Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Maj 2021

Det bubblar och sjuder runt SmåKom, inkorgen fylls på med inbjudningar och förfrågningar från olika personer, nätverk och organisationer. Dessutom duggar det tätt med statliga utredningar och vi blir allt oftare efterfrågade som remissinstans. Vi sovrar och försöker välja att lägga kraft och energi på det som i förlängningen gynnar våra medlemmar bäst.

Det är fantastiskt roligt att vara efterfrågad och många gånger upplever jag att vår främsta uppgift är att förklara och informera om den lilla kommunens utmaningar och verksamhet. Det här är framförallt en viktig pusselbit i vår dialog med riksdagsledamöterna där vi upplever att landsbygdsvännerna blir färre och färre.

Många efterfrågar också medverkan från de mindre kommunerna i olika sammanhang, längre ner kan ni läsa om Naturvårdsverket och Byggemenskaper som söker kontakt med våra medlemmar. Jag vet att tiden är begränsad för alla, men det skulle vara värdefullt för alla små kommuner om någon kunde vara med och föra er talan i de här grupperna.

Det finns så många förvrängda uppfattningar om hur verksamheten fungerar, eller inte, i små kommuner och det är bara ni som representerar en liten kommun som kan upplysa om hur verkligheten ser ut. Så en liten uppmaning från mig är att åtminstone fundera på om det kunde vara möjligt att avsätta tid för ett möte eller två.

Nähä, nu får ni läsa om vad vi gjort den senaste tiden och vad som är på gång framöver, jag önskar er alla en härlig majmånad!

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare


Föreningsstämman gick som en dans!

Den 21 april höll SmåKom sin Årsstämma vilken genomfördes digitalt som så många andra möten det senaste året. Drygt 65 personer från 48 kommuner deltog på stämman som leddes förtjänstfullt av Catarina Davidsson, kso i Karlsborg. Peter Lindroth, Karlsborg, valdes om som ordförande liksom de tre styrelseledamöter som var på tur att ställa sina platser till förfogande. Styrelsens sammansättning är därmed konstant och följande representanter ingår:

  • Kristine Hästmark, Gnosjö
  • Gunnar Andersson, Herrljunga
  • Bjarne Hald, Arvidsjaur
  • Yoomi Renström, Ovanåker
  • Ingrid Hugosson, Uppvidinge
  • Hans Jildesten, Storfors

Protokollet från stämman kommer skickas ut så snart det är justerat.

Dagen efter stämman anordnade SmåKom två webbinarier för sina medlemmar. Det första handlade om ekonomi och leddes av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR och det andra var på temat demokrati och hölls av talman Andreas Norlén. Båda föreläsningarna var uppsakttade och totalt var ca 160 personer uppkopplade och lyssnade på de båda webbinarierna. 

Vi har spelat in båda webbinarierna och kommer se till att samtliga medlemmar får tillgång till dem inom kort.


VA-gruppen är igång

I början på april samlades en mindre grupp för ett digitalt möte med syfte att starta upp en arbetsgrupp med VA-frågan i fokus. Diskussionerna var bra och samtliga som deltog var överens om att det är angeläget att försöka kartlägga hur det ser ut med ledningsnäten och kunskapen däromkring i våra medlemskommuner. Sammankallande för gruppen är Johan Niklasson från Lekebergs kommun, övriga deltagare i gruppen är Tobias Leverin, Grästorp, Björnar Berg, Vingåker, Lena Blad, Ockelbo, Thord Dahlberg, Åsele och Henric Isaksson Ydre.


Rundabords-samtal med SNS

Studieförbundet Närlingsliv och Samhälle (SNS) har samlat fyra forskare inom statsvetenskap och offentlig förvaltning för att skriva SNS Demokratirapport 2022, Den lokala demokratins vägval. Syftet med rapporten är att analysera hur väl rustad den svenska kommunala demokratin är för att hantera de stora utmaningar som den står inför. 

För att ge forskarna användbar input i ett tidigt skede arrangerades ett digitalt rundabordssamtal med några utvalda kommunföreträdare varav SmåKoms ordförande, Peter Lindroth, var en av de tillfrågade. Diskussionerna handlade om problembilden av en krisande lokaldemokrati och hur man, till exempel genom reformer, skulle kunna stärka den.

Peterberättar; "Samtalet var mycket intressant, den så viktiga frågan om framtidens demokrati belystes ur många olika perspektiv. Återigen påminns man om värdet och vikten av mötet mellan akademin och kommunsektorn. SmåKom ser med stor förväntan fram emot forskarnas rapport som alltså planeras att ges ut i början av 2022."

Vi påminner om att SmåKoms samarbete med SNS innebär att alla våra medlemmar har fri tillgång till de föreläsningar och seminarier som SNS erbjuder under 2021.
 Läs mer om utbudet här. 


Naturvårdsverket informerar

Naturbaserade lösningar

NVV har tagit fram en ny vägledning med huvudsyfte att använda sig av naturen för att bygga hållbara samhällen. Eftersom många mindre kommuner har ett lägre förtätningstryck och mer tillgång till grönska än t.ex. större kommuner/städer så finns det stora möjligheter att bli pionjärer inom naturbaserade lösningar.
Ta del av vägledningen här.

Beställarnätverk

InfraSweden 2030 har tillsammans med Naturvårdsverket startat ett Beställarnätverk för en klimatneutral anläggninssektor. Mindre kommuners medverkan är önskvärd och nästa möte är den 26 maj kl. 13.00-15.30. Temat är bland annat Cement, betong och andra alternativ.
Kontakta Oskar Jonsson, oskar.jonsson@naturvårdsverket.se, för mer information och inbjudan. 


Byggemenskaper

Den 16 april deltog SmåKoms verksamhetsledaren i ett digitalt rådslag arrangerat av Föreningen för Byggemenskaper på temat Hur utvecklar vi det sociala byggandet i Sverige? Ett 40-tal deltagare från olika organisationer var uppkopplade och efter ett par korta inledande inspirationsföredrag delades deltagarna in i mindre samtalsgrupper. Diskussionerna handlade om begreppet socialt byggande, vilka värden socialt byggande kan tillföra, vilka hinder och svårigheter som finns för socialt byggande i Sverige idag och hur samverkan kan stärka och utveckla socialt byggande.

Det var få kommuner representerade bland deltagarna och det skulle vara bra om några representanter från de mindre kommunerna kom med på nästa rådslag. Dels för att få information om socialt byggande men också för att föra kommunernas talan i diskussionerna.

Är du intresserad av att delta? Skicka i så fall en intresseanmälan till SmåKom´s verksamhetsledare charlotta@smakom.se.


På gång i SmåKom

Möte med civilministern

Den 7 maj träffar ordförande Peter Lindroth och verksamhetsledare Charlotta Haskovec civilminister Lena Micko samt hennes medarbetare för informationsutbyte om läget i våra medlemskommuner. Vi kommer också, bland annat, ta upp frågan om det nya förslaget om Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner. Ett par gånger om året försöker vi få till en avstämning vilket är mycket givande för båda parter.

Dialog med Trafikverket

Redan för ett år sedan hade vi ett möte inbokat med Lena Erixon, GD på Trafikverket, men så kom pandemin och satte käppar i hjulet ... Nu äntligen har vi lyckats få till en digital träff den 20 maj. Många av er medlemmar kontaktar oss med åsikter om Trafikverkets verksamhet och nu ska vi föra dem vidare till högsta ledningen och hoppas få en bra dialog. Rapport kommer i nästa nyhetsbrev.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.