Nyhetsbrev från kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Alla kommuner är med

Samtliga länets 12 kommuner har nu undertecknat avsiktsförklaringen för projektet Digitala Kommuner i Kalmar län. I höst kommer vi att erbjuda ett utbildningsprogram för olika chefer och ledare inom kommunerna. Detta kommer att ske i form av e-learning i vår nya lärplattform som lanseras efter sommaren. Dessutom kommer cirka 25 personer från länets kommuner att utbildas till certifierade digitala ledare.


Nya projekt för Miljösamverkan Sydost

13 kommuner och två länsstyrelser i Gotlands och Kalmar län har nu röstat fram vilka projekt som ska genomföras inom Miljösamverkan Sydost under 2022. Inom miljöområdet valdes dessa:

  • Tillsyn vid byggande och rivning
  • Luftkvalitet vid skolor och förskolor
  • Påverkan på enskilda dricksvattentäkter och enskilda avlopp

Nästa års projekt inom livsmedelssidan handlar om stöd i tillämpningen av lagen om Animaliska biprodukter.

Förutom utbildningar inom projekten kommer tre temadagar att genomföras. Dessa kommer att handla om Buller, Bassängbad och Konkurser.


Digitala kurser med analog närvaro

Under pandemin har AV-Media ställt om i syfte att kunna hålla digitala kurser med analog närvaro. Vi har byggt en studio som möjliggör digitala workshopar. Vi kommer fortsätta med våra kurser och utbildningsinsatser både på distans och på plats under hösten, de digitala workshoparna ger oss möjlighet att komma närmare lärare och elever i hela vårt avlånga län. 

Hemsidan är påfylld med instruktionsfilmer om vårt utlåningsmaterial, inspirationsfilmer om hur man kan arbeta med olika digitala verktyg och föreläsningar.

Ny version av mediekatalog

I höst tillhandahåller vi en uppdaterad mediaspelare med en bättre sökfunktion, modernare vy och verktyg för strömning av film för lärare och elever i undervisningssyfte.

Vecka 41 och 42 kommer vi anordna våra populära utbildningsdagar med ett späckat program bestående av kurser om IKT och lärande.

Kurser och konferenser

Under hösten kommer vi att erbjuda ett stort antal kurser inom en rad olika områden. Exempelvis:

  • Inkontinensutbildning, 7 september
  • Att leda utan att vara chef, 5-6 oktober
  • Att upptäcka och fråga om våld, 18 oktober

Partnerskapet och Yrkesresan

Vi är en del av Partnerskapet, där vi bland annat arbetar med Yrkesresan.  Det är ett koncept för kompetensutveckling och introduktion för personal inom socialtjänsten, där samtliga kommuner i Kalmar län deltar.


VR inom äldreomsorgen

Just nu pågår ett arbete där omsorgstagare inom äldreomsorgen på tre boende i Västerviks kommun får testa att använda Virtual Reality (VR).

VR är en digitalt producerad verklighet där man genom bild i 360 grader kan uppleva hur det känns att befinna sig i en helt digital värld, tillexempel på en strand eller en livlig gata i New York. Detta med hjälp av speciella ”glasögon”.

Syftet är att utvärdera om VR-teknik kan öka social stimulans och bidra till ökat välbefinnande. Samarbetspartner är förutom Västerviks kommun, Kalmar kommun, Kommunförbundet Kalmar Län, Linnéuniversitetet och eHealth Arena.Våld mot barn – temadag och fortsatt arbete

Intresset var stort när drygt 300 personer från länets kommuner och från Region Kalmar län hade anmält sig till den digitala temadagen om ”Våld mot barn” 5 maj.

Dagen anordnades för alla som möter barn och föräldrar inom kommunala och regionala verksamheter. Utöver de medarbetare som lyssnade på föreläsarna i realtid hade ytterligare 300 personer anmält intresse att ta del av det inspelade materialet i efterhand.

Dagen arrangerades inom ”Länsgemensam ledning i samverkan” av utvecklingsledarna inom Barn och Unga, Anna Rosell från kommunförbundet och Maria Svensson från regionen.

Föreläste gjorde Poa Samuelberg från Barnafrid, som gav en bred introduktion i ämnet ”Våld mot barn – att upptäcka, bedöma och hjälpa” med fokus på hedersrelaterat våld, samt Johannna Thulin, forskare på Linnéuniversitet, som i föreläsningen ”Att avslöja sin våldsutsatthet – barns övervägande och vikten av vuxnas agerande”, lyfte in barnens röster från sin forskning inom behandlingsmetoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel.

Responsen på temadagen var väldigt god, även i efterhand:

- Fantastisk bra föreläsningar och barnens viktiga röst lyftes, tyckte kurator Ingela Widell om dagen.

I höst fortsätter arbetet med fokus på barn med komplexa behov. Då väntas en överenskommelse mellan länets kommuner och Region Kalmar län i koppling till barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – samt ett arbete inom socialtjänsten, i syfte att initiera en hälsoundersökning före varje omplacering, eftersom placerade barn och unga som grupp löper större hälsorisker än andra barn, vilket i sin tur leder till högre frånvaro och sämre skolresultat


Välkommen till länets första Jämställdhetsdag!

Den 26 augusti är det internationella jämställdhetsdagen. Det uppmärksammar vi med en digital seminariedag som synliggör både jämställdhet och ojämställdhet. Tanken är att dagen ska inspirera och ge kraft till att nå ett jämställt Kalmar län.

Vi kommer bland annat att hylla en viktig aktör från länet som bidragit stort i arbetet med jämställdhets-integrering – Ann Boman.

Dagen arrangeras tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun.

Mer information och inbjudan hittar du här.


Skriva sig till läsning

Nyligen avslutade 30 lärare i länet sin utbildning i modellen STL (skriva sig till lärande). AV-Media har under året drivit utbildningen tillsammans med SKR och kommer att fortsätta att erbjuda utbildningen även kommande läsår.

STL är en modell som grundar sig på väl beforskade framgångsfaktorer och som binder ihop det språkutvecklande arbetet i skolan tillsammans med en genomtänkt och strukturerad användning av digitala verktyg som då fungerar som en hävstång för lärande.

Det går att läsa mer om STL och utbildningens utformande på vår hemsida. Tveka inte att höra av dig om det finns intresse av att ta del av  denna satsning som erbjuds kostnadsfritt till lärare i Kalmar län.


På egna ben

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och att skippa de ofta kortare bilresorna.

Projektet anordnas av Kommunförbundet Kalmar Län/AV-Media och Kalmar län har möjlighet att delta med skolor i sina respektive kommuner.

På egna ben går av stapeln under höstveckorna 38-42 och är uppbyggd som en spännande poängjakt där klasserna på ett engagerande sätt tävlar om fina priser. 

Under de fem veckorna samlar eleverna på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om hälsa, trafiksäkerhet, miljö och hållbar utveckling.

Är du intresserad av att hänga på och vara projektledare och ha kontakten med skolorna i din kommun? Kontakta då ulrika.neuman@kfkl.se för mer information.

Du kan läsa mer om projektet här


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!