Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverket ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. Genom nätverket har vi nu kunna utbilda 41 barnrättskoordinatorer som är ett stöd till kommunerna för barnrättsarbetet. Läs mer på vår hemsida!

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet!Nu har länet 40 stycken barnrättskoordinatorer

Kommunerna har nu sina egna team som kan stötta och koordinera arbetet med att implemetera barnrättsarbetet. Nu är det dags forsätta arbetet med att gör handlingsplaner, barnkonsekvensanalyser och utbildningar samt att se till att systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag.

Detta har möjliggjorts genom en samverkan mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, SKR, Kommunförbundet och länets kommuner genom Barn- och Ungdomsnätverket. Inbjudan till konferens: Barn- och funktionsrätt, hur arbetar vi för alla barns bästa?

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav på att arbetet för barnets rättigheter inkluderar ett funktionshindersperspektiv. 

Därför bjuder Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholm in till en konferens med syfte att stärka det övergripande barn- och funktionsrättsarbetet.

Under konferensen kommer du få ta del av ledande experter som berättar om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Dessutom ges konkreta exempel på hur ett övergripande barn- och funktionsrättsarbete kan förenas hos kommuner och regioner.

Konferensen riktar sig främst till dig som i kommun eller region arbetar med barnrätt, funktionshindersfrågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och/eller folkhälsa i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef.

Datum: 9-10 september. Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig. Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats.  Sista anmälningsdag är 26 augusti. Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platser vid behov.  Poddar

Det finns många poddar ute nu som belyser barnrätt. Vi vill tipsa om bl.a. Barnrättssnack där Vimmerby är med i avsnitt 55. 

Barnrättssnack

Sedan vill vi även flagga för Internetstiftelsen där du kan höra mer kring "Våra barn & nätet", digitala lektioner samt dumma frågor om internet som du aldrig vågar fråga om...

InternetstiftelsenFöreläsning om Livet på nätet

Vågar du fråga ditt barn/ungdom hur det var på nätet idag?

Det finns många möjligheter, men också risker med livet på nätet. I föreläsningen tar vi upp de vanligaste sociala medier och spel bland barn och unga och hur de används. Vi pratar om vad barn och unga gör på nätet och hur man kan förhålla sig till de möjligheter och risker som livet på nätet innebär och vad vi kan göra när nätvanorna blir ett problem.

Våga vara med, våga prata, våga bry dig – viktiga budskap som kan göra skillnad för någon i vår närhet.

Ta del av den inspelade föreläsningen här eller boka en föreläsning live med Ulrika Neuman och Louise Storm på AV-Media i Kalmar län.

Ulrika Neuman, IKT-Pedagog          ulrika.neuman@kfkl.se

Louise Storm. Mediepedagog 

louise.storm@kfkl.seGlöm inte att gå in och läsa genderEQ-bloggen     

Här finns bl.a. gästbloggaren Birgitta Andersson, jämställdhetsexpert på SKR som bloggar om Barnrätt+Jämställdhet= Sant.

Förutom blogginlägg så finns det även mycket bra tips och material att ta del av, läs mer på Ett jämställt Kalmar län samt på Länsstyrelsens Facebook.Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och att skippa de ofta kortare bilresorna.

Projektet anordnas av Kommunförbundet Kalmar Län/AV-Media och Kalmar län har möjlighet att delta med skolor i sina respektive kommuner.

På egna ben går av stapeln under höstveckorna 38-42 och är uppbyggd som en spännande poängjakt där klasserna på ett engagerande sätt tävlar om fina priser. Under de fem veckorna samlar eleverna på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om hälsa, trafiksäkerhet, miljö och hållbar utveckling.

Är du intresserad av att hänga på och vara projektledare och ha kontakten med skolorna i din kommun? Kontakta då mig ulrika.neuman@kfkl.se för mer information. Du kan läsa mer om projektet härUNG IDAG 2021: Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla

Många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i allmänna val. 

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda unga möter större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och gällande försörjning. 

Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland unga. Läs mer på: UNG IDAG 2021Barnrättsstrategutbildning

Nu finns möjligheten att gå SKR:s utbildningen till barnrättstrateg som är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Som deltagarna får du en övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildare är Marie Lundin Karphammar som har utbildat våra regionala barnrättskoordinatorer!2021 är LUPP-år

Nu börjar arbetet med årets Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och senare under oktober/november månad så genomförs enkäten hos åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet i länet. 

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga, därför är ungdomsenkäten ett viktigt verktyg i vårt regionala barn-och ungdomsarbete. 

Lupp ska användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokal

Mer information finns på Mucf:s hemsidaOBS bekräftelse mailet på prenumeration kan hamna i skäpposten. Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Claudia Kjellstrand
Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!