Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev juni 2021


På gång:

7 september 2021

Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖRS

Plats: Online
Tid: 
13:00-15:00

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Delrapport om cancervården under covid - helårsdata 2020, sydöstra sjukvårdsregionen

Regionala cancercentrum i samverkan har publicerat en femte och fördjupande delrapport om cancervården under covid. RCC Sydöst publicerar här data från sydöstra sjukvårdsregionen nedbrutet för våra tre regioner; Östergötland, Jönköping och Kalmar.

Sydöstra sjukvårdsregionens delrapport om cancervården under Covid-19.

Nationell delrapport om cancervården under Covid-19.


Ny rapport: pandemin har påverkat diagnostik och vård av cancer

Covid-19-pandemin har påverkat hälso- och sjukvården i Sverige genom att resurser omfördelats till vård av covid-19-patienter och att invånare, även vid allvarliga symtom, avstått från att söka vård på grund av oro för smitta. Cancervården har även påverkats av tillfälliga neddragningar i screeningverksamheter och tillfälligt ändrade nationella och regionala rekommendationer för utredning och behandling. Det visar en ny rapport från Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC).

Läs mer här.


Topplista juni 2020 publicerad

Den 28 juni publicerade RCC Sydöst den senaste topplistan. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.

Under den rådande situationen gällande Covid-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

Vill du rapportera elektroniskt? Ansök om behörighet idag!

Ansökan om användarkonto för INCA finns här.


Tidplanen klar för regionernas anslutning till screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Nu är tidplanen klar för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. Regionernas anslutning kommer att ske planerat över de kommande två åren. Hittills i år har regionerna Dalarna och Skåne startat verksamhet och region Örebro och Östergötland står nu på tur. Därefter kommer övriga regioner att successivt införa screening med start 2022.

Läs mer här.


Checklistan – komplement till vårdprogrammet i cancerrehabilitering

Jessica Ericsson och Helene Wendell.

Som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har en checklista tagits fram. Checklistan består av frågor som utgår från rekommendationerna under respektive kapitel i vårdprogrammet.

Den kan vara till hjälp för verksamheter med att tydliggöra utvecklingsområden och göra det lättare att leva upp till vårdprogrammets intentioner.

Läs mer här.


Min vårdplan för äggstockscancer och för tumörer i centrala nervsystemet publicerat

Sammanlagt sex nationella Min vårdplan finns nu tillgängliga för att ge patienterna större trygghet och delaktighet i cancervården. De nationella versionerna bidrar till en ökad jämlikhet och förbättrad kvalitet på den information som lämnas till patienter med cancer.

Läs mer här.


Informationsfilmer om strålbehandling och cytostatikabehandling

Cancerfonden har tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit fram filmer om strålbehandling och cytostatikabehandling som vänder sig till patienter och närstående. Filmerna har även översatts till ett antal olika språk.

Läs mer här.


Pandemins påverkan på klinisk cancerforskning undersöks i nationell studie

Pandemins effekter med ett minskat antal cancerpatienter är numera välkända. Däremot saknas till stor del uppgifter om hur pandemin påverkat kliniska forskningsstudier inom cancervården. RCC har därför startat en enkätstudie som riktar sig till forskningssjuksköterskor verksamma i cancervården.

Läs mer här.


Nationella utbildningar för cancervårdens medarbetare

Nu blir det lättare att hitta utbildningar för cancervårdens medarbetare på cancercentrum.se. Alla utbildningar som RCC är medarrangör till samlas nu på en sida på cancercentrum.se, med en enkel filtreringsfunktion som gör det möjligt att söka på aktuella utbildningar inom ett visst ämnesområde, i en viss region eller med en viss studieform. 

Läs mer här.

Anmäl intresse till höstens KIM-kurs senast 27 augusti

På uppdrag av RCC Samverkan har RCC Stockholm Gotland tagit fram en distansutbildning - Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer ©. Syftet är att främja en kunskapsbaserad dialog mellan patienter, närstående och hälso-och sjukvårdspersonal.

Kursdatum: 1 oktober till 10 november 

Läs mer här.


Uppdaterad checklista för nationella MDK

Checklistan inför, under och efter nationell multidisciplinär konferens (MDK) är uppdaterad.

RCC:s checklista för nationella multidisciplinära konferenser (MDK) är nu uppdaterad och fastställd av RCC samverkan. Checklistan innehåller aspekter som bör beaktas före, under och efter nationell MDK.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC Sydöst under sommaren

RCC Sydösts kansli är bemannat under sommaren, dock ej fulltaligt under juli. Vi ber er därför att ha överseende med att det eventuellt kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till: rccsydost@regionostergotland.se eller 010-103 35 05.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin