Nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan. Tipsa en vän
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Framtidsstafetten

Sommar 2021, nyhetsbrevet från nätverket Regional Omställning i Samverkan. Tipsa gärna en vän om brevet. Du är välkommen med tips till vårt månadsbrev. Mejla ros.orebrolan@gmail.com.

Vi hoppas på händelserika veckor både digitalt och i möten mellan människor

Tillsammans med Möckelnföreningarna planerar vi i ROS-nätverket för en händelserik Framtidsvecka i veckorna tre. Program och information kommer presenteras på orebrolan.framtidsveckan.net. Alla kan delta och visa upp sitt sätt att nå hållbarhet. 

Maria Westerholm är vår kontaktperson för Framtidsveckan 2021. Hon bevakar mejlen, ROS.Orebrolan@gmail.com, och kan även nås på telefon: 073-3480589.

Klimatnätverket i Örebro

Klimatnätverket i Örebro har samlats i Stadsparken några gånger under sommaren. Här bjöds det på hembakade bullar och diskuterades CO2-konferensen som Klimatriksdagen m fl arrangerade i slutet på maj. Mer om Klimatriksdagen kan du läsa längre ner i brevet.

Klimatnätverket samlar alla i Örebros närområde som är oroliga för klimatet. Genom fredliga manifestationer vill de påverka våra kommuner att ta klimathotet på allvar. På  Hela Örebro för klimatet kan du få kontakt med nätverket. Alla behövs.

Träff i stadsparken med klimatnätverket

Känner du till Klimatriksdagen?

Föreningen Klimatriksdagen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars ändamål är att klimatfrågan ska få en central roll i den svenska valrörelsen och debatten. De ordnar seminarier, föreläsningar med mera.
Privatpersoner, föreningar och företag kan vara medlemmar.

CO2-konferens 26-28 maj
Tillsammans med Klimatsekretariatet och Uppsala universitet anordnade Klimatriksdagen i maj konferensen CO2 budget. Under ledning av Klimatriksdagens ordförande Jonas Bane ansvarade föreningen för den tredje dagen av konferensen som var inriktad på civilsamhällets bidrag till framtagandet av CO2 budgetar i kommuner och nationellt. Naturskyddsföreningen presenterade sin guide för klimatrörelsens lokala påverkansarbete och tre lokala grupper i det nationella nätverket FOLK berättade om hur de arbetar. Under dagen diskuterades även möjligheten för Sverige att skapa en nationell CO2 budget vilket Klimatriksdagen föreslår i Akutplan 2020. Slutligen gavs tre tips för effektiv kommunpåverkan. Alla bidrag under konferensen finns på co2-budget.com.

I serien om ekonomiska styrmedel
Det tredje öppna zoommötet ägde rum 11 maj med professor Staffan Laestadius. Staffan talade utifrån sina böcker ”Klimatet och omställningen” samt (nyutkomna) ”En strimma av hopp”. Seminariet finns inspelat och kan ses på youtube.

FOLK – Forum för lokal klimataktivism
FOLK är Klimatriksdagens mötesplats för grupper som driver lokalt klimatarbete. Nätverket samverkar med andra rörelser och aktörer för att nå ut brett geografiskt och socialt. FOLK vill stödja grupper och enskilda som jobbar för att driva på klimatpolitiken i sin kommun, eller som samverkar för att göra sitt lokalsamhälle, sitt kvarter eller sin by klimatneutral. Läs mer på klimatriksdagen.se.

Almedalsveckan 2021

Årets Almedalsvecka inleds den 4 juli och genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar. Du kan söka i programmet och även se programpunkter i efterhand.

Här hittar du programmet och här är Almedalsveckan Play

Klimatforskaren Johan Rockström får KTH:s stora pris

– Det kanske svåraste steget för mänskligheten blir att ändra vår värdegrund. Nu visar forskningsstudie efter forskningsstudie att vi människor inte blir lyckligare av att konsumera mer. Vi har blivit manipulerade in i ett ekorrhjul där samhällets framgång bygger på ökad konsumtion. Välfärd och livskvalitet bygger inte på ekonomiskt överflöd, säger Johan Rockström.

Läs hela intervjun på kth.se.

200 000 till Mikrofonden Mälardalen

Lindesbergs kommun och Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse går in med 100 000 kronor var i Mikrofonden Mälardalen, Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i portföljen.

Mikrofonden erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Läs mer på Mikrofonden Mälardalen

Kalender


10/7 kl. 11-15 Öppen odling i Hjortsberga
Hans och Tina på Hjortsberga torp hälsar välkommen till gårdens odlingar. Här kan du kolla på gårdens odlingar, provsmaka honung, titta in i växthusen och hälsa på hönsen.

9/8 Studiecirkelstart: Skörda och ät din odlingABF
Du får lära dig allt från att laga enkla smårätter till att göra smoothies och musta äpplen. Du kommer även få lära dig att förädla grönsaker till till exempel chutney, örtolja och marmelad. Cirkeln hålls utomhus i trädgården på Hjortsberga torp där det finns utekök och vedspis. 

28-29/8 Skogsskötsel grundkurs, Medborgarskolan.
Plantering, trädslagsval, röjning, provytor, gallring, virkesuttag, relaskop, virkesmängd, provytor. Williams Verkstad, Karlslund 304 Baggetorp, Örebro

4/9 Skogskunskap grundkurs, Medborgarskolan. 
Trädkunskap, trädslag, marklära, rundvandring, ta markprover. Skogens biologi. Williams Verkstad, Karlslund 304 Baggetorp, Örebro

5/9 Naturvårdshänsyn i skogsbruket för fritidsskogsägare
Skogsvårdslagen, hänsyn för olika djurarter. kolbottnar, kulturminnen, bryn, högstubbar trädslag. Williams Verkstad, Karlslund 304 Baggetorp, Örebro

Hopajolas NaturguidningarHär hittar du utflykter, exkursioner och guidningar i Örebro län.

På Facebook finns en grupp som heter Hela Örebro för klimatet. Ett nätverk för alla oss i Örebros närområde som är oroliga för klimatet. Genom fredliga manifestationer vill vi påverka våra kommuner att ta klimathotet på allvar.

Klimatfredagar- Pga coronaråden ses vi inte på rådhustrappan för tillfället. Lägg upp en bild på sociala medier med #FaceTheClimateEmergency #fridaysforfuture.

Vill du anmäla in ett arrangemang till vårt nyhetsbrev? Mejla till  ros.orebrolan@gmail.com.

Blandade surftips

Vi önskar dig en skön och avkopplande sommar!


Detta nyhetsbrev kommer från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS).

ROS består av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den och Framtiden i Våra Händer samarbetat med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS. Från 2019 är representanter från ABF och JAK med i nätverkets arbetsgrupp. 2020 anslöt Svenska kyrkan, Örebro pastorat.
För kontakt, mejla ros.orebrolan@gmail.com

Starta en prenumeration på Framtidsstafetten. Tipsa en vän

ROS finns på Facebook och på en egen webbplats örebrolän.omställning.net.

facebook

Du får Framtidsstafettens nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk, tidigare fått info om Framtidsveckan eller för att vi tror du är intresserad av vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.