Nyhetsbrev från GR Samsär #2

Terminen går mot sitt slut och vi vill tacka er för vårens samarbete inom det ESF- finasierade projektet GR Samsär. Genom vårens två nyhetsbrev hoppas vi att ni projektdeltagare och övriga intressenter har kunnat hålla er uppdaterade om aktuella händelser inom projektet och hur arbetet fortskrider.

I slutet av april anordnades projektets mittkonferens på temat Möjligheternas apl, som bl.a. innehöll workshops med fokus på elevers upplevelse av apl samt en föreläsning från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Inspelen från konferensens diskussioner och workshops kommer att användas i projektets vidare arbete med metodmaterial och handledarutbildning. Mer om konferensen hittar du längre ner i nyhetsbrevet!

Under april och maj har metodmaterialet prövats för utvärdering, dels ute på skolorna integrerat i undervisningen, dels genom digitala lektionspass processledda av GR. Både lärare och elever har utvärderat lektionspassen och en revidering görs innan materialet publiceras i augusti.

Nu hoppas vi på en härlig sommar med möjlighet till ledighet och återhämtning.

Vi ses igen i september!

Maria Jonasson,

Processledare, Göteborgsregionen


Även det här nyhetsbrevet bjuder på filmpremiär! Den här gången presenterar vi den nya projektfilmen, som beskriver våra mål och delmål. Följ med oss på GR Samsär-resan!

4:e dagen den 18 november

Den 18 november är det dags för Gymnasiedagarna 4:e dagen– en mässa där grundskoleelever får möjlighet att träffa spännande företag och bekanta sig med Gymnasiesärskolan. Nytt för i år är att mässan kommer ha öppet även dagtid och att det blir möjligt för skolor att boka in sig med mindre elevgrupper. Mässan äger rum i GR:s lokaler på Anders Perssonsgatan 8 i Göteborg. Under hösten kommer vi i projektet GR Samsär att fokusera på hur vi på bästa sätt kan bidra till att mässan blir givande för kommande elever på regionens gymnasiesärskolor. Mer information kommer!

Save the date: Projektmöte

Den 13 september kl. 15.30–17.00 kickar vi igång höstens arbete i GR Samsär. Kalenderinbjudan kommer inom kort, men boka gärna in tiden redan nu. 

Apl i fokus under mittkonferensen

Den 28 april arrangerade GR Samsär sin mittkonferens på temat Möjligheternas apl. Syftet med konferensen var att öka kunskapen om projektet, ge en breddad bild av möjliga framtidsvägar för elever som går gymnasiesärskola samt att skapa förutsättningar för delaktighet och erfarenhetsutbyte för deltagarna. Missade du konferensen? Klicka här för att läsa mer om vad som diskuterades under dagen!

Omvärldsbevakning

Etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

– Skolverkets slutredovisning 

2018 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta stöd för att minska svårigheter för etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning. i dagarna publicerades slutredovisningen, som bl.a. ger förslag på hur skolor kan jobba mer tillsammans med arbetslivet, exempelvis i form av apl. 


Vill du veta mer om GR Samsär?

Studier visar att unga med en intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. GR Samsär ska genom riktade insatser och stärkt samverkan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och en enklare övergång från skola till arbetsliv för elever som studerar vid gymnasiesärskolan i regionen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Läs mer om projektet här!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

Avregistrera dig genom att klicka här