Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Juni 2021

Tänk om, gör rätt
Detta är något som man ofta får höra från de som har en annan åsikt än majoriteten. Vi kan väl alla hålla med om att våra förutsättningar är väldigt olika beroende på var i Sverige vi bor. Jag tror och hoppas att alla som bor någonstans i Sverige är stolta över sin egen hembygd oavsett om man bor i skogen, vid någon insjö, vid havet, i någon förort till en liten eller stor stad eller mitt i Stockholms centrum. Det känns ibland som om utvecklingen springer ifrån oss och detta oavsett var i landet vi bor.

Hur som helst kan vi konstatera att urbaniseringen pågår för fullt. Tidigare har vi alltid pratat om att folk flyttar från små kommuner till våra större städer. Vi brukar glömma att det även har skett en urbanisering inom varje kommun med flytt från landsbygden in till kommunhuvudorterna. Vi måste alla vara medvetna om att det är flera olika orsaker till urbaniseringen. Var för sig är de nog inte tillräckliga för att få medborgarna att flytta.

För några år sedan betalade staten "flyttbidrag" för att locka arbetskraft till Stockholm. När denna flyttkarusell kommer igång föder den sig själv och kannibaliserar sig på de mindre och mer avlägsna kommunerna. Detta är något som vi har levt med ganska länge nu. Vi har alla aktivt arbetat med att värna servicen för de som är kvar. Intressant är det som händer nu. 
Läs vidare här

Hans Jildesten, kso i Storfors

Höstmöte 18-19 november 2021

Det är med gott hopp vi just nu planerar för vår första fysiska konferens på snart två år. Den 18-19 november ser vi fram emot att träffa våra medlemmar igen på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla. Gör gärna en notering i kalendern redan nu och håll utkik efter program och anmälan. Vi lovar att erbjuda ett intressant program men också tid för samverkan och umgänge.


"Studio kommunal ekonomi"

Fredagen den 18 juni anordnar KEF, kommunalekonomernas förening, det första tillfället i den nya digitala programserien "Studio kommunal ekonomi". Programmet kommer fokusera på "Landsbygdens Återkomst" och bland de medverkande finns bland andra Emelie Värja, Kommuninvest och Fredrik Rakar, verksamhetscontroller i Degerfors kommun. SmåKoms ordförande Peter Lindroth kommer sitta med i "publiken" och delta i diskussionen. Programmet passar såväl politiker som tjänstemän i kommunen.

Läs mer och anmäl dig här. 


Riskskatt för kreditinstitut

Just nu är ”Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut” ute på remiss och SmåKom är en av remissinstanserna. I stora drag har vi inget att invända mot att affärsbankerna beskattas, det som är bekymmersamt i det här förslaget är att även Kommuninvest räknas in bland kreditinstituten. Vi ser inte att Kommuninvest tar någon risk när de lånar ut medel till kommuner och regioner, och vi påpekade detta i vårt yttrande i första remissrundan. 

I förlängningen kommer riskskatten att drabba Kommuninvests kunder med höjda avgifter. Vi ser det som något mycket negativt för våra medlemskommuner. Remissvaret ska vara inne senast den 18 juni och vi håller på att författa det nu. Självklart skulle det vara till hjälp om fler än remissinstanserna svarade på remissen och påtalade problematiken.

Är din kommun intresserad av att skicka in ett remissvar? Hör i så fall av dig till vår verksamhetsledare, charlotta@smakom.se, för att få tillgång till SmåKoms yttrande.

(s. 34 markerad text ang. Kommuninvest).Här kan du läsa förslaget i sin helhet


Detta har hänt sedan sist

Möte med civilministern

Den 7 maj träffade ordföranden och verksamhetsledaren Lena Micko och två av hennes medarbetare för en digital avstämning av dagsläget. Ämnen som stod i fokus var generella statsbidrag, den nya kommundelegationen, översyn av utjämningssystemet och social dumpning. Vi berörde också Kommunutredningen och fick information om att ett antal av utredningens förslag arbetas med i välfärdskommissionen. Det var en konstruktiv dialog och ett bra informationsutbyte. 

Möte med Trafikverket

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och regiondirektör Catherine Kotake (region mitt) mötte upp ordföranden och verksamhetsledaren för ett digitalt möte den 20 maj. SmåKoms medlemmar har under senare år ofta framfört kritik mot Trafikverket och nu vidarebefordrade vi detta till högsta ledningen. Det blev ett bra samtal där vi fick gehör för våra frågor och även information om den omorganisation som pågår inom Trafikverket. Vi beslutade att upprätthålla en kontinuerlig dialog i framtiden.

Vindkraftsutredningen

Ända sedan starten har SmåKom varit med och gjort inspel i den pågående vindkraftsutredningen. Nu är utredningen snart i hamn och den 30 juni ska uppdraget redovisas. Vi har framförallt påtalat att kommunerna måste få vara med och bestämma om och i så fall var de vill ha vindkraftverk i sina kommuner. Den 20 maj hade vi en sista avstämning och kunde konstatera att SmåKoms åsikter tagits i beaktning vilket vi är mycket tacksamma för. 

Grattis Munkfors!

Mathias Lindquist och Jan-Olof Appel

"Att vara bäst på att vara små" har visat sig vara ett vinnande koncept, i alla fall för Munkfors kommun som gjort en intressant och spännande resa de senaste åren. I år plockade de hem priset som Årets raket när Dagens Samhälle rankade årets superkommuner. Inte för att de hamnar i topp utan för att de har klättrat 78 placeringar sedan förra året. Munkfors är en av SmåKoms medlemmar och vi lyfter på hatten och säger grattis och fortsatt lycka till!


Strandskyddsutredningen

Den 3 maj gick remisstiden ut för utredningen Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd och nästan varje vecka publiceras det insändare som berör denna fråga. Det är onekligen en fråga som engagerar och som är av största vikt för alla mindre landsbygdskommuners utveckling. SmåKom har lämnat sitt remissvar och vi har varit tydliga med att vi önskar mer ansvar och makt till kommunerna att besluta om strandskyddet. Vi ser det också som en försvårande faktor att Länsstyrelsen i utredningen fortsatt spelar en stor roll i beslutsprocessen. Vi följer utvecklingen med stort intresse.

Vårt remissvar kan du läsa här.


På gång i SmåKom

Det har varit ytterligare ett halvår fullt med digitala möten, men nu, med snart två vaccinationer avklarade, börjar vi planera för nya kommunbesök i höst. I september styr vi förhoppningsvis kosan mot södra Sverige och räknar med att besöka åtta medlemskommuner under en vecka.
Ni må tro att vi ser fram emot detta!


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.