Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Gris 2/2021

Innehåll

  • Vårens kurser

  • Medeltal för svensk grisproduktion 2020
  • Grisföretagardagarna 2021 - ett digitalt event

  • Förstudie om åtgärder mot salmonella

  • Vad händer med semindosen när temperaturen i omgivningen ändras?

  • Är du en av dem som vill utveckla din slaktgrisproduktion?

  • Djurskyddskontroller 2020 - rapport från Jordbruksverket
  • Nytt tillskott i WinPig Support

  • Gratis digital rådgivningstimma

  • Gård & Djurhälsan har uppvaktat Näringsdepartementet angående Livsmedelsverket uppdrag

Vårens kurser

På hemsidan presenterar vi alltid aktuella kurser för dig som arbetar med grisar. För närvarande hålls kurserna digitalt. Just nu har vi lediga platser kvar till:

Grundkurs i seminering av gris, 17 maj, kl 10-15
Avvänjning utan zink, 3 juni, kl 13-15

Vill du gå någon annan kurs eller passar inte datumen ovan? Då kan du anmäla intresse på vår hemsida, så återkommer vi när nya kursdatum är satta.

Anmäl intresse här

Medeltal för svensk grisproduktion 2020

Nu är de årliga medeltalsberäkningarna för svensk grisproduktion 2020 genomförda och publicerade. Resultaten visar på produktionsförbättringar inom både smågris- och slaktgrisproduktion. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2020 jämfört med 2019. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare jämfört med föregående år.

Ta del av samtliga resultat på WinPigs hemsida

Tack till alla som bidragit till beräkningarna!

Förstudie om åtgärder mot salmonella

Mot bakgrund av de flertal fall av konstaterad salmonella hos produktionsdjur under 2020 och de följder som det får för både djurägare och myndigheter i form av kostnader och påverkan på produktionen, har regeringen beslutat genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur. Uppdraget har getts Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, men andra berörda myndigheter och intresseorganisationer ska också inkluderas i arbetet.

Detta är ett välkommet initiativ från näringens sida då den förändrade strukturen med större och mer specialiserade produktionsenheter gör att regelverk och angreppssätt när det gäller övervakning och kontroll av salmonella behöver ses över.

Här kan du läsa mer om uppdraget

Vad händer med semindosen när temperaturen i omgivningen ändras?

Galtars spermier är känsligare än andra djurslags för kylchock vid tillverkning av semindoser. Kylchock uppstår om sperman snabbt kyls ner från kroppstemperatur (37 grader) till under 15 grader.

Vid ett test som gjordes på Svenska Köttföretagens seminstation i Hållsta, togs doser från enskilda galtar som var spädda med 5-dagars spädning och placeras först i en temperatur av +10 grader i 90 minuter och sedan i en temperatur av 35 grader i 90 minuter. Därefter kontrollerades om spermierna var befruktningsdugliga eller inte.

Läs om resultatet här

Är du en av dem som vill utveckla din slaktgrisproduktion?

Som alternativ till att följa upp sin produktion i WinPig på egen hand erbjuder Gård & Djurhälsan en tjänst där vi sköter produktionsuppföljningen åt dig. Du skickar in dina omgångskort och vi skickar ut ett paket med upp till 7 olika rapporter och analyser.

Med produktionsuppföljning så synliggörs styrkor och svagheter i din besättning. Det motiverar dig och din personal att förbättra resultaten och möjliggör att sätta in rätt sorts rådgivning. Detta ger dig möjligheten att öka produktiviteten och lönsamheten i ditt företag.

Kontakta oss om du vill veta mer om tjänsten: 018-696505

Djurskyddskontroller 2020 - rapport från Jordbruksverket

Jordbruksverkets årliga sammanställning över de djurskyddskontroller som utförts av Länsstyrelserna, är nu publicerad för år 2020. Där kan läsas att rapporterade brister för djurslaget gris tyvärr har ökat kraftigt. Dessa brister gäller framförallt renlighet, övervakning och omhändertagande av sjuka djur. Ingen enskild orsak har identifierats ligga bakom, men misstanke finns att bland annat personalbrist pga COVID-19 kan ha påverkat arbetet på gårdarna.

Hela rapporten finns att läsa här

Nytt tillskott i WinPig Support

Ni som har ringt till WinPig Support den senaste tiden har säkert redan märkt att vi har en ny kollega. Ditte Löfqvist är husdjursagronom och kommer från Falun. Tidigare har hon bland annat jobbat på Animalia med Norges motsvarighet till WinPig - Ingris.

Varmt välkommen till oss Ditte!

Gratis digital rådgivningstimma

Digital rådgivning innebär att vi kommunicerar via skärm (telefon, platta eller dator). Detta är ett utmärkt sätt för dig att kunna diskutera resultatet på produktionsrapporten eller t ex visa upp ett beteende på grisarna via video. Vi blir tidseffektiva och sparar dessutom reskostnader. Detta kan utnyttjas som fristående rådgivning eller i kombination med fysiskt rådgivningsbesök före eller efter. Just nu har vi gratis-prova-på-erbjudande där du kan boka ett möte med veterinär, produktionsrådgivare eller WinPig support. Senaste tillfälle att få gratis digital rådgivning är 30/6.

Läs mer om digital rådgivning och anmäl intresse här

Gård & Djurhälsan har uppvaktat Näringsdepartementet angående Livsmedelsverket uppdrag

Under mars månad fick Gård & Djurhälsan tillsammans med LRF möjlighet att följa upp det brev vi från näringen tillställt Näringsdepartementet sommaren 2020. Under en timmes skypemöte förtydligade vi våra synpunkter kring Livsmedelsverkets uppdrag och nödvändiga förändringar vi ser för att få en rättssäker och verkningsfull kontroll.

Bland annat underströks näringens behov av att djurägare åter blir kontrollobjekt och därmed erhåller en adekvat rättstatus med rätt att få besked om och kunna överklaga beslut som rör dem,  samt att bedömningar måste likriktas och kvalitetssäkras. På mötet framfördes också åsikten att Livsmedelsverket måste få ett tydligare främjande uppdrag  bland annat när det gäller att  förebygga sjukdom och värna djurhälsa och djurskydd i samband med att de registrerar fynd vid besiktningen.

Gård & Djurhälsan kommer att följa upp uppvaktningen genom fortsatta kontakter med departementet.

Vill du ha nyhetsbrevet i din mailkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.