Kom med du också!

Genom att säkerställa tillgången till rent dricksvatten släcker du inte bara törst utan förhindrar också spridningen av dödliga sjukdomar. Vi kämpar för att alla barn ska få vara friska och ha möjlighet att gå i skolan och där är rent vatten vårt främsta redskap. För många barn är tillgången på rent vatten obefintlig och det är avgörande för deras hälsa och utveckling. Vi ger stöd till utbyggnad av vattensystem och billiga metoder för att lösa vattenproblemen.

De globala målen för hållbar utveckling för hur vi mäter människors tillgång till rent vatten, har tre krav som ställs för att ett hushåll ska anses ha tillgång till rent vatten:

  • Vattnet ska vara tillgängligt vid bostaden.
  • Tillgången ska vara konstant.
  • Vattnet ska hålla tillräckligt god kvalitet enligt uppsatta gränsvärden.

Enligt den här definitionen har idag ca 70 procent av befolkningen i Rumongeprovinsen, där Burundi-Hjälpen arbetar, tillgång till rent vatten, medan 30 procent inte har det och tvingas hämta orent dricksvatten ur öppna källor, floder och dammar.

Sjukvården i provinsen Rumonge i Burundi menar att 85% av vattenrelaterade sjukdomsfall försvinner när ett område fått tillgång till rent vatten.

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser. Tusentals barn  dör i diarrésjukdomar före fem års ålder varje år. De allra flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten. Det innebär att barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig hygien.

Vi är tacksamma till er som troget står med och som gör arbetet möjligt för oss, men vi tror också att det finns fler som vill stötta. Sprid gärna Nyhetsbrevet till era vänner och kontakter.

Uno Gustafsson
Burundi-Hjälpen

Sprid gärna Nyhetsbrevet! Du kan beställa det från vår hemsida. www.burundihjalpen.se

 

Genom att ge en gåva till Burundi-Hjälpen som morsdagspresent är ni med och gör skillnad mellan liv och död för utsatta familjer i provinsen Rumonge i Burundi. 

 

Swish 123 582 01 05    eller    Bankgiro 473-1584

100% av varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi. Din gåva är avgörande för vårt arbete. Ingen administration dras från insamlade medel.     

 

Bli månadsgivare hos Burundi-Hjälpen. Vill du bidra till en mer hållbar värld och förändra livet för människor i utsatthet, varje månad, året runt? Du bestämmer själv månadsbeloppet och kan avsluta ditt månadsgivande när du vill. Bli månadsgivare här!

 

Tillsammans är vi en utsträckt hand till människor som behöver hjälp. En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många! Du är en viktig och värdefull del av vårt arbete.

En fjärdedel av alla dödsfall bland barn under fem år beror på förorenat vatten. För 50 kr. pr individ, kan vi under 2021 ge ytterligare tusentals människor tillgång till rent vatten. 

 

Corona-viruset. Vi hör inte om några stora förändringar i landet. Samhället fungerar, affärer och marknader är öppna som vanligt. Man sitter med avstånd i kyrkor och samlingslokaler och handtvätt innan man går in. Vårt arbete i Burundi påverkas inte av Corona.

 

Vi besöker er gärna! På vår Hemsida finns information om vårt arbete, men påminner om att vi gärna besöker er och berättar om Burundi-Hjälpen:s arbete. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41