Nyhetsbrev från GodaHus maj 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Här kommer nyhetsbrev för maj 2021. 

Körsbärsblommor i Linnéparken, Växjö. Foto: Hanna Everling

Ny ordförande!

Vid vår ordinarie årsstämma, som hölls digitalt, den 29 april 2021 valdes Fredrik Lindblad, Växjö Kommun till ny ordförande efter avgående Christer Carlsson, Vöfab.

Med sin erfarenhet både från näringsliv och akademin – från lokala till internationella företag, och i sin roll som näringslivschef med en fot i det kommunala och en fot i det privata näringslivet passar Fredrik perfekt för att driva GodaHus energi-effektiviserings- och hållbarhetsfrågor vidare. Välkommen Fredrik!

Fredrik Lindblad. Foto: Alexander Hall

Tack Christer för nio års strålande ordförandeskap! Under denna tid har antalet medlemmar fördubblats och föreningen har etablerat sig som en viktig aktör för att skapa en hållbar marknad med såväl kunniga beställare som leverantörer.

Vi välkomnar också vår nya suppleant i styrelsen Jessica Cederblad, SSAM!

Ny styrelse

Den nyvalda styrelsen ser ut så här:

Ordförande: Fredrik Lindblad - Växjö kommun

Vice ordförande: Stefan Westblom – Region Kalmar län

Henrik Vernersson - Vidingehem

Barna Benedek – Ljungbybostäder

Per-Eric Magnusson – IV Produkt

Ulf Klint – Karlskronahem

Jonas Lindqvist – AFRY

Magnus Johansson – Solhybrid

Eva Gustafsson – Conservator

Stefan Olsson – GodaHus

Jessica Cedervall – SSAM

Margareta Alriksson – Region Kronoberg

Åsa Norrby – Region Blekinge

Dessutom har LNU en adjungerad plats.


Nytt namn på vår förening!

Vid vår ordinarie stämma den 29 april beslutades enhälligt att föreningens namn ändras till: GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost.

Vi ändrar alltså det formella namnet så det stämmer med vårt varumärke och dessutom lägger vi till ”hållbara” för att signalera att det är just detta bredare anslag vi jobbar med mot en kontinuerligt minskande klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn.


Föreläsningar i anslutning till årsstämman

I anslutning till årsstämman hade vi nöjet att få lyssna till Dag Lundblad, Energimyndigheten som berättade om deras arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering och om GodaHus roll som strateginod. Se hans presentation

Likaså hade vi nöjet att få lyssna till Birgitta Govén, Byggföretagen som dels berättade om Byggsektorns färdplan och kommande regionala aktiviteter och dels om samarbetet inom LÅGAN där GodaHus deltar. Se hennes presentation

Medlemsaktiviteter

Skruvarträff 4 maj

Vår temagruppsledare Barna Benedek, Ljungbybostäder hade kallat till Teams-möte med ett gediget program. Per Wickman, Energirevisor och Lisa Palmqvist, Olofströmshus berättade om det nya remissförslaget för Energieffektiviseringsstöd som beräknas kunna vara sökbart i augusti och om stödet till hyresrätter med låg energianvändning. Deras presentation hittar du här.

Därefter berättade Martin Johem, Ecoclime om deras anläggning för värmeåtervinning från avloppsvatten från 36 lgh i Kv Albastern, Växjö som efter ett drygt års drift visar på en nettobesparing av ca 20-23 kWh/m2 dvs i princip lika mycket som köpt energi för varmvatten! Se deras film om värmeåtervinning på Youtube

Kvarteret Alabastern. Foto: Johanna Wallin

Vidare bjöd Peter Haraldsson, Växjöbostäder på livesändning från Kv. Alabastern!  Strålande!

Barna Benedek avslutade dagens övning med att berätta om sin egen privata anläggning med solceller på taket, batterier i källaren och laddning av sin elbil. Det blev massor med bra information om funktion, mätresultat, besparing av köpt elenergi, kostnader mm! Du hittar Barnas presentation här.

Antalet åhörare var ca 25.

Kontakta barna.benedek@ljungbybostader.se om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa Skruvarträff till hösten.


Möte med Solstrålarna 12 maj

Solstrålechefen Ulf Klint kallade till möte den 12 maj. Temat för dagen var ”Gigawattparken” som är en stor satsning från Solkompaniet på solel från större markbaserade parker. Petter Sjöström, Solkompaniet berättade om sin satsning.

De senaste åren har intresset ökat markant och det är blandat annat flera energibolag som byggt. År 2017 installerade de den första etappen solelpark till Kalmar Energi. Åren därpå fyllde vi på med ytterligare etapper och idag är Törneby Solpark 2250 kilowatt stor. År 2019 byggde de Östersund Solpark åt Jämtkraft och under 2020 har de installerat Solpukten för C4 Energi i Kristianstad. Se Petter Sjöströms presentation.

Törneby solpark. Foto: Hanna Everling

Dessutom presenterades det senaste inom energilagring. Läs mer här: Solcellspark – Lönsamma solceller på mark | Solkompaniet™.

Antalet åhörare var ca 10.

Kontakta ulf.klint@karlskronahem.se om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa solstråleträff till hösten.


Möte med GodaTech 20 april

GodaTech genomförde ett möte tillsammans med Energisamverkan Blekinge (regionalfondsprojekt) på Teams den 20 april. Inledningsvis hälsade Stefan Olsson, välkommen som tillfällig koordinator av GodaTech och sedan berättade Tommy Lindström, projektledare på Energikontor sydost, om arbetet med att kartlägga förutsättningar och behov av digitalisering i Blekinges kommuner. Det finns en ambition att underlätta för att kunna ta fram en digitaliseringsstrategi. Se Tommys presentation här.

Därefter blev det presentation om Smarter living från Kerstin Lindqvist Toms mfl. från Compare-IT och om hur digitala tjänster kan göra byggnader mer hållbara av Björn Thulin, Schneider Electric. Likaså fick vi ta del av Boverkets uppdaterade regler kring fastighetsdrift, se presentation

Mötet avslutades med att Stefan Olsson berättade om upphandling av Innovationspartnerskap inom projektet DIACCESS där GodaHus deltar. Se presentation samt dagens inledning med program här.

Antalet åhörare ca 15.

Kontakta  stefan.olsson@godahus.se  om du har några frågor eller tips på programpunkter vid nästa möte i GodaTech som vi preliminärt kommer att ha i juni.


Övriga nyheter

Energiutblick 28 april

På Energimyndighetens digitala konferens den 28 april nämndes GodaHus som en av 7 strateginoder. Se inspelningen på Youtube.

Kolla mellan 00 -3.00 och 08.15-10.50 - här förklaras vad en strateginod är och GodaHus nämns. De som pratar är programledare Eva Hamilton, projektledare Anders Pousette på Energimyndigheten och GD på Energimyndigheten Robert Andrén.


Återbruk av byggmaterial uppmärksammas av SVT

SVT uppmärksammar IVL´s arbete med återbruk av byggmaterial där man bla har skapat ccbuild - ett nätverk där GodaHus har gått med som medlem och därmed får tillgång till deras digitala marknadsplats och app! Se SVTs inslag


Därför är det viktigt att engagera sig!

Slutligen ett stycke från Förvaltarforum:

Att vara medlem i flera fastighetsrelaterade föreningar och organisationer är det bästa sättet att kompetensutvecklas och bredda sitt nätverk, det konstaterar fastighetschefen Sara Jägermo i Förvaltarforums artikel från 210507.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

 • 27 & 28 maj - Webbinarium: IV Produkt Online Kreativ ventilationslösning i K-märkt skola 
  IV Produkt bjuder in till två tillfällen med digital presentation från Sturegymnasiet i Halmstad! Här ställs vi inför utmaningen att skapa ett riktigt bra inomhusklimat i en K-märkt byggnad med tydliga restriktioner för vad som får göras och inte vid renovering och ombyggnad. Häng med på en resa från 1925 till 2021! Läs mer

 • 28 maj, kl 08.30 - 10.00 Träff i GodaHåll - återbruk av fasadtegel.
  Jacob Steen och Daniel Altserlind från Home – Brukspecialisten berättar om deras erfarenheter kring återbruk av fasadtegel. Läs mer

 • 2 juni, kl 10.00 - 12.00 - Värdeskapande fastighetsförvaltning i offentliga fastigheter - upphandling 
  Energikontor Sydost arrangerar webbinarium på tema upphandling av energieffektivisering genom EPC. För tjänstemän som arbetar med offentliga fastigheter och byggande i sydost. Läs mer.

 • 15 juni, kl 13.00 - 16.00 Ökat återbruk i bygg- och fastighetssektorn i Sydostregionen
  Hur uppnår vi återbruk i industriell skala i bygg- och fastighetssektorn i Sydostregionen? Med utgångspunkt från det arbete kring cirkulärt byggande som har påbörjats i GodaHus temagrupp GodaHåll genomför vi workshop #2 kring hur återbruk möjliggörs i stor skala. Läs mer

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva och hållbara byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.