Ser mailet konstigt ut? Se det i webbläsaren.


Bojkott av sociala medier under helgen

För att betona att sociala medieföretag måste göra mer för att få bort diskriminerande övergrepp mot spelare och idrottare online och för att framhäva att kampen mot diskriminering långt ifrån är över, kommer FIFPRO och Spelarföreningar världen över att gå med i en PFA-ledd  bojkott för sociala medierfrån 15.00 fredagen den 30 april till 23.59 den Måndag 3 maj.

Bojkotten i sig kommer naturligtvis inte att stoppa de pågående och ihållande hatmeddelanden som fotbollsspelare fortsätter att få på sociala medier. Det kommer dock att visa vår kollektiva vilja att ta proaktiva steg i denna fortsatta kamp och lyfta fram den ansvarsskyldighet som sociala medieplattformar har när det gäller att ta itu med hat och hot online.

Andra organisationer såsom ligor, klubbar och välgörenhetsorganisationer i Storbritannien - inklusive FA, EPL, FA Women's Super League, Women In Football och Kick it Out kommer att delta i denna aktion. Vi vill därför informera dig om bojkotten och bjuda in dig att delta också.


Social Media Boycott

To emphasise that social media companies must do more to eradicate online discriminatory abuse against players, and to highlight that the fight against discrimination is far from over, FIFPRO will be joining The PFA in a social media boycott from 15.00 on Friday 30 April to 23.59 on Monday 3 May.

The boycott itself will, of course, not stop the ongoing and sustained hate messages that footballers continue to receive on social media. However, it will show our collective willingness to take proactive steps in this continued fight and highlight the accountability that social media platforms have in tackling online abuse.

Other organizations such as leagues, clubs and charities in the UK –including The FA, EPL, FA Women’s Super League, Women In Football and Kick it Out amongst others- will take part of this action. We would like to inform you about it and invite you to join as well.


facebooktwitterinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Spelarföreningen. Vill du inte ha några nyhetsbrev, klicka här.