Nyhetsbrev nr 41 från Sveriges unga akademi, juni 2021. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

– Vi gör lite flashigt bara, med presentationen. Orden utväxlades mellan två för mig obekanta medresenärer på den senaste pendlingen med tåg genom ett då regnigt Sommarsverige. Orden fastnade i huvudet på mig. Lite flashigt bara – är det så det ska gå till? Uttalandet väckte en stark känsla av motstånd i mig. Det kunde inte ha rört sig om särskilt djupa tankar, som skulle presenteras där.
   Vi går nu in i den förhoppningsvis sista pandemisommaren. Trots pandemin har mycket hänt i Sveriges unga akademi – vi har publicerat en barnbok, släppt en omfattande rapport om forskarkarriärsystem i Sverige, vi har debatterat och lämnat inspel. På pappret ser det nästan ut som vanligt, men vi saknar verkligen den särskilda SUA-känslan som bara uppstår när vi möts på plats.
   Forskningen har dominerat nyhetsflödet i och med rapporteringen om COVID-19. Det har varit intensiva diskussioner för och emot olika ”strategier”. En del av dem har förts i medier där nyheter flashar förbi, som twitter. Stundtals har tongångarna i blivit hårda, med låsningar som följd. 
   Nej, just nu behöver vi inte ”lite flashigt bara”, vi behöver en period av eftertänksamhet. Reflektion över pandemin, analys av dess efterverkningar, välgrundade tankar och öppna samtal som leder framåt. Ta vara på sommaren och spara ”lite flashigt” till badstranden! 

Sebastian Westenhoff Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Sebastian Westenhoff


Ny akademiledning vald för 2021–2022

Mia Liinason, Sebastian Westenhoff, Pontus Nordenfelt, Jakob Nordström och Frida Bender.

SUA on tour LiU

Career webinar at Linköping University

Läs mer »


Ordmoln Vetenskapsfestivalen

Forskardrömmar med skolklasser på Vetenskaps-festivalen

Läs mer »


Remissvar

Akademin kritisk i sitt remissvar till innovations-utredningens förslag 

Läs mer »


Sverker Lundin Foto: Jimmy Gustafsson
Sverker Lundin

Sverker Lundin ny VD för Sveriges unga akademi

Läs mer »


Forskardrömmar Illustration: Emilia Dziubak
Carl von Linné i Forskardrömmar. Ill: Emilia Dziubak

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35 och 40 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.sehttp://sverigesungaakademi.se/kontakt