Nyhetsbrev nr 13, 24 juni 2021
Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att se nyhetsbrevet i din webbläsare.
Inte prenumerant än? Skriv upp dig för prenumeration här!
Tipsa en vän om vårt nyhetsbrev! Klicka här

Återhämtning och återstart.

Nu närmar sig en välförtjänt ledighet för många av oss. En tid när vi förhoppningsvis kan återhämta oss och ladda batterierna. Vi kommer från en säsong som har varit allt annat än normal. En säsong där alla inom konståkningen har fått prova nya vägar. Ett stort tack till er alla som, trots utmaningar, orkat hålla igång verksamheten. Min förhoppning är nu att så många som möjligt av alla våra åkare, både unga och vuxna, fortsätter med idrotten när nu samhället succesivt öppnar upp. Vi håller alla tummarna för en återstart efter sommaren!

Den tuffa period som har varit för hela idrottsrörelsen har också skapat nya erfarenheter och inte minst - nya lösningar. Vi har alla lärt oss, att på kort varsel, anpassa verksamheten. Och framförallt har digitaliseringen tagit ett stort steg framåt. Vi har exempelvis kunnat genomföra flera lyckade utbildningar digitalt. Självklart kan det aldrig ersätta fysiska möten, men det kan vara ett viktigt komplement.

Från förbundets sida ser vi nu ännu mer fram emot att fokusera på arbetet med Strategi 2026. Att närma oss vår vision - Synligare, Starkare och Stoltare. Att prioritera frågor kring en tryggare idrottsmiljö, för alla. Här är Förbundsutvecklingsplanen, FUP, en viktig del. Efter sommaren påbörjas implementeringen så att den på sikt genomsyrar hela vår verksamhet. Planen ska bidra till att skapa idrott genom hela livet.

Just nu pågår en omorganisation av kansliet. Syftet är att arbeta så effektivt och på ett så bra sätt som möjligt för att utveckla svensk konståkning samt att anpassa oss till en föränderlig omvärld.

Glädjande inför den stundande sommaren är att restriktionerna har börjat att hävas och att på flera håll i landet kan det äntligen arrangeras läger. Att återigen få träffas och idrotta tillsammans är något som är viktigt för alla inom vår idrott!

Själv tänker jag semestra på hemmaplan med familjen. Det blir en blandning av vila och träning och självklart utflykter i skogen - där jag hämtar kraft och inspiration!

Med det vill jag önska er alla en glad midsommar och en skön sommar!

/Bertil Ahlqvist, Förbundschef

 


Sommarstängt på förbundskansliet.

Veckorna 29-31 (19 juli-6 augusti) håller förbundskansliet sommarstängt. Info-mailen kommer att läsas varje vardag och är det något akut kommer frågan att hanteras. 

 

Andreas Nordebäck tilldelas ISU Junior Scholarship . 

International Skating Union (ISU) har tilldelat Andreas Nordebäck, Föreningen Skating & Dance Academy - ISU Junior Scholarship 2021/2022.  Syftet med stipendiet är att utveckla fler åkare på internationell nivå att bland annat kvalificera sig för de olympiska vinterspelen.

Stort grattis Andreas till stipendiet och den fina utmärkelsen som detta är!

 

Gör skillnad för miljön och fyll på i klubbkassan.

Städa Sverige jobbar för ett skräpfritt Sverige och stöttar ungdomsidrotten genom att ge föreningar och lag uppdrag att städa sin närmiljö. Deltagarna får en miljöutbildning inför utförandet och föreningen får en ersättning för utfört uppdrag. 

Sedan Städa Sveriges start 1988 har alla engagerade föreningar och lag tillsammans plockat 45 miljoner kg plast och annat miljöfarligt skräp från den svenska naturen. Skräp som annars skulle ha blivit kvar och varit dåligt för både djur och växter. 

Genom städuppdrag för Städa Sverige kan ni som förening göra en stor skillnad för miljön, samtidigt som ni kan fylla på i klubbkassan.

Mer information om Städa Sverige och hur din förening kan anmäla ert intresse för att vara med i olika städprojekt hittar du på deras hemsida.

