Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Är du intresserad av vilka behov kommunala verksamheter söker lösningar på och har du förslag på lösningar som kan testas i Testbädden AllAgeHubs testmiljöer?

Varmt välkommen att delta på vår digitala workshop den 3 juni då vi skapar möte och dialog mellan kommunala behovsägare och företag som kan erbjuda lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHub.

Vi kommer att publicera AllAgeHubs användarformulerade behov på vår webbplats för företag att ta del av den 24 maj.
Anmälan är nu öppen!

Hjälp oss gärna att sprida inbjudan.

 

GDPR är en av många frågor som är viktiga att hantera vid test och implementering av välfärdsteknik. I syfte att fokusera på GDPR tillsammans bjöd AllAgeHub in Testledarna till en workshop 22 april.

Läs mer här.

 

AllAgeHubs nätverksträffar blir publika!

AllAgeHub har under hösten och vintern anordnat interna “Nätverksträffar” en gång i månaden. De har dock gradvis utvecklats till att beröra ämnen som vi känner kan vara relevant för en bredare publik med intresse för välfärdsteknik. Därför öppnar vi kommande träffar för alla intresserade. Läs mer på länkarna nedan.

 

Kan man mäta digital mognad? Såklart! I denna film berättar Linköpings kommun och Region Stockholm hur de jobbat med modellen DiMiOS för att mäta sin organisations digitala mognad och vad för effekter det har gett.

Se filmen här

 

För att stimulera kreativitet och innovation i kommunerna startade Vinnova och SKR initiativet Idéslussar i kommuner 2016, där AllAgeHub var ett av tolv projekt.

Under 2021–2022 kommer SKR tillsammans med några av kommunerna att sprida erfarenheter och resultat från arbetet.

För att stimulera kunskapsutbyte planerar SKR att under hösten 2021 arbeta med organisatoriskt- och kollegialt lärande kring innovationsfrågor. Är du och din kommun intresserad att delta kan ni anmäla er redan nu.

Läs mer här

 

Kompetenscenter välfärdsteknik vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har publicerat frågor och svar om välfärdsteknik och medicinteknik på sin hemsida. Det handlar till exempel om krav ska ställas på CE-märkning av välfärdsteknikprodukter vid upphandling eller om det har någon betydelse vid personskada om välfärdstekniken är en konsumentprodukt eller en medicinteknisk produkt.

Läs mer här

 

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en fin och inspirerande film om hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet och självständighet i äldreomsorgen.

Se filmen här

 

Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, har lanserat ett showroom som är en digital kopia av deras fysiska showroom i Kalmar. Som besökare får du lära dig mer om hur digital teknik kan användas för att underlätta vård i hemmet.

Läs mer här

 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har precis publicerat årets 100-lista och “Välfärdsbiblioteket” som Leif Sandsjö och Jonas Söderholm formulerat tillsammans med Borås Stad och inom ramen för AllAgeHub är ett av 51 utvalda forskningsprojekt. Gemensamt för alla projekten från Sveriges högskolor och universitet är att de bedöms ha stor potential att komma till faktisk nytta. Fokus för årets lVA-lista är beredskap inför, och samhällets förmåga att hantera, kriser.

Under hösten kommer välfärdsbiblioteket vidareutvecklas med syfte att AllAgeHub ska ha en egen “filial” under 2022.

Läs mer här

Om 100-listan

100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

 

Linnéuniveritetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har granskat studier och undersökt inom vilka områden välfärdsteknik för äldre har testats och utvärderats. Man har också analyserat hur dessa insatser förhåller sig i relation till teorin om ett hälsosamt liv och åldrande.

Läs mer här

 

Se denna vlogg från Upphandlingsmyndigheten om hur offentlig sektor och leverantörer kan samverka och ha dialog inför en upphandling och under avtalstiden, för att tillsammans ta fram innovativa och hållbara lösningar.

Se videon här

 

För tredje året i rad startar Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG upp Innovationsveckan för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet. Programmet kommer att publiceras 16 augusti. Nu kan du anmäla dina aktiviteter.

Läs mer på Innovationsveckans hemsida

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom

Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden