Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hisnande historia och aktuella nyheter på besöksmålet Varnhem

NR 2/2021

KLOSTERSJÖN

Munkarnas gamla sjö har återuppstått! Söder om klosterruinen finns nu en vattenspegel precis som på klostrets tid. Den 26 maj beslutade kommunstyrelsen i Skara att sjön ska heta Klostersjön.

Anläggandet blev klart i mitten av april. Sedan fylldes sjön upp genom sina tre naturliga inflöden av vatten och det tog bara några dagar. Därmed är etapp 1 av våtmarkens anläggande slutfört. Nu tar naturen över och fyller sjön och strandzonen med liv. Fåglar som redan noterats är bland annat skrattmås, svarthakedopping, knipa, skedand, gräsand, snäppor och gäss.

Arbetet med att göra sjön och området runt om tillgängligt går nu in i etapp 2 med ambitionen att anlägga broar och stigar.

Håll avståndet och håll dig uppdaterad på krisinformation.se.

NYA BROAR VID SJÖN

Antalet besökare är långt över förväntan. Därför har två nya broar byggts som en första fas för att säkerställa tillgängligheten vid sjön. Läs mer

NAMNGIVNINGSCEREMONI

Fredag den 4 juni kl. 11:00 hålls namngivningsceremonin av kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin och kommunfullmäktiges vice ordförande Jessica Bredenberg, m fl.

Pressinbjudan kommer inom kort.

STIGAR OCH INFORMATIONSTAVLOR

Vid nya Klostersjön och i området runt om finns mycket att titta på och lära sig om både natur och kultur.

Läs mer

BI-PARADIS VID SJÖN

Skara kommun har beviljats LONA-medel från Länsstyrelsen för att anlägga "biparadis" vid sjön och att plantera växter som fjärilar, bin och andra pollinerare tycker om. Arbetet kommer att utföras under hösten.


SNART ERBJUDER VI DIGITAL GUIDNING PÅ KATA GÅRD

Många efterfrågar digital guidning, både de som inte har möjlighet att åka till Varnhem och de som vill förbereda sitt besök. Calle Borg på Borgfilm  sammanställer nu filmat material till en 15 minuter guidad tur på Kata Gård, som ska bli tillgänglig på olika digitala plattformar.


RUINRENOVERING

Golven i ruinen läggs om och jämnas till så att framkomligheten blir bättre. Ruinen är till stora delar avstängd för besökare och man får passera på norra sidan om klosterkyrkan för att komma till klostermuseet och Kata Gård. Målsättningen är att öppna för passage genom klosterruinen lagom till semesteruppehållet i juli. Läs mer

UTGRÄVNINGSARBETET

För tredje året i rad har det hållits fältkurser i arkeologi i Varnhem för studenter från Göteborg universitet. Vårens kurs pågick 6-21 maj.

Vi har inriktat oss på att kartlägga sträckningen för klostrets vatten-försörjningskanal mot söder och att undersöka verkstadshus och kvarnplats. En del fynd har gjorts. Läs mer


ORGELINSAMLINGEN TAR ETT STORT STEG FRAMÅT

Med en privat donation på 3,5 miljoner kronor kan orgelprojektet gå vidare till en ny fas. Själva orgelverket är i stort ett betalt, nu tillkommer de utsmyckningar i trä som ska pryda fasaden. Var med och bidra till Varnhems utveckling!  

De här har lämnat bidrag till orgeln - läs intervjun

Swisha ditt eget bidrag till 123 375 55 43, märk inbetalningen med Orgel Varnhem.
Valfria bidrag. Givare från 15 000 kronor och uppåt kommer att anslås på en tavla.


BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET

En ny gedigen trappa på Rosenstigen/Pilgrimsleden vid branten nära Kata gård har byggts av Skara kommun under ledning av Anders Jonsson. En spång har förlängts och en bro över ån är också ersatt.
Läs mer

FRÅN TULPANER TILL DAHLIOR

Nu har tulpanerna blommat färdigt i pallkragarna. Lördag 29 maj sker årets stora utplantering av dahliaknölar. Som tidigare år sker denna verksamhet i samarbete med föreningen Svenska Dahliasällskapet.

ANSLUTNING TILL TRÄDGÅRDSRESAN

I år kommer dahliaodlingen och klosterträdgården att anslutas till nätverket Trädgårdsresan, en västsvensk variant efter engelska förebilden The Yellow Book.

tradgardsresan.se


Nyhetsbrevet utkommer fem gånger per år. Ett samarbete mellan Skara kommun, Västergötlands museum och Svenska kyrkan.

Besök oss på varnhem.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är intressent, aktör, invånare eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.