Engagera dig för en nollvision avseende haverier. Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ord är viktiga. Både för samtalet och för det egna tänkandet. Ord som är bra skapar möjligheter. Dåliga ord inskränker. De sämsta orden vilseleder

Detta har diskuterats ända sedan SC startades 2010. Då diskuterades orden ”underhåll" och ”maintenance". Båda signalerar en strävan efter bevarande. Eftersom vi redan från början fastslog att underhåll skall vara utvecklande (utveckla både sig själv, tekniken och andra funktioner), skickar ordet ”bevara" fel signaler.

Det vi vill bidra till handlar snarare om det dynamiska "Sustainable Development" än om det statiska ”Sustainability”, med andra ord. Vi använde tidigt begreppet ”upcycling" och gillar det fortfarande… Men, vill underhållsavdelningen bli en upcyclingavdelning? Sånt måste smältas. 

2015 började begrepp som IoT, algoritmer, big data, smart industri, Industrie 4.0, etcetera att användas runt omkring oss.

Vi valde då begreppet "smart maintenance”.
Vår uppgift är att "bidra till en industriellt hållbar utveckling genom förverkligandet av en nollvision avseende haverier med hjälp av smart maintenance”. Detta är kärnan i vårt manifest.

Vi frågade lite oroligt våra sjukhus och infrastrukturföretagen vad de tyckte om ordet ”industri". Då de inte kom på något bättre så behöll vi ”industri". Eller är ”produktion" ett ord som fungerar för alla?

Nästa stora steg i utvecklingen är sannolikt "horisontell integration". Denna är åtminstone tredimensionell:
- För det första integreras underhåll, produktion och FoU internt.
- För det andra integreras interna funktioner med externa partners.
- För det tredje integreras människor och teknik, mha internet. 

Inga av de existerande begreppen fungerar perfekt. Därför växer begreppsfloran: Industrial Internet of Things (IIoT), Industrial AI (IAI) …

Vet någon vad alla dessa begrepp betyder och vad får det för konsekvenser för vårt arbete? 


Det är en av diskussionerna den 18 maj då vi arrangerar Sustainability Circle Meetings.

- Anders Källström,
ordförande, föreläsare och företagare


29 april kl.15-16

Ny teknik: Vad är datakvalitet för AI och data science

Begreppet datakvalitet är fortsatt jätteviktigt. Men hur ser det egentligen ut? Vi vill att algoritmerna skall ge rätt svar med rätt noggrannhet och vad betyder det då för datakvaliteten. Vad är datakvalitet? Robust data?

David Fendrich, från AI bolaget Tenfifty, som dagligen jobbar med dessa frågor ger oss sitt perspektiv på datakvalitet för framgångsrik digitalisering. Vad behöver man tex tänka på för att ha rätt datakvalitet för framtidens algoritmer även om man inte börjat använda maskininlärning ännu.

4 maj kl.10-11

Att utveckla det förebyggande underhållet

Det förebyggande underhållet måste utvecklas hela tiden. Vilka är SKF:s erfarenheter? Hur arbetar SKF med RCM?

Medverkande: Johnny Stieger, Development Manager Europe, Middle East and Africa, at SKF Group.


Boka in den 18 maj för årets digitala upplaga av
Sustainability Circle Meeting.

Varför du ska vara med? Klicka här för att se vår film

Detta kommer inte att bli ett vanligt webbinarium - utan ett tillfälle för dig som medlem i Sustainability Circle att få interagera i mindre grupper och diskutera de just nu viktigaste frågeställningarna. Kanske ni hittar någon långsiktig och hållbar lösning tillsammans?

För att sätta ihop eventet med så många nya kontakter som möjligt för dig, måste vi i år ha din anmälan senast den 12 maj: Anmäl dig här 

I år är eventet endast för medlemmar. Är ditt företag inte ännu medlem så är det dags tag steget, kontakta henric.widen@sustainabilitycircle.se


UTVÄDERING
Vi har gjort 4 flervalsfrågor om vårt Nyhetsbrev och är mycket tacksamma för er feedback.


29 april kl.15-16

Vad är datakvalitet för AI och data science 


4 maj kl.10-11

Att utveckla det förebyggande underhållet


4 maj kl.15-16

Så här arbetar vi tillsammans med våra leverantörer


5 maj kl.15-16

Korrosion av armerade betongkonstruktioner


7 maj kl.13-14

Att utveckla(s) med kultur


10 maj kl.15-16

Ny Teknik: Sensorteknik och sensorsystem


11 maj kl.15-16

Underhållsorganisationens olika roller 


12 maj kl.10-11

Spårning och spårbarhet i en digitaliserad anläggningsförvaltning 


18 maj kl.9:30 - 15:00 (olika webbinarier)
Sustainability Circle Meetings


21 maj kl.9-10

Den uppkopplade medarbetaren25 maj kl.15-16

Technology scouting: Senseye, a new tool supporting your change towards predictive maintenance 


28 maj kl.10-11

Akustisk Emission (AE) – oförstörande mätmetod för konditionsövervakning och monitorering 


28 maj kl.13-14

Digitalt rundabordssamtal: Vilken kompetens behövs ”In-house” för SmartMaintenance 


31 maj kl.15-16

Att köpa underhåll?


Ola Harrysson - Halmstad Energi och Miljö

Hej Ola!

Du är projektledare för ett nystartat spännande projekt om "Lights Out" på Halmstad Energi och Miljö (HEM). 
Berätta!

Förstudien som jag fått i uppdrag att driva har sin bakgrund i vår, Halmstad Energi & Miljö ABs (HEM), värdegrund som lutar sig mot att vi ska agera modigt och arbeta för en miljösmart utveckling.

HEM har en tagit fram en strategi med ett långsiktigt perspektiv till 2035. Några av de vägledande principerna i den här strategin är Innovationskraft, Robusthet och automation i basverksamheten. Ett av målen i strategin är "Kraftig effektivisering".

Ledningen ville starta en förstudie som kallas ”Lights out”, som blir som ett delmål. 

Namnet ”Lights out” passar väldigt bra eftersom visionen med Lights out är att kunna släcka ljuset och lämna vår kraftvärmeanläggning obemannad mellan kl.17-07.

Den 23 april medverkade du i webbinariet ” Lights Out.  Hur var förberedelserna? Och hur påbörjade du detta stora projekt? 

Till webbinariet den 23 april kommer jag att ha den första delrapporten klar som listar hinder för att nå vår vision. Jag valde att börja arbetet med att kartlägga de mest uppenbara och kända faktorerna som kan hindra vår vision.

Syftet med kartläggningen är att ta fram ingångsdata till en djupare förstudie med inriktning att hitta lösningar, ny teknik, riskbedöma åtgärderna och ta fram investeringsunderlag för framtida projektgenomförande.

Det jag känner till i skrivande stund är att kartläggningen lägger mycket fokus kring att utreda kraven i tryckkärlsförordningen i och med att vi idag har krav på ständig övervakning. Vi vet även att vi skulle behöva en mer avancerad och automatiserad styrning av fjärrvärmenätet och våra avfallspannor.

Innan webbinariumet kommer jag även att ha ett möte med en leverantör (Indmeas) som jobbar med avancerad kamerateknik, så jag hoppas kunna berätta om vilka möjligheter det öppnar upp för.

Hur ser du på HEM:s framtida energifabrik?

Jag hoppas att vi kommer en bra bit med att nå vår vision i ”Lights out”, med mer avancerad och automatiserad övervakning av processen. 

Exempelvis tror jag att kameraövervakning kan bli en viktig faktor för att i större grad kunna automatisera. Något jag tycker är viktigt och hoppas kunna väva in i det här arbetet är vikten av anläggningar i toppskick, välstädat, ordning och reda på allt.

Jag är övertygad om att det är en grundförutsättning för att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande och på så vis känna sig trygg i att lämna anläggningen obemannad under kvällar och nätter.

Hur känner sig personalen på HEM inför detta projekt?

I den här förstudien så är det viktigt att involvera all personal på HEM:s avdelning VO Produktion för att skapa förståelse och acceptans för visionen.

Vid en första anblick på målet med förstudien så kan man kanske tro att det är tal om att kunna minska personalstyrkan. Men så är inte fallet. Vi vill istället minska behovet av skiftarbete och förflytta våra personalresurser till en mer hälsosam tid på dygnet. Tanken är att de ska jobba med olika typer av förebyggande uppgifter och att driftpersonalen i större utsträckning än tidigare ska kunna delta i olika projekt.

TACK Ola och HEM!
Vi ser fram emot att höra mer om projektet i framtiden. 


4 maj kl.15-16

Så här arbetar vi tillsammans med våra leverantörer

Jönköping energi arbetar intensivt tillsammans med sina leverantörer. Kravet är en hundraprocentig tillgänglighet. Några av leverantörerna är direktuppkopplade.
Men, en fungerande relation kräver fungerande information. Här ställer Jönköping Energi stora krav på sina leverantörer. Detta har väckt uppskattning hos leverantörerna.

Medverkande: Ola Sjöland, Underhållschef

5 maj kl.15-16

Korrosion av armerade betongkonstruktioner

Underhållsrelaterade kostnader motsvarande 3% av BNP har någon sorts koppling till korrosion. Det är viktigt att kampen på korrosion bedrivs med miljövänliga metoder.

RISE arbetar med forskning och rådgivning till industrin inom detta område. Korrosion av armeringsstål orsaker de flesta haverier inom armerade betongkonstruktioner vilket får stor inverkan på dess klimatpåverkan.

I denna föreläsning kommer vi berätta om varför korrosionen uppstår, vad är drivkraften bakom korrosionen och hur kan vi förhindra korrosion på både befintliga och nya konstruktioner för en bättre livslängd och hållbarhet.

Medverkande: Johan Ahlström, RISEFölj oss på våra sociala mediekanaler på

LinkedInFacebook och YouTube så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. 


linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.