---------------------------------------

Psst! 2020 blev Svenska Konståkningsförbundet "Årets miljöförbund" för våra föreningars insatser i Städa Sverige. Heja alla föreningar som deltog!  Här kan du läsa mer om Årets miljöförbund 2020.

 

Nytt från tävling.

FAQ Bulletin no 26

Den 1 april distribuerades Bulletin no 26 med information om regeländringar inför säsongen 2021/2022 samt om undantag från regler på grund av de begränsningar som pandemin medfört.

Informationen har väckt en del frågor och Tekniska kommittén och Tävlingskommittén har nu tagit fram en FAQ med svar på de vanligaste frågorna

Preliminär tävlingskalender

Nu börjar tävlingskalendern för säsongen 2020-2021 ta form ordentligt. Observera att kalendern än så länge är preliminär. Den slutgiltiga kalendern fastställs när arrangörerna registrerar sina tävlingar i IndTA.  Preliminär tävlingskalender 2021/2022


Information om ansökan/antagning till Elit- och Morgondagarserien 2021-2022

På grund av pandemin, som påverkat föregående års tävlingssäsong, kommer processen för ansökan/antagning till Elit- och Morgondagarserien 2021/2022 se lite annorlunda ut.

Åkarna ansöker som vanligt till serierna genom att registreras i Ansökan till elitserien/morgondagare i IndTA. Därefter anmäler sig åkarna till ES/Morgondagar KVAL-tävlingar. Det genomförs en kvaltävling i så gott som varje distrikt och åkaren ska delta i respektive distrikts kvaltävling. Antagning görs genom rangordning av resultat från samtliga kvaltävlingar. Informationsunderlag ansökan

Åkarlicenser

Åkarlicenser är är giltiga 1 september till 31 augusti. Konståkningen har dock ett förmånligt erbjudande med överlappningsmånader som gör att nya licenser som löses i juli 2021 gäller för hela licensåret till 31 augusti 2022 (försäkringspremien gäller dock ytterligare en månad till 30 september 2022). Vi återkommer inom kort med vilket datum i böjan av juli som det är möjligt att lösa nya licenser. Läs mer om konståkningens åkarlicenser.

 

Nytt från sporten. 


Landslagskriterier för Synkroniserad konståkning säsongen 2021/2022
 

Svenska Konståkningsförbundet är nu klara med landslagskriterierna för synkroniserad konståkning för säsongen 2021-2022.  

Save the Date - Synkro 

Under hösten planeras följande event för samtliga lag i synkroniserad konståkning på ungdoms-, junior- och seniornivå. Mer information och anmälan till eventen kommer i början av hösten.  

  • Digitalt Event den 2-3 oktober 2021 
  • Uppstartsläger den 29-31 oktober 2021 

Team Framtid – Ungdomsprojekt för singel säsongen 2021/2022 

Team Framtid är Svenska Konståkningsförbundets nya ungdomsprojekt som planeras att starta till hösten 2021. Ungdomsprojektet är till för de ungdomar som satsar på att ta sig in i juniorlandslaget. Mer information om ungdomsprojektet Team Framtid kommer presenteras i början av hösten.  

Team Leader på internationella ISU tävlingar - vi söker ledare 

Vid alla internationella tävlingar och mästerskap finns det en uttagen lagledare vars uppgift är att ha det övergripande ansvaret för hela den svenska delegationen. Är du intresserad eller vet du någon som skulle passa in i rollen? Anmälan ska vara Internationella Kommittén tillhanda senast den 14 juli på mail: ik@skatesweden.se  

Kriterier för lagledare:  

  • Erfarenhet som tränare/TS eller åkare på internationella tävlingar, jobba med sporten regelbundet och vara uppdaterad på aktuella regler. 
  • Förmåga att konstruktivt utvärdera och återrapportera åkarens/lagets prestationer till sportchefen, både på träning och tävling, baserat på de mål och förväntningar som ställs på åkaren/laget. 
  • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt och att uttrycka sig på ett konstruktivt/positivt sätt. 
  • God förmåga att representera Sverige, att skapa goda relationer med andra förbund/ ISU och stärka kontakter. 
  • God organisationsförmåga, noga med att hålla tider, samarbeta väl med andra och kapacitet att hålla ihop en grupp.  
  • Följa och respektera SKF:s uppförandekod och ISU:s Code of Ethics. Vara en god förebild och förespråka glädje, glöd och gemenskap. 
 

Nytt från utbildning. 

En preliminär utbildningsplan är sammanställd för säsongen 2021-2022. För varje utbildningstillfälle kommer en kursinbjudan med mer information. Anmälan görs i utbildningsmodulen i IdrottOnline. Anmälan öppnas i samband med att kursinbjudan skickas ut.

Preliminär utbildningsplan 2021-2022

 


Tips på föreläsningar, utbildningar  och kurser
.


Almedalsveckan 2021
 

Riksidrottsförbundet kommer anordna tre seminarier tisdagen den 6 juli under årets digitala Almedalsvecka. Du kan vara med i spännande samtal var du än befinner dig. Seminarierna genomförs via mötesplattformen Zoom. Mer info och länk till inbjudan hittar ni här. 

09:00-9:30  Idrottsrörelsens framtid efter Corona 
10.00-10:30 En internationell kapprustning – i elitidrott 
10:30-11:00 Ett Sverige fullt av rörelse och gemenskap? 


Grundutbildning – 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott
 

5 steg till inkludering är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder. Kursen ger, utöver baskunskaper om normers påverkan i idrotten, tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna miljön. Dessutom konkreta verktyg för att identifiera handlingar som måste till för att förändring ska ske. Kursens syfte är att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av plattformen ”Inkluderande idrott- normer, kunskap, inspiration” ingår.

När?  6 oktober, kl. 10:00-15:30  
Var?  Utbildningen genomförs digitalt via Teams.  
För vem? Konsulenter, anställda i SF, SDF samt DF.  
Anmälan:  Via denna länk, senast den 29 september 2021 
Kontaktperson: Sofia B Karlsson, sofia.bkarlsson@rfsisu.se  

Idrottens föreningsledarutbildning 

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Rollen som föreningsledare innebär att du på något sätt är engagerad i din idrottsföreningen, som företroendeval ledamot i en styrelsen, som en del av en arbetsgrupp eller på annat sätt bistår föreningens i dess utveckling. Varmt välkommen som föreningsledare – din roll är viktig för idrotten!  

Utbildningen är digital – börja utbildningen här. 


Så skapar du en långsiktigt hållbar idrottskarriär
 

En idrottares karriär är full av utmaningar och svårigheter att bemästra och klara av. Vad bör man som idrottare tänka på och göra för att skapa en långsiktigt hållbar karriär? Och vad är viktigt för att klara övergången från att vara en lovande junior till att etablera sig på seniornivå. Webbinariet är gratis och leds av idrottspsykolog Anders Ekstrand, se webbinariet här. 

Psykisk ohälsa bland idrottare 

De senaste åren har den psykiska ohälsan bland elitidrottare uppmärksammats mer och mer och idag vet vi att psykisk ohälsa är vanligare inom vissa idrottare än i den genomsnittliga befolkningen. Vad kan vi inom föreningar, klubbar och idrottsutbildningar göra för att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa, och hur kan vi stötta de som drabbas? Webbinariet är gratis och leds av idrottspsykolog Anders Ekstrand, se webbinariet här.  


Några platser kvar på Elitidrottsutbildningen på Bosön
 

Elitidrottsutbildningen på Bosön är en nyhet inför hösen 2021. En skräddarsydd utbildning för de som efter avslutad gymnasieutbildning på RIG eller NIU vill fortsätta utveckling och ta nästa steg i elitidrottskarriären. Elitidrottsutbildningen ger möjlighet till att fortsätta idrottskarriären samtidigt som man studerar och lär sig mer om att leda sig själv i idrotten. Det finns ett fåtal platser kvar, in och säkra din plats här!  

 

 

Tips!

Är du redo för ISU Skating Awards 2021? 

Lördag den 10 juli är det dags för den andra upplagan av ISU Skating Awards. Vem tilldelas priset ”Lifetime Achievement Awards 2021”? Tillbaka större än tidigare kommer ISU Skating Awards 2021 fyllas med speciella gäster och fantastiska prestationer. Eventet direktsänds via ISUs egna YouTube kanal. Läs mer om arrangemanget här.  

 

Förening. 

Glöm inte söka LOK-stöd för vårterminen 2021 

25 augusti är sista dag att skicka in föreningens LOK-stödsansökan.  

Medlemsavgiften till Svenska Konståkningsförbundet för 2021/2022 

Medlemsavgiften på 3 000 kr kommer att faktureras alla föreningar under sommaren. Sista dag att betala medlemsavgiften är den 31 augusti. För att åkare ska ha rätt att delta i tävlingar måste föreningen vara medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet och alltså betalat medlemsavgiften. Här kan ni läsa mer om föreningens rättigheter och skyldigheter. 

 

Off-ice i sommar.

Träna off-ice med skatesweden

Träna fys tillsammans med personlige tränaren Jeanette Stenqvist eller yoga med Åsa van Welter. Tillsammans med Joshi Helgesson kan du dansa  eller  träna på balansplattan. På vår videokanal finns flera träningspass för dig att hänga med på! 


Vill du lära dig stå på händer i sommar?
 

Missa inte detta träningspass med Malmö Idrottsakademi. Sandra Anderberg är elitidrottare inom Voltige – gymnastik på hästryggen, och lär här ut sina bästa knep för att lyckas stå på händer. Träningspasset riktar sig till dig över 15 år.  Stå på händer med Sandra. 

Träna upp ditt löpsteg 

Få tips på hur du kan bli snabbare och få en bättre spänst i din löpning. Här är några friidrottsövningar du kan göra tillsammans med Kasper Kadestål, svensk mästare, och en av Sveriges snabbaste män - från Malmö Idrottsakademi. Träningspasset riktar sig till dig över 15 år.  Snabbare och spänstigare löpning med Kasper. 

 

Trygg konståkning - ärendehanteringspolicy.

Alla avsteg från en trygg idrottsmiljö är ett för mycket. Detta gäller missförhållanden som kan resultera i fysisk eller psykisk skada, men även alla former av konflikter, problem eller missämja som kan uppstå. Om problem eller konflikt skulle uppstå är det viktigt att vi agerar och att det finns ett tydligt, transparent och rättvist ramverk med respekt för individen att förhålla sig till. Därför har Svenska Konståkningsförbundet  tagit fram Trygg konståkning -  ärendehanteringspolicy med riktlinjer för hur olika typer av ärenden ska hanteras. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för föreningarna om problem eller konflikter uppstår. En mall på en likabehandlingsplan har också tagits fram som ett stöd för föreningarna i arbetet med trygg konståkning.

 
Läs mer →
 
 

Covid-19: Lättnader för idrotten från 1 juni.

Från den 1 juni infördes lättnader för idrotten. Det gäller bland annat för läger och tävlingar. Lättnaderna innebär också att tester kan genomföras från 1 juni förutsatt att myndigheters och regeringens råd, riktlinjer och beslut avseende covid-19 efterlevs.

Här kan du läsa mer om vad som gäller nu.

-------------------------------------

Tänk på!  Det är föreningen som är juridiskt ansvarig för sina aktiviteter och att dessa uppfyller gällande lagar, regler, allmänna råd och rekommendationer. 

 

#skatesweden.

Vi är nyfikna på vad som händer i konståkningssverige! Kanske är ni på sommarläger eller tränar off-ice med skatesweden.  Använd alltid #skatesweden när ni delar på sociala medier så dyker kanske just er bild upp i skateswedens flöde.

 

Föreningserbjudanden.

Riksidrottsförbundets samarbetspartners har flera erbjudanden för föreningarna anslutna till RF, bland annat rabatter på resor och boende.

Här hittar du alla föreningserbjudanden.

 

Webshop.

Du vet väl om att du kan beställa profilprodukter, skridskoskolemärken, utbildningsmaterial och testkort i vår webshop?

 
Webshop→
 
 

Tips och inspo.

Vi fortsätter samla tips om böcker, poddar m.m. under Att läsa själv på hemsidan. 

 
Tips och info →
 
 

Följ svensk konståkning.

FacebookInstagramYouTubeHome Page

 

Det här nyhetsbrevet skickas ut av Svenska Konståkningsförbundet. Du får nyhetsbrevet eftersom du är en del av konståkningssverige. Ifall du inte vill ta emot fler nyhetsbrev, klicka på länken här nedanför: