Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren, särskilt om du läser det i mobilen! Se det i din webbläsare,

NYHETSBREV 3/2021

Välkommen till årets tredje nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Lamm med mycket parasiter är mindre aktiva

Fotograf: Niclas Högberg

Niclas Högberg ska doktorera den 21 maj, och han har framför allt jobbat med att undersöka om man kan använda sändare, sensorer, för att kolla om lammen har mycket parasiter! En mindre sändare monteras på lammens ena bakben så att man kan mäta hur mycket de rör på sig. Det visade sig att djur som har mycket mask inte är så aktiva. Resultaten från sensorerna kan därför bidra till att man kan påvisa om åtgärder behöver vidtas. Det återstår en del forskning och utprovning innan denna metod kan användas rutinmässigt ute i besättningar, men kanske är det en av många framtida verktyg för att uppnå god djurhälsa och bra tillväxt bland betande djur.
Den som vill höra mer om avhandlingen (på engelska) är välkommen att lyssna via Zoom-möte. Klicka här!

Passcode: 687277

Koccidios hos lamm

Diarré är ett samlingsbegrepp för förändrad, lös avföring. Diarré kan vara lindrig, med lös kladdig avföring, till kraftig med vattentunn och ibland även blodig avföring.

Diarré kan uppstå av många olika orsaker. Dålig hygien, dålig foder- och vatten-kvaliteten, nedsatt immunitet hos djuren orsakat av mineralbrist är några exempel. Dessutom finns smittsamma agens som orsakar diarré. Exempel på sådana är magtarmmaskar, koccidier, kryptosporidier, bakterier, virus, m.m.

Läs mer om diarré här!

Rinnande ögon hos lamm? Undersök dem noga!

Just nu lammar det för fullt hos många fårägare och vi får många samtal om diverse lamnings- och lammrelaterade frågor.

En vanlig frågeställning rör tyvärr rinnande ögon hos lamm där djurägaren inte varit klar över orsaken.

Rinnande ögon hos lamm orsakas inte bara av ”vanliga” ögoninfektioner, utan oftast av inrullat ögonlock (entropion) som är den vanligaste missbildningen hos våra lamm. Inåtrullningen kan vara svår att upptäcka om man inte sett den tidigare. Läs mer här!

Välkommen på seminkurs!

Semin är ett bra och smittsäkert sätt att få in nytt avelsmaterial i besättningen.

Kursen i djurägarsemin omfattar såväl teori som praktiska övningar av inseminationsteknik och spermahantering.

I år hålls den teoretiska delen via videolänk och den praktiska delen görs på din egen gård. För mer information och anmälan läs här!

Hull och hullbedömning – bu eller bää?

Vikten av ett bra hull på dina får kan inte nog understrykas för att skapa en god hälsa och få bra produktionsresultat i besättningen. För att kunna bedöma hullet krävs regelbundna hullbedömningar av besättningens djur.

Det går inte att klassificera hullet på ett får genom att titta på det, utan man måste känna på djuret. Även om fåret är helt nyklippt är det svårt att avgöra dess hull på någon annan nivå än fetknopp eller mager. Hullbedömningar gör vi med händerna, inte med ögonen.

Läs hela artikeln här!

Hybridkorsningar - funkar det?

Enkelrätt eller dubbelfel?

Det är ljust nu på Lammproduktionshimmeln. Höga priser och en aldrig sinande efterfrågan på lammkött. Det är nu man villa ha många lamm att sälja. På livdjursmarknaden är det brist och det är svårt att få tag på moderdjur. I hybridbesättningar så funderar man på att rekrytera tacklamm från årets slaktlamm och betäcka dem med en korsningsbagge.

Läs mer här!

Klövhälsa hos svenska getter

Svenska getters klövar har nyligen undersökts i ett examensarbete på veterinärprogrammet.

Läs om resultaten här!

Gård & Djurhälsan har uppvaktat Näringsdepartementet angående Livsmedelsverkets uppdrag

Under mars månad fick Gård & Djurhälsan tillsammans med LRF möjlighet att följa upp det brev vi från näringen tillställt Näringsdepartementet sommaren 2020.

Under en timmes skypemöte förtydligade vi våra synpunkter kring Livsmedelsverkets uppdrag och nödvändiga förändringar vi ser för att få en rättssäker och verkningsfull kontroll. Bland annat underströks näringens behov av att djurägare åter blir kontrollobjekt och därmed erhåller en adekvat rättstatus med rätt att få besked om och kunna överklaga beslut som rör dem,  samt att bedömningar måste likriktas och kvalitetssäkras.

På mötet framfördes också åsikten att Livsmedelsverket måste få ett tydligare främjande uppdrag bland annat när det gäller att  förebygga sjukdom och värna djurhälsa och djurskydd i samband med att de registrerar fynd vid besiktningen.

Gård & Djurhälsan kommer att följa upp uppvaktningen genom fortsatta kontakter med departementet.

Webbinar MV/CAE-programmet

Nu finns ett inspelat webbinar om MV/CAE-programmet att ta del av på vår hemsida.

Webbinaret går kort igenom sjukdomarna MV och CAE samt programmets