Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SMaRT Nyhetsbrev - Maj 2021

Aktuellt i SMaRT

Varberg cyklar!

Arbetet med Varbergs första hyrcykelsystem har tagit ordentlig fart. 100 specialanpassade cyklar i platsvarumärkets klara färger håller på och monteras på Cycleurope, Varbergs lokala cykelfabrik, för att vara färdiga att rullas ut på Varbergs gator i början av juni. Donkey Republic är den upphandlade mjukvaruleverantören och det är i appen Donkey Republic som du kommer kunna hyra cyklarna. Skyltar med information om hur du hyr en cykel väntas komma rykande färska från tryckeriet vilken dag som helst för att sättas upp på utvalda platser där du kommer kunna hämta eller lämna din hyrcykel.

Varbergs näringsliv är delaktiga i budskap på cyklarna som går i antingen hälsans eller hållbarhetens tecken och det är roligt att så många är intresserade och vill vara en del av hyrcykelsystemet.

Det har tagits fram digitala guider med tips på trevliga cykelturer i varierande längd, och med det specialanpassade fästet på cykeln är det lätt att navigera utefter den digitala guiden.

Nordjylland: Safari i Aalborg

I Aalborgs case kring hållbar mobilitet i mindre samhällen händer det nu något skarpt inom ramen för samskapelseprocessen. Man har där genomfört en ”Safari” där man observerat mobilitetsbeteendet hos medborgarna i samhället Kongerslev.

Det som särskilt fångade projektgruppens uppmärksamhet under safarin var hur många barn som blir körda till skolan av sina föräldrar. Det syns också tydligt på de ekande tomma cykelställen som bilden visar. Detta överensstämmer också med den kvalitativa analys som gjorts sedan tidigare som visade på en stor andel av bilkörning i samhället. Safarin gav både dialog om och observation av området vilket gav ytterligare perspektiv  till den kvalitativa analysen. Bland annat uppmärksammades en osäker väg och överlag olämpliga förhållanden för såväl cyklister som fotgängare som mycket tydliga hinder för mer hållbara vägval. Projektgruppen ser att samskapelseprocessen som tillvägagångssätt har fört dem ett steg vidare och tycker det ska bli spännande att använda detta för att gå vidare och utveckla idéer och lösningar tillsammans med invånarna i Kongerslev.

Västra Skaraborg: Sommarens tester!

När Västra Skaraborg går från teori praktik är det genom fem separata men ändå gemensamma tester. Det är fem olika hållbara transportlösningar som ska testas för noggrannt framtagna målgrupper. Gemensamt för testerna är att de erbjuder transporter som utgår ifrån och ska komplettera befintliga kollektivtrafik med hållbara lösningar som tar våra besökare den sista sträckan fram till besöksmålet. Nedan följer en kort beskrivning av kommunernas respektive tester.

Grästorp
Detta samhälles främsta besöksmål är Ekoparken tillika platåberget Hunneberg samt badstranden Gardesanna. Båda belägna i närheten av varandra cirka två mil från centrumkärnan. Här testas en "bad- och bergbuss" där besökarna kan boka in sig för en resa från stationen.

Götene
Även Götene har ett platåberg som främsta besöksmål där vandring är den främsta besöksanledningen. Till Kinnekulle kommer man med tåg men det är svårt att ta sig vidare till vandring och andra målpunkter. Här testas därför en elbilspool som kan bokas och låsas upp digitalt.

Lidköping
Lidköping som är en större stad har ett fint cykelvägsnät i en radie på cirka 7 km runt centrumkärnan. Här vill man få fler att upptäcka detta och testar därmed en cykelpool med olika former av cyklar för att skapa en upplevelse och besöka platser runtom i staden.

Skara
I Skara finns ett växande besöksmålskluster i Varnhem cirka 1,5 mil från centrumkärnan. Eftersom det finns en bra cykelväg vill man testa en cykelpool som knyter samman dessa och ger ytterligare upplevelsevärde.  

Vara
Även Vara har såväl besöksmål som boenden utanför centrumkärnan. Här erbjuds familjer och par en elbil vid stationen vid ankomst att nyttja under sitt besök för att nå dessa.

Rejsehold - nu letar vi experter till resorna!

Under våren har vi haft möten med samtliga fem grupper som ska genomföra ett Rejsehold antingen under hösten eller tidigt 2022. Nu behöver vi din hjälp att ge oss namn på experter till de fem olika case som grundligt ska studeras under en resa i höst. På grund av Corona kommer resan att bli helt digital – men med hållbart resande som en del av projektets mål ser vi det som en extra bonus!

De specialkunskaper som vi kommer att behöva är bland annat

  • Förankring och implementering – hur kan man försäkra sig om att projektet lever vidare och bär sig själv.
  • Beteende, nudging​ – flera har behov av att få människor att välja andra vägar för sin resa eller ett annat sätt att transportera sig
  • Kommunikation, spridning – erfarenhet av att kommunicera ett budskap så att medborgarna hänger på och ser att en förändring leder till något som är bra/bättre
  • Engagemang, samkapande – hur får man många i organisationen att dra åt samma håll?
  • Hållbarhet, klimat, CO2, miljö (projektmål)​

Vi vill helst att varje Rejseholdsdeltagare deltar under alla 5 casen. Uppdraget innebär förberedelse för att sätta sig in i caset och deltagande i förmöte. Därefter ”besöket” som kommer att innebära ett digitalt möten i 4-6 timmar under samma vecka och därefter en kortare avstämning. Total tid för deltagande i samtliga fem case är 35-40 timmar och casen är utspridda i augusti, oktober samt november.

Hör av dig med förslag på namn till rejseholdsledare Nanna Schultz Andersen, nanna.schultz.andersen@hjoerring.dk eller Eva Maria Friberg evamaria@nnresor.se

Vi är tacksamma för namnförslag innan den 15 juni för en första sammanställning

hälsningar

Nanna och Eva Maria, Rejseholdsledare

Extern Utvärdering

För att se till att projektet arbetar  på ett bra sätt för att uppnå allt från satta mål till horisontella kriterier och samtidigt håller sig till projektplan och budget används en extern utvärdering. Denna kommer genomföras totalt tre gånger under projekttiden och den första som analyserar projektets första år har genomförts och presenterats nu under de senaste månaderna. Den externa utvärderingen görs av Potential 12 som är experter på EU-projekt men mångårig erfarenhet. Utvärderingen poängterar bland annat att projektet varit bra på att ställa om till rådande omständigheter samt att man framöver behöver arbeta än mer med den externa kommunikationen. Läs den gärna i sin helhet nedan.

Facebook

Ny kanal för SMaRT

För att kunna sprida enklare projektinformation kring mer praktiska delar i projektet finns nu en Facebooksida för SMaRT-projektet. Gå gärna in och följ den via ikonen nedan och dela intressanta inlägg. Hör också gärna av dig om du har innehåll som du tycker skulle passa på sidan!

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!