Nyhetsbrev 3 2021

 

Hallå där, Micaela Magnusson nytillträdd förbundschef!

Föreställer Micaela Magnusson

Micaela Magnusson, förbundschef       

(Foto: Elisabeth Afram Söderström)

”Det är riktigt roligt att få jobba i det här sammanhanget! Det finns en enorm potential med tanke på förbundets medlemmars samlade erfarenhet och kunskap inom området. Att arbeta tillsammans utifrån en helhetssyn på medborgares behov och de lokala förutsättningarna här i Södertälje, känns otroligt kraftfullt!”

Hur har din första tid som förbundschef varit?

– Den har varit hektisk, spännande och rolig! Och så förstås lite utmanande i och med att jag har suttit på två tjänster samtidigt, som förbundschef och utvecklingsledare. Det blev en rivstart första veckan med planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp, vilket blev väldigt lyckat. En kick-off helt enkelt för styrelse, beredningsgrupp med mig som förbundschef där vi kunde sätta tonen för hur vi vill jobba tillsammans framöver. Jag känner att vi har en samsyn kring uppdraget och riktningen framåt. Sammanfattningsvis, en tuff start som blev väldigt bra och rolig!

Micaela Magnusson tillträdde som förbundschef i maj i år och har arbetat som utvecklingsledare i Samordningsförbundet sedan hösten 2016.

Micaela har en kandidatexamen i psykologi och lång erfarenhet från offentlig sektor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hon har arbetat inom Botkyrka och Södertälje kommun, men även på Arbetsförmedling och Försäkringskassa i olika roller. Micaela är uppvuxen i både Nykvarn och Södertälje. Hon inledde sitt arbetsliv på AstraZeneca i Södertälje som dokumentalist.

I intervjun berättar Micaela bland annat om vilka de stora utmaningarna blir och att rekryteringarna till tjänsterna, utvecklingsledare och utredare är klara! 

 
Läs hela intervjun med Micaela här!
 
 

Gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund. Viljeförklaringen beskriver hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbund. Detta i enlighet med myndigheternas respektive förordningar.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att förstärkta och samordnande rehabiliteringsinsatser används för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning.

Båda myndigheterna vill också stärka sina respektive medarbetare att driva samverkan genom samordningsförbund, främst genom att:

  • stärka kunskapen om vilka insatser som finns
  • hänvisa fler individer till insatser
  • ta initiativ till att fler samordnande insatser startar
  • medverka med medarbetare i insatser

Individens behov är utgångspunkten för samverkansinsatser

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lyfter också vikten av att genomföra lokala behovsanalyser när det gäller stöd och rehabilitering för att prioritera rätt insatser.

 
Viljeförklaring samverkan genom samordningsförbund (pdf)
 
 

Rapport: Unga med aktivitetsersättning - ett användar- och aktörsperspektiv

Vad händer i övergången från aktivitetsersättning?

Vi har med hjälp av Sofia Ahlström, tjänstedesigner, utforskat övergången från aktivitets-ersättning. En identifierad utmaning i samverkan.

Hur ser stödet ut för den enskilde? Vad händer före, under och efter ett beslut från Försäkringskassan?

Ta del av viktiga insikter och identifierade behov när det gäller hur vi bättre kan förbereda målgruppen att ta sig igenom övergången.

I rapporten hittar du även en deltagarresa som beskriver nuläget för hur det kan se ut för unga med aktivitetsersättning.

 

Kampanjen Psykisk Hälsa 

Samordningsförbundet medverkar i kampanjen tillsammans med samordningsförbunden i länet. Syftet med kampanjen är att bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa bland annat genom att lyfta andra människors berättelser och det stöd som finns att få.

Du kan bland annat läsa om Emma som deltagit i förbundets finansierade insats Alis.

8 september kl.08.30 - 09.45

Arrangeras av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

 
Anmäl dig här
 
 

5 oktober kl.08.30 - 11.30

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, specialist inom allmänmedicin och psykiatri, SMART Psykiatri.

 
Anmäl dig här
 

Fler webbinarier i länet!

Besök www.finsamstockholmslan.se

 

Två snabba frågor till...

Rita, som praktiserat på förbundet under våren. Rita går sista terminen på mångfaldsprogrammet vid Södertörns Högskola.

Hur har praktikperioden under pandemin varit för dig?

- Jag har fått skugga många och lärt mig lite hur samordningsförbund jobbar. Det digitala utanförskapet tror jag många har lidit av, men till skillnad från många av mina klasskamrater kunde jag ändå vara på plats vissa dagar samt träffa några deltagare fysiskt.

Du avslutar dina studier här i juni, vad hoppas du mest av allt att få arbeta med?

- Målet är att få jobba som handläggare i  någon form inom ett förbund eller annan verksamhet. Skolpedagog har jag också funderat på. 

Vi önskar Rita lycka till!

 

Länktips!

🔗 Rapporten "Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar"- Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällsfrågor (MUCF).

 

Glad sommar! 🌻

       Tillsammans gör vi skillnad!

 
Home PageLinkedIn

Vill du inte längre ha våra nyhetsbrev?
Du får det här mailet för att du anmält intresse till att prenumerera på nyhetsbrev från Samordningsförbundet i Södertälje. Samordningsförbundet upprättar en lista över de personer som anmält intresse av att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart listan i administrativt syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort:

Avsluta prenumeration.