Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 5/2021

Nedan finner du några av de kurser vi genomför under maj. 

Vi har nu öppnat upp flera av höstens kurser, du finner dessa här.

Välkommen!


Kontrollansvarig enligt PBL

17-20 maj Digitalt

Kursen ger kunskaper om bl.a.

 • Plan- och bygglagen (PBL) 
 • Boverkets byggregler BBR 
 • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder
 • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
 • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen mm
 • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Mer information och anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 2

19 maj Digitalt, 14 juni Digitalt

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) inför tentamen. 

Mer information och anmälan här


Plåt i teori och verklighet

25 maj Digitalt

Innehåll:

 • Allmänt om AMA. AMAs roll
 • Plåtmaterial, egenskaper
 • Principer för taktäckning med plåt
 • Rörelser, infästningar
 • Detaljer vid plåttak
 • Detaljer vid tak med tätskiktsmattor
 • Detaljer vid takpannetak
 • Taksäkerhetsanordningar

Mer information och anmälan här.


Annons:


Diplomerad inom Fuktmätning

26-27 maj, Digitalt

Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt), räkna på fukt och förstå samt kunna utföra en korrekt fuktmätning. Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning. Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador.

Kursen omfattar bl. a mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader.

Mer information och anmälan här.


Symposium för Entreprenadbesiktning

27-28 maj, Digitalt

Symposierna omfattar bl a:

 • Fördjupning av regelverken för entreprenadbesiktning enligt föreskrifterna i AB, ABT samt ABS.
 • Redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad.
 • Nyheter i lagstiftning, m.m.

Mer information och anmälan här


Diplomerad inom Areamätning

8 juni Uppsala

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning av småhus och lägenheter. Kursdagen kommer vara både praktisk och teoretisk.

Syftet med denna kurs är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information och anmälan här

Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.