Nyhetsbrev från Hillesgårdsakademin

16 juni 2021

 

Tankar om ett banbrytande ledarskap:

Att bära ett beslut i kroppen

När jag skriver detta har jag precis fattat ett beslut. Det var ett beslut som påverkade många personer. Jag hade själv mycket investerat i frågan, så mina egna känslor drev mig åt ett visst håll i beslutsprocessen. Och det fanns väldigt många personer som hade åsikter om frågan, så det fanns också ett hot om att det i efterhand skulle kunna komma anklagelser och till och med skrivas i media om jag fattade fel beslut.

Så, hur vet jag vad som är rätt beslut? Hur tar jag hänsyn till alla aspekter i en komplex situation? Och hur håller jag mina egna känslor av besvikelse, rädsla och frustration utanför själva beslutsprocessen?

Det jag gjorde i det här fallet var att sätta en tid då beslutet behövde fattas. För även om det var bråttom, behövde jag tid för att låta känslorna stilla sig och hinna ta in andras perspektiv i frågan. Och så upprättade jag min egen kropp och själ som en slags container för hela frågan med alla dess perspektiv. Jag kontaktade personer som hade intressen i frågan, och fick deras tankar, idéer och känslor. Jag formulerade några hypoteser till lösningar, och kollade upp fakta som hjälpte mig bedöma huruvida dessa var möjliga vägar framåt eller inte. Och sen bar jag det ofattade beslutet i min kropp.

Det är väldigt obekvämt att bära ett ofattat beslut i kroppen. Det är som en rastlöshet som jag bara vill fly ifrån. Ändå måste jag stanna kvar i just det där. I ovissheten, i den oförlösta kreativiteten, i komplexiteten.

Sedan samlade jag mina närmaste kollegor och åberopade vårt kollektiva omdöme. "Vad är rätt att göra nu?" var min fråga. Jag la fram allt jag bar i mig för dem. Känslorna. Hypoteserna. Fakta. Riskerna. Och de var mina barnmorskor, som hjälpte mig att föda fram det beslut som behövde tas. Jag behövde ta beslutet, men de stod vid min sida, gav mig sina kloka reflektioner och sin distanserade blick. De ställde mig frågor, och de ville mig väl.

Och plötsligt låg beslutet där, framför mig. Det var moget, och kunde då fattas.

Monika Neukirchen, ordförande Hillesgårdsakademin

 

Vill du gå programmet Banbrytande ledarskap?

Datum för modulerna är satta. Programledarna är peppade. Lokaler till de två internaten är bokade. Programmets innehåll och upplägg är uppdaterat. Och vi har redan några anmälda till årets programomgång av Banbrytande Ledarskap. Och även DU är välkommen att anmäla dig!

Du leder som du är. Alltså behöver ledarskapsutveckling börja just där – med dig själv och utvecklingen av dig som människa. I programmet Banbrytande ledarskap hjälper vi dig som är ledare att bli mer medveten om, förfina och vidareutveckla – kanske också transformera – de tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur du uppfattar och hanterar de situationer som utgör din professionella verklighet.

Du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta den balans mellan medmänsklighet och målmedveten kraft som gör att du kan skapa det förtroende som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa.

Banbrytande ledarskap vänder sig till dig som är ledare och som vill utveckla fler sidor av dig själv och ditt ledarskap. Tidigare deltagare i programmet har haft roller som VD, Avdelningschef, Styrelseordförande, Projektledare, HR-chef, Verksamhetschef, Förändringsledare och Områdesansvarig.

Det viktiga för att gå detta program är alltså inte vilken roll du har, utan att du har ett genuint intresse av att utveckla dig själv och den verksamhet du verkar i.

Välkommen till en banbrytande utveckling av dig själv, ditt ledarskap och verksamheten du är satt att leda!

 
Mer om programmet! →
 
 

Lyssning till hängmattan - vår podd

Vår podcast Banbrytande ledarskap har hittills lanserat åtta avsnitt, och fler ligger på skissbordet. Har du lyssnat på något avsnitt än? Vi har över 3000 lyssningar, och vi vet att många tipsar vidare och det är vi så otroligt glada för! Vi är också väldigt glada för all återkoppling vi får från er som lyssnar - så länge vi känner att våra produktioner är till hjälp därute fortsätter vi!

Det senaste avsnittet handlar om banbrytande grupparbete, och är ett samtal mellan Karl-Erik Edris, Fredrik Lidman och Monika Neukirchen. 

 
Till podden →
 
 

Samtalet fortsätter - i höst

När vi släpper ett nytt avsnitt av podden Banbrytande ledarskap bjuder vi också in till en digital Meetup-träff på temat ”Samtalet fortsätter”. Du som deltar i träffen lyssnar på poddavsnittet och reflekterar sedan med andra kring avsnittets tema. 

Nästa Meetup kommer att hållas i september. Vi återkommer med inbjudan - du är så välkommen!

 

Vi tipsar: Filosofiskt ungdomsläger i sommar

Vi passar på här att flagga för ett ungdomsläger som en av våra systerstiftelser anordnar i sommar - Athena Ungdomsläger. Under en lägervecka på Hillesgården den 1-8 augusti träffas ungdomar för att prata om de stora livsfrågorna - de där som det inte finns några bestämda svar på.

Det handlar inte om att leta efter svaren i någon särskild religion utan att guida ungdomar till att själva hitta svaren i sitt egen djupa visdom.  Under veckan varvas föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med kreativt skapande, naturupplevelser, meditation och tid för att bara vara tillsammans. Lägret är tänkt för ungdomar från 15 år och uppåt.

Tipsa gärna vidare om lägret till de unga du har i din närhet!

 
Athena Ungdomsläger →
 
 

Du vet väl att ...

... du och din organisation kan ta stöd av våra Imago-konsulter i er banbrytande utveckling av er verksamhet? 

 
Mer om Imago →