Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här

Extra nyhetsbrev Maj 2021


Förslag om nya skattelättnader för förmånscyklar

Är du en miljö- och hälsomedveten arbetsgivare som gärna skulle erbjuda dina anställda cyklar för pendling till- och från arbetet, men som på grund av förmånsbeskattningsregler inte tagit steget, då ska du vända blicken hit. Inom en snar framtid kan detta förändras.

Finansdepartementet har nyligen lämnat ett förslag om att arbetsgivare ska kunna tillhandahålla cyklar till sina anställda för privat bruk skattefritt upp till vissa förmånsvärden oberoende av om cyklarna tillhandahålls kontinuerligt eller mer sporadiskt. En förutsättning för skattefrihet är att erbjudandet riktar sig till hela personalen och inte bara några särskilt utvalda. Skattelättnaden föreslås gälla både vanliga trampcyklar och el-cyklar som arbetsgivare tillhandahåller.

Läs mer här

Nu kan företag ansöka om omställningsstöd för april 2021

Från och med 4 maj kan företag söka omställningsstöd för april 2021. Ansökan är öppen fram till och med 30 juni i år. För er som behöver friska upp minnet innebär omställningsstödet att Du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om din nettoomsättning i företaget minskade så gott som uteslutade på grund av Coronapandemin. 

Läs mer här

Transaktioner mellan olika organisatoriska delar inom den svenska kyrkan - utgår mervärdesskatt?

Högsta Förvaltningsdomstolen har i år avgjort frågan om transaktioner mellan Svenska Kyrkan och dess organisatoriska delar såsom församlingar, kyrkliga samfälligheter eller stift ska bli föremål för mervärdesskatt eller inte. Enligt domstolen ska mervärdesskatt inte belasta sådana transaktioner eftersom att kyrkans tillhandahållande till de organisatoriska delarna inte har skett i deras egenskap av egna juridiska personer utan tillhandahållandena har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan. Mervärdesskatt ska därmed inte tas ut eftersom det inte finns något rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan självständiga parter.

Läs mer här

Skatteverket har även kommenterat domslutet i ett ställningstagande.

Läs mer här

Tjänster som tillhandahålls inom trossamfundet Svenska kyrkan ska inte inkomstbeskattas

Ersättning för tjänster som yrkesmässigt och självständigt tillhandahålls av en juridisk person utgör normalt sett skattepliktig inkomst av näringsverksamhet och ska därmed beskattas. Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att ett visst tillhandahållande från Svenska kyrkan till de organisatoriska delarna har skett inom trossamfundet Svenska kyrkan. De organisatoriska delarna av Svenska kyrkan utgör enskilda rättssubjekt med egen rättshandlingsförmåga men deras självständighet är begränsad. Domstolen betonar att Svenska kyrkan på central nivå kan besluta om villkoren för utförandet och mottagandet av tjänsterna samt kan fördela resurserna. Eftersom att det brister i självständighetskravet ska ersättning för tjänsterna därför inte inkomstbeskattas. 

Läs mer här

Skatteverket har även kommenterat detta domslut i ett ställningstagande.

Läs mer här


Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Besöksadress

Fiskebäcks hamn 34

426 58 Västra Frölunda

Postadress

Per Wickenbergsgatan 1

217 54 Malmö

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.