Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Vi önskar er alla en trevlig Valborg!

Valborg sägs vara en symbol för våren och ljuset. Vi går mot ljusare tider och många ser fram emot en varm och härlig sommar. Förhoppningsvis finns det även andra ljuspunkter att glädjas över, att återigen kunna träffa andra efter en lång och utdragen kamp mot Covid-19.

Vi ser fram emot att få träffa våra medlemmar utanför det digitala mötet och därför planerar vi in fysiska aktiviteter under hösten. Underhållsdagarna har vi för avsikt genomföra som vi gjort så många gånger tidigare, på plats på Skogshem & Wijk.

Vi planerar även för workshops, temadagar och konferenser kring de olika ämnen vi arbetar med i våra kommittéer. Finslipning pågår kring begreppet Hållbart underhåll och vi jobbar vidare med att ta fram en mall för arbetstillstånd.

De europeiska kvalifikationerna för underhållspersonal som vi gemensamt har tagit fram inom Erasmus+-projektet är ute på remiss. Parallellt med detta arbetar vi fram en ny EFNMS tentamen som vi planerar sjösätta under 2022.

En annan ljuspunkt är att föreningen ständigt växer och vi blir ännu starkare som en nationell riksorganisation som driver utvecklingen av underhållsbranschen samt ger stöd åt våra medlemmar i deras strävan att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Stödet från våra medlemmar är mycket viktigt för att vi ska kunna genomföra allt vi åtar oss och vi ser ljust på framtiden. Tillsammans blir vi starkare och gemensamt kan vi utveckla underhållsbranschen!


Programmet för Underhållsdagarna den 17-18 november håller på att ta form och redan nu kan vi presentera en mycket spännande programpunkt som går i standardiseringens tecken.

Den kommande upplagan av Underhållsdagarnakommer att bjuda på intressanta och spännande teman och som vanligt kommer den första halvan att innehålla olika föredrag om dagens utmaningar och möjligheter medan den andra halvan fokuserar på den nya tekniken.

Torgny Backlund, senior affärsutvecklare på Fortum Sverige, kommer i föredraget Standardiserade arbetssätt inom underhåll presentera hur underhållsstandarder har använts i verksamheten och vilka positiva effekter det har gett.

Budskapet är att standardiserade arbetssätt, genom en aktiv tillämpning av de olika standarder som finns inom området, ger en ökad effektivisering och kvalitetssäkring av underhållsverksamheten.

Även kommunikationen inom verksamheten har förbättrats avsevärt genom att alla inom koncernen använder samma terminologi, de standardiserade begrepp som är definierade i standarden SS-EN 13306. "Helt plötsligt förstod vi varandra!" berättar Torgny när vi tillsammans arbetar fram innehållet i programpunkten.

Torgny Backlund, Fortum Sverige

Vi ser fram emot att få träffa er på Underhållsdagarna,
så b
oka in den 17-18 november i kalendern redan nu!


Hållbart underhåll

Det pratas alltmer om hållbar utveckling och hur vi ska driva en "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" som FN uttrycker det.

Vi som arbetar inom branschen vet att underhållsverksamheten är en mycket viktig pusselbit i strävan mot en hållbar utveckling och därför har vi tagit fram ett utkast till definitionen av ett Hållbart underhåll inom kommittén Framtidens underhåll.

Vi har utgått från FN:s 17 globala mål och valt ut de som vi anser vara tillämpbara för underhållsbranschen. Därefter har vi skapat en definition som öppnar upp för relevanta åtgärder för att bidra till den hållbara utvecklingen.

Vi kom snabbt fram till att begreppet bör tolkas på två sätt, dels hur underhållet kan bidra till en hållbar utveckling och dels att underhållsarbetet i sig ska ske på ett sätt så att det gå i linje med den hållbara utvecklingen.

Definitionen av ett hållbart underhåll:

”Underhållsbranschens aktörer maximerar sitt bidrag till en hållbar utveckling genom fokus på miljöpåverkan, resurseffektivitet, arbetsförhållanden, anti-korruption och mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan.”

Detta sker genom:

  • Direkt påverkan inom den egna verksamheten.
  • Indirekt påverkan via inköp respektive leverans av produkter och tjänster.

Genom ett hållbart underhåll:

"Ökas anläggningseffektiviteten och de fysiska tillgångarnas driftsäkerhet samtidigt som underhållet bidrar till en positiv påverkan avseende miljön, samhället och ekonomin."

Nästa steg i utvecklingen är att bryta ned påverkansfaktorerna i olika aktiviteter för att underhållsverksamheten ska kunna uppnå ett hållbart underhåll.

Vill du vara med och påverka det framtida underhållet så är du varmt välkommen till kommittén Framtidens underhåll. Hör av dig till oss via mejl; info@svuh.se.


Vi hälsar våra nya medlemmar GKN Automotive, Sysav och Tetra Pak välkomna till föreningen!


Hög tid att ansöka till högskolan!

Underhållstekniker är ett attraktivt framtidsyrke och än finns det tid att söka till högskolan, men skynda dig innan ansökan stänger eller platserna tar slut.

Även om du själv inte kommer att söka så har du kanske medarbetare eller andra i din närhet som du kan tipsa. Det är viktigt att ännu fler utbildar sig inom området då det redan nu finns en stor brist på underhållstekniker inom industrin.

Majoriteten av dem som har gått en underhållsteknikerutbildning får jobb och det är främst inom automation och digitalisering som det framtida behovet är störst.

Här är en lista över de högskoleutbildningar inom underhåll och driftsäkerhet som våra medlemmar erbjuder:

Underhållsingenjör inom processteknik - 400 YH-poäng
Arboga Högskolecentrum. Anmälan stänger 2021-05-23.

Underhållstekniker inom processindustrin - 420 YH-poäng
Högskolan Borlänge. Anmälan stänger 2021-05-23.

Under­hålls­tek­niker inom el och automation - 420 YH-poäng
Göteborgs Tekniska College. Observera! Anmälan stänger 2021-04-30.

Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri - 315 YH-poäng
Högskolan på hemmaplan. Anmälan stänger 2021-05-31.

Automationsspecialist - 400 YH-poäng
Xenter Botkyrka. Anmälan stänger 2021-05-09.

Högskoleingenjör Underhållsteknik - 180 hp
Luleå Tekniska Högskola - Observera! Öppen för sen anmälan.

I vår utbildningsportal finns ytterligare länkar till andra webbplatser för att hjälpa dig att hitta rätt underhållsutbildning.


Nya datum för EFNMS tentamen inom underhåll!

För att så många som möjligt ska få möjlighet att genomföra tentamen har vi valt att flytta fram tentamen till hösten, närmare bestämt till den 30 september för underhållsledare och den 1 oktober för underhållstekniker.

EFNMS tentamen inom underhåll genomförs under en heldag och uppgifterna är baserade på de kunskapskrav som fastställts av EFNMS certifieringskommitté.

När du har blivit godkänd på EFNMS tentamen inom underhåll så får du ett intyg på detta och kan även erhålla ett certifikat om du uppfyller de övriga krav som ställs.

Läs mer om certifieringen och tentamen för underhållsledare via denna länk och för underhållstekniker via denna länk.


Vem vinner våra exklusiva priser?

Anmäl dig redan nu och var med och tävla om våra exklusiva underhållspriser som delas ut i samband med Underhållsmässan, den 15-18 mars 2022.

Vi delar vi ut priser i följande tre kategorier:

  • Årets underhållsledare
  • Årets examensarbete
  • Stora Produktivitetspriset

Vem eller vilka skulle du vilja se som vinnare i någon av våra tävlingar? Det går bra att nominera dig själv, ditt företag eller någon kollega eller vän!

Vinnarna i kategorierna Årets Underhållsledare och Årets Examensarbete får äran att representera Sverige i de europeiska tävlingarna Euro Maintenance Manager Award respektive Master Thesis Award. 

Sänd ditt eget bidrag eller en nominering till oss via mejl; info@svuh se senast den 30 oktober. Läs mer här.

Fanny Khoberg
Årets Examensarbete 2020

Bauer Watertechnology
Stora Produktivitetspriset 2018

Fredrik Blomkvist
Årets Underhållsledare 2020


Med anledning av det osäkra läget kring Covid-19 har vi tillfälligt pausat våra fysiska aktiviteter, men planerar att återuppta dem till hösten. Läs mer på vår hemsida eller sociala medier för uppdaterad information.

27 maj: Föreningens årsmöte

En möjlighet för våra medlemmar att påverka vad som händer inom föreningen. Vi genomför årsmötet digitalt. Läs mer här.

14-16 juni: Euromaintenance

Den holländska underhållsföreningen, NVDO, bjuder in detta event där det är tänkt att flera tusen personer inom underhållsbranschen från hela världen kommer att samlas. Eventet innehåller intressanta presentationer, workshops, demonstrationer och en utställning samt företagsbesök i regionen. Läs mer här.

Tentamen för underhållsledare
30 september, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 16 september!

Läs mer här.

Tentamen för underhållstekniker
1 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 16 september!

Läs mer här.

14-16 juni: Euromaintenance

Den holländska underhållsföreningen, NVDO, bjuder in detta event där det är tänkt att flera tusen personer inom underhållsbranschen från hela världen kommer att samlas. Eventet innehåller intressanta presentationer, workshops, demonstrationer och en utställning samt företagsbesök i regionen. Läs mer här.

23 september: Kompetensutveckling

En temadag om vikten av att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling inom underhållsorganisationen.

14 oktober: Fokusdag för EFNMS-certifierade

En fokusdag blandad med föredrag och studiebesök för de som är certifierade av EFNMS inom underhåll.

21 oktober: Framtidens underhåll

En workshop med fokus på implementeringen av ny teknik och hur den påverkar både människan och organisationen.

28 oktober: Säkert underhåll

En temadag om hur vi ska kunna skapa förutsättningar för att kunna arbeta säkert inom underhåll.

17-18 november: Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi på årets viktigaste event med en mängd föredrag inom underhåll. Under dessa dagar finns det möjlighet att inhämta kunskap och utbyta erfarenheter med andra inom branschen.

9 december: Standardisering inom underhåll

En temadag om standarder inom underhåll och hur ni håller standardiseringsarbetet vid liv för att öka effektiviteten och kvalitetssäkra underhållet.

Mer information om höstens aktiviteter kommer inom kort.


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Hur vi hanterar personuppgifter: Dataskyddspolicy