Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 
Glad sommar!

Glad sommar!

Så här i det sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet vill vi från AllAgeHub skicka er alla ett stort tack för allt stöd och intresse ni visat vårt arbete under det gångna året. Vi önskar er en skön sommar med goda möjligheter till vila och återhämtning! På återseende i höst!

 

Forskare vid Göteborgs universitet har utvecklat ett tilläggsprogram till webbläsaren som möjliggör en anpassad användning av Facebook i takt med åldrandet. Programmet är en prototyp och heter Klara Facebook och är designat utifrån principen om harmoniskt adaptiva användargränssnitt, det vill säga system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor.

Läs mer här.

 

Med fokus på att öka den digitala delaktigheten har Mölndals stad, Härryda kommun och Dagny AB inom ramen för AllAgeHub utvecklat appen DAGNY, en app som syftar till att hjälpa användarna att till exempel komma igång med mobilt BankID, söka efter information på internet eller betala en parkeringsbiljett.

Läs mer här.

 
Lund är Sveriges bästa e-hälsokommun

Under e-hälsomässan Vitalis tog Lunds kommun, en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering, emot utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun”. Kommunens innovativa arbete med digitalisering inom vård- och omsorg ligger till grund för priset.

Läs mer om deras spännande arbete med digitalisering och innovation.

 

Styrgrupp IT i Väst (SITIV) har initierat ett uppdrag med syfte att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare.

Läs mer här.

 

För senaste nytt inom arbetsmarknad och social välfärd finns Göteborgsregionens nyhetsbrev. I senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om projekt Modig och deras slutkonferens och om de fokusområden inom digitalisering som socialcheferna valt i år

Anmäl dig till nyhetsbreven här.

 
Fyra vinnare i innovationstävlingen "Betaltjänster för alla" får dela på närmare 8 miljoner kronor

Funktionsrätt Skåne, HiQ AB, Intuicell AB och JE Marketplace Solutions AB är de fyra vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling "Betaltjänster för alla". Vinnarna får finansiering under 1,5 år för att utveckla sina idéer som ska göra det enklare att betala digitalt, oavsett funktionsförmåga.

Läs mer här.

 

Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer här.

 

I flera tidigare utredningar och rapporter har det konstaterats att det finns många rättsliga utmaningar och en brist på juridisk kompetens som försvårar för förvaltningens digitalisering. Som ett svar på detta har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)ett uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering. I denna delrapport beskriver DIGG hur offentliga aktörers behov av rättsligt stöd ser ut.

Läs sammanfattning och ladda ner rapporten här.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom

Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden