Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2- 2021


Förslag på helt nya ersättningsnivåer för vindkraft

Energiomställningen ger enorma möjligheter till näringsutveckling och ny industrialisering. Som kraftkälla har vindkraften en nyckelroll i omstöpningen av samhället.

Samtidigt stöter den fortsatta utbyggnaden på ett tilltagande motstånd, sakligt och osakligt. Denna politik saknar tillräcklig lokal acceptans. Läs mer>>


Branschforum vindkraft i Åsele 30/9-1/10

Nu kan du anmäla dig till höstens Branschforum vind i Åsele. Det äger rum 30/9-1/10 och genomförs både fysiskt och med vissa digitala inslag, denna gång med betoning på fysiskt med samvaro och studiebesök. (Med reservation för ändrade Covid-restriktioner)

Vi välkomnar företag och offentlig sektor. Branschforum kommer inte att sändas digitalt i sin helhet. Däremot kommer det att gå att följa delar av innehållet via ETV som direktsänder flera korta soffintervjuer på YouTube under hela konferensen. Länk till de digitala sändningarna kommer skickas ut under sista veckan i september.

Ämnen är vad som hänt i området i södra Lappland i elektrifieringens spår, däribland test av elflyg. Vattenfalls pågående projekt där 84 verk börjar resas nu i sommar, men också vad bygd och företag tjänar på etableringen.

Vidare vad satsningar på förnybar el kan betyda kan betyda för etableringar av elintensiv industri i värdkommunerna samt vad de enorma investeringarna som planeras i vätgas-produktion kan ge. Vi räknar också med att få svar på om det mesta av vindkraften framöver kommer att byggas till havs. Länk till anmälan>>


Ny statistik visar utbyggnaden av vindkraft

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020.

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över vindkraft i Sverige. Den visar att det under 2020 producerades 27,5 TWh el från vindkraftverk i Sverige jämfört med 19,8 TWh år 2019. Länk till statistik>>

Läs mer>>


Vestas investerar i trätorn - högt och hållbart lockar

Världens största turbintillverkare, danska Vestas, investerar i trätornsföretaget Modvion.

Det är möjligheten till minskat koldioxidavtryck och högre vindkraftstorn som fått Vestas att satsa sitt risk-kapital i det lilla innovativa bolaget. Läs mer>>


Brittiskt havsprojekt skapar hundratals jobb i Sverige

Bygget av världens största havsbaserade vindkraftpark Dogger Bank Wind Farm, utanför Storbritanniens kust skapar cirka 300 jobb hos Hitatchi ABB Power Grids i Sverige.

Och de orter som nu måste anställa är främst Västerås och Ludvika. Läs mer>>


Bygget i ”Hocksjöparken” är i full gång

I vinter har bygget av Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön i Lungsjöbygden strax utanför Ramsele i nordvästra Sollefteå kommun påbörjats.

I höstas påbörjades arbetet med att spränga och krossa i en bergtäkt i projektområdet för att ha material till förstärkning av befintliga vägar, byggandet av nya vägar samt till den kommande produktionen av betong på plats till de fundament som ska gjutas till de 23 vindkraftverk som nästa år ska byggas i Hocksjöparken. Läs mer>>


”Kommunernas ansvar att visa på uppsidan vid vindkrafts-etableringar"

Reglerna kring det kommunala vindkraftvetot kommer att förändras. Det har regeringens utredare redan aviserat. Förändringarna kommer att ställa större krav på kommunerna.


– För att en park ska vara socialt hållbar är det kommunens ansvar att utgöra bryggan mellan exploatörerna och lokalsamhället, säger Piteås kommunalråd Anders Lundqvist. Läs mer>>


Grön vätgasproduktion måste kosta mindre

Under 2022 ska Permascand i Ljungaverk öppna ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter. Syftet är forskning och utveckling av material och teknik för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas.


– Produktionskostnaderna måste minska, säger vd Peter Lundström. Läs mer>>


Hundar söker dödlighet bland fladdermöss i vindkraftparker

Forskare vid Lunds universitet får medel från Vindval för ett projekt om hur stor dödligheten är av fåglar och fladdermöss vid vindkraftverk i skogsmiljö.

Forskarna ska även utvärdera effekten och finjustera utförandet av driftreglering, "bat mode". Läs mer>>


Dalarna får egen vindkraftsteknikerutbildning

I Borlänge startar Lernia upp ännu en YH-utbildning till Internationell Vindkraftstekniker. Satsningen sker efter regeringens beslut att underlätta utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

I framtiden kommer det därför finnas ett stort behov av vindkraftstekniker, något som Lernia vill ta fasta på genom yrkeshögskoleutbildningen Internationell vindkraftstekniker, skriver utbildningsaktören i ett press-meddelande. Läs mer>>


Ånge vill bli ett utvecklingsnav för grön energi

Permascands satsning på ett teknologi- och innovationscenter för framtidens gröna vätgas har fått Ånges näringslivskontor på tårna.

Med järnväg, väg, låga priser på förnybar el och ett utbyggt stamnät är förutsättningarna goda för etablering av en grön vätgasfabrik. Läs mer>>Luleå tekniska universitet bygger kompetens inom vätgas, utbildar 500 ingenjörer

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning med fokus på vätgas i industriella processer och energisystem.

Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och LTU kommer att erbjuda 500 civilingenjörer utbildning inom området för att vara med och säkra utvecklingen i Sverige. Läs mer>>


Nytt forskningsprojekt: Vindkraft och artskydd

Forskningsprojektet ska följa upp vindkraftetableringar med inriktning på artskydd.

Genom att analysera tillståndsbeslut kommer forskarna att studera hur uppföljningen sker och hur utredning enligt villkoren har genomförts. Forskarna ska även undersöka hur de resultat som framkommit har hanterats av tillsynsmyndigheterna. Läs mer>>

Leverantörsdatabas för vindkraftsprojekt

Nu finns sju vindkraftsprojekt och 550 företag i registret.

Söker du leverantörer eller vill registrera ditt intresse att leverera varor och tjänster

Här kan du gå in i gästläge för att se den. Vid intresse kan du registrera dig kostnadsfritt Klicka här>>

Det finns också ett gästläge om du bara vill titta.


Mittuniversitetet forskar om vindkraft och turismbakgrund

Ett tvåårigt forskningsprojekt om vindkraft och upplevelsevärden har beviljats medel.

- Människors olika intressen och mötet mellan vindkraft, friluftsliv, kulturmiljö, landskap och besöksnäring är en viktig utgångspunkt i projektet. Vi vill utveckla bedömningsverktyget utifrån kunskaper om historiska, kulturella, sociala och teknologiska sammanhang med koppling till vindkraft och ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärden. Förhoppningen är att det kan leda till mer transparenta och väl avvägda beslut vid vindkraftsetableringar, säger projektledaren Tatiana Chekalina. Läs mer>>


Vestas presenterar teknik för 100 % återvinning av vindkraftsblad

Vindturbintillverkaren Vestas har presenterat en ny teknik som gör det möjligt att återanvända vindkraftsblad helt och undvika deponi av gamla blad.

Om man inte hittar denna typ avlösningar kommer bladen från vindkraftverk att stå för 43 miljoner ton avfall år 2050. Detta enligt en studie från University of Cambridge. De flesta blad hamnar på deponier eftersom de är svåra att återvinna. Läs mer>>


Vindkraftskurs.se finns för dig som vill ha grundläggande kunskap om vindkraft!

Kursen, som ligger helt öppen på nätet, skapades speciellt för handläggare på länsstyrelser och kommuner men den är lika relevant för alla som vill veta mer om vindkraft.Läs mer>>


Tidningen vindkraft och förnybart våren 2021 ute nu, läs den kostnadsfritt här

Massor av intressant läsning, bland artiklarna

- Ledare av Jeanette Lindeblad ordförande i Svensk Vindkraftförening/VD Wind Sweden

- Framtidens vindkrafttorn kan vara av trä

- Bredband, hjärtstartare och företagslån. Så används vindkraftens bygdemedel

- Högslättens Solar Thermal park i Härnösand. 160-gradig ånga och fjärrvärme från solel kan ge en fjärdedell av Härnösandsbornas varmvattenbehov

- Många idéer om vätgas kan ge lokala möjligheter

- Koldioxid, vindkraft och vätgas kan ge båtbränsle i Örnsköldsvik

- Medvindslån till lokala företag. De som tagit del av vindkraftens goodwillersättning uttalar sig

Läs tidningen genom att klicka här>>


Johanna vill dra nytta av vindkraftverken

Linköpingsbon Johanna Penttinen flyttade med sin familj upp till Ramselebygden i september.

Som östgöte är hon van vid att se vindkraft på slätten och tänkte därför inte särskilt mycket på den när de köpte huset. Men hon har märkt att den skapar oro. Läs mer>>


Energibranschen fortsätter att växa i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och
antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka.

Därför har Energidalen i Sollefteå lanseratden nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå. Läs mer>>


Gemensam vindkraftfond ska bidra till utveckling i byar

Strömsunds kommun ska förvalta en ny vindkraftfond dit Åskälen Vindkraft AB årligen ska avsätta medel.

Pengar ur fonden ska gå tillbaka till föreningar och företag i byarna runt vindkraftparken. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om överenskommelsen. Läs mer>>


Stor investeringsvilja i vindkraft – men 59 procent av verken avslås

De senaste åren har investeringsviljan i förnybara kraftslag så som sol- och vindkraft ökat markant – inte minst här hemma i Sverige.

Men en ny statistisk granskning visar att få nya ansökta tillstånd för vindkraft beviljas. Nu varnar Svensk Vindenergi för att den nedåtgående trenden på sikt kan bromsa elektrifieringstakten i samhället och minska Sveriges konkurrenskraft för investerare. Läs mer>>


Nu byggs världens största elektrolysöranläggning för grön vätgas och världens första vätgasdrivna färja.

I Leuna i Tyskland bygger Linde Gas världens största PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysöranläggning för grön vätgas med en kapacitet om 24 MW.

Linde (fd AGA) har idag en hög produktionskapacitet för att leverera flytande vätgas, år 2020 var Lindes globala vätgasförsäljning ca 20 miljarder kronor. Detta enligt företagets hemsida. Läs mer>>Film

När ett vindkraftbolag visar intresse för att bygga vindkraft i en  kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling.

Klicka här för att se filmen>>


Folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Klicka här för att läsa foldern>>


Kontakta oss

Projektledare:
Torbjörn Laxvik
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se
070-780 90 34


Senior Analytiker
Christer Andersson
christer.andersson@vindkraftcentrum.se
076-810 49 20

Kommunikation och näringslivsutveckling
Linnea Karlsson
linnea@vindkraftcentrum.se
0761-01 2071


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!