Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Yrkesvägen 21B
141 43 Huddinge
Tel: 08-77 47 777
info@certway.se
www.certway.se

Nyheter & tips

I nyhetsbrevet finner du
bl a info om;

Myndighetsinspektioner

Tips KMA-arbete

Hjälp med interna revisioner

Certifierade kunder

Våra konsulter


Certifierade kunder


Hittills under 2021 är
13 kunder certifierade och vi gratulerar;

Kungsholmens Budbilar

Hafa Bathroom Group

Caldaro

Roslagens Karosservice

Delibake i Örebro

Vibratec Akustikprodukter

Ute mark & miljö i Örebro

Perfecta Storkök Sverige

Infra-con Sverige

Maskinflisning i Laxå

OBK Sverige

Mitt plagg i Sundsvall

Perfect Print Sverige


Certways seniorkonsulter

Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet av att både bygga och driva KMA-arbete. Nedan får du möta två av våra KMA- konsulter.


Åke Söderström

Åke är en av våra uppskattade KMA-konsulter med bakgrund inom så vitt spridda branscher som sjukvård och fastighets-branschen. Med sin mångåriga erfarenhet av att både driva företag och KMA-arbete, har han en enastående förmåga att inte bara införa KMA-arbete utan också få det att bli lönsamt för kunden!

Förutom KMA-arbete kan han även vara behjälplig vid framtagande av hållbarhetsredovisningar, bygg- och miljö-varudeklarationer, jämställdhetsplaner samt energikartläggningar.

Åke utgår från Norrtälje.


Sofia Rosenkvist Wittsell

Sofia kommer från bygg- och anläggnings-branschen och har jobbat med entreprenörers och hantverkares kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-frågor hela sitt yrkesverksamma liv, som konsult sedan 2013. Sofia är vår expert inom bygg- och anläggning, har också erfarenhet av ledningssystem för andra branscher som processindustri, mekaniska verkstäder, restaurang, hotell och konferens samt IT- och konsultbolag.

Sofia utgår från Hallsberg.

APRIL 2021

Hej!

Halvvägs igenom våren och förhoppningsvis går vi en ljusare senvår till mötes i och med att vaccineringarna påbörjas för fas 4. För visst längtar vi alla efter fysiska möten!

Vårt digitala upplägg har dock fungerat väl, och ytterligare nio kunder att gått i mål sedan mitten på februari och fått sina certifikat.


Myndighetsinspektioner:

Arbetsmiljöverket inspekterar företags smittskyddsarbete

Under våren har Arbetsmiljöverket utfört en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridningen av covid-19 i bland annat skolor och större byggprojekt. Nu läggs fler branscher till inspektionslistan: tandvården, spårbunden kollektivtrafik och färjetrafik samt inom viss handel, t ex större byggvaruhus. Fr o m mitten av april inspekteras även statliga servicekontor och slakterier.

Vid inspektionerna kontrolleras arbetsgivarnas förebyggande arbete mot smittspridning på arbetsplatserna, t ex om riskbedömning har gjorts för att undvika att medarbetarna smittas av covid-19.

Kemikalieinspektionen inspekterar tillstånd av särskilt farliga ämnen

Kemikalieinspektionen deltar i ett tillsynsprojekt inom EU för att kontrollera särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd enligt REACH. Inspektionerna fokuserar på att de särskilt farliga ämnena inte släpps ut på marknaden eller används utan ett giltigt tillstånd samt att ämnena används i enlighet med tillstånden.

Om du är tillverkare, importör eller nedströmsanvändare måste du ha tillstånd om du vill använda eller släppa ut ett tillståndspliktigt ämne på marknaden. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i en blandning.

Samtliga ämnen kräver tillstånd enligt REACH, finns i bilaga XIV till Reach-förordningen och i tillståndsförteckningen på Europeiska kemikalie-myndigheten Echas webbplats. Där hittar du också datum för när du senast behöver lämna in tillståndsansökan samt vilka restriktioner som gäller för just ditt ämne.

Du vet väl att du kan få hjälp med att bevaka de miljö- och arbetsmiljökrav som du omfattas av via Certways lagregistertjänst! Kontakta oss om du vill veta mer!


Tips för ditt KMA-arbete

På vår hemsida har vi en stående punkt som heter Certway förklarar. Där informerar vi och ger tips om ditt KMA- och ISO-arbete.

Intressanta artiklar kan t ex vara:

Om du vill veta mer om dessa frågor, klicka på respektive länk eller besök vår hemsida.


Hjälp med dina interna revisioner

Alla certifierade företag ska utföra internrevision minst en gång per år. Ibland kan det vara bra att ta extern hjälp för detta. Orsaken kan t ex bero på att det inte finns några interna revisorer på företaget, ISO-arbetet behöver en energikick eller att man inte hinner med detta i företaget. Då kan du ta hjälp av en av våra kunniga konsulter.

Vi kan också utbilda dina internrevisorer i internrevision. Kontakta oss och vi berättar mer!


Nästa nyhetsbrev

Kommer ut innan sommaren och då kommer vi att informera om hur vi gör med årets KMA-samordnardagar förutom den vanliga informationen om nya författningskrav samt andra tips & trix som är kopplat till ditt KMA-arbete!

Med detta önskar vi er en riktigt härlig Valborg!

Vänliga hälsningar

Gunilla och

alla Certway-konsulterna


homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har tagit kontakt med oss via hemsida, mejl eller telefon. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.