Nyhetsbrev Näringsliv

 

Nummer 6/2021

Vi vill önska en trevlig midsommar men också en skön och efterlängtad sommar. Detta med förhoppningar om en semesterperiod som ger tid till återhämtning och ”laddande av batterier”.

Ha det gott och så hörs vi vidare i augusti!

 

Högtryck hos företagen i Kvarntorp

I Kvarntorp arbetas det som aldrig förr och många företag kör för högtryck just nu. Några av dessa är:

Nouryon där Marie Broström informerar oss om att alla tre produktionslinorna går dygnet runt. Dessutom ska företaget anställa fem nya medarbetare vilket innebär totalt 50 anställda. Utöver detta pågår arbetet med ny träflispanna.

Algol Chemicals Stefan Fritiofsson berättar att man omsättningsmässigt har gått upp 25 procent.

Fortum Waste Solution har köpt 18,5 hektar mark väster om sin fastighet, skogen i området har tagits ned och diverse arbeten pågår. Annika Lorin berättar också att Fortum Waste Solution har fattat beslut om att investera cirka 20 mkr i utökat brandvattennät som ska vara i full gång 2024.

Robert Ljunggren på A-Återvinning delger att företaget köpt ytterligare 22 000 kvm mark och att de kommer bredda sin verksamhet samt har nyanställt.

Gruvan i Kvarntorp har iordningställt fler lokaler åt Frösshammar och deras däckverksamhet, informerar Henrik Sandén.

 

ÄNTLIGEN lite aktiviteter på gång!

Kumla Promotion, men också andra företagsnätverk, har under pandemin pausat utåtriktade aktiviteter. Exempel på detta är promotionfrukostar, näringslivsdagar och rekryteringsmässor. Men kanske att vi inom kort kan återgå till mer normala förhållanden.

Lördagen den 4 juni arrangerade Kumla Promotion en handelsdag med loppis på torget i Kumla. Efter sommarsemestrarna planeras det för fler aktiviteter på Kumla torg, berättar Anneli Nilsson.

Men innan vi tar helt ledigt blir det företagslunch på Goda Rum den 30 juni.

- Vår ambition är att vi ska kunna sitta utomhus och äta lunch samt att vi då får möjlighet att presentera några nya företagsprofiler i Kumla, avslutar Anneli Nilsson.

 
 

Ny gång- och cykelväg

Kumla kommun kommer under 2021 att påbörja byggnation av gång- och cykelväg utefter Gartzvägen. Den kommer att gå från Mossbanegatan och fram till och med tunneln under gamla E3:an, som nuförtiden kallas väg 529.

- Medel finns avsatta och ambition är att göra detta under andra halvåret 2021, berättar enhetschef Jörgen Svensson.

 

Full fart i Gröna Sörby

Under våren har omfattande grävarbeten påbörjats i den första etappen av det nya bostadsområdet Gröna Sörby.

De arbeten som ska utföras är bland annat att närmare 2,2 km lokalgata, 850 meter huvudgata samt gång- och cykelvägar ska anläggas. Under jord ska det läggas vatten- och avloppsledningar, fiber och belysningsledningar. Utöver detta ska en större dagvattenledning kompletteras med diken och dammar för att på så sätt klara avrinningen i området.

Kommunens projektledare Åsa-Hanna Halén berättar också att av 83 småhustomter så är 81 bokade och av dessa är köpekontrakt tecknade på 72 tomter. Förutom småhustomter så ska det i området även anläggas annan typ av bebyggelse såsom radhus, kedjehus och flerbostadshus.

 

SPORT

Ännu mera golf

I april månads nyhetsbrev berättade vi att Kumla Golfklubb kommer att arrangera SM-golf för herrar upp till 25 år, detta under perioden 9-11 juli.

Sedan dess har SM-uppdraget utökats med att även damer upp till 25 år (D25) och D50 kommer att spela i Kumla. inte nog med det. Den 2-4 juli kommer SM för äkta makar/sambos att spelas i Kumla.

Detta innebär att en mängd besökare kommer att röra sig i vår kommun, vilket vi så klart välkomnar.

 

TRAFIK

Efterlängtat bullerskydd längs med järnvägen

Trafikverket planerar nu för att under 2021 och början av 2022 bygga så kallade bullerskydd utefter järnvägen i Kumla.

Detta på bägge sidorna av järnvägen från norra bron mellan Östra leden/Örebrovägen och ned till ungefär Drottninggatan i centrala Kumla. Man avser också att sätta upp bullerskydd söder om Bandi ned till ungefär övergången mellan Köpmangatan/Järsjögatan och då på järnvägens östra sida.

 

UPPHANDLING

Håll utkik efter höstens upphandlingar

Kumla kommun genomför omkring 30 upphandlingar per år och under hösten 2021 är följande upphandlingar planerade: 

  • Alkolås med kalibrering
  • Byggmaterial
  • Fasadrenovering och klottersanering
  • Glastjänster
  • Skadedjurssanering
  • Mobiltelefoner och tillbehör

För mer information, se kumla.se eller upphandlingssystemet Marcell Tendsign.

 

VISITKUMLA.SE

Kumla - "The. Next. Best. Thing"

Vi har inte Nordens största djurpark, 25 downhill-banor, världens största skulpturpark eller rykande heta gejsrar. Men vi har det som är i alla fall näst bäst här i Kumla! Tycker vi själva.

Detta är budskapet i sommarens Svemester-kampanj för att locka fler besökare till Kumla. Fokus ligger på Kvarntorps friluftsområde som erbjuder både natur, kultur och aktiviteter men vi tror att annonserna skapar nyfikenhet och besökare även till fler besöksmål och besöksnäringens aktörer i vår kommun.

Kampanjen kommer att synas främst på sociala medier där vi annonserar mot den målgrupp som är ute och upptäcker Sverige i sommar men även med annonsering i print mot Östergötland och Dalarna, se exempel på annonserna här nedanför. Sedan tidigare finns vi representerade i Visit Swedens stora sommarkampanj som vänder sig till både nationella och internationella besökare.

Har du några frågor kring kampanj och innehåll? Kontakta vår turism- och evenemangssamordnare Johanna Uddling på e-post johanna.uddling@kumla.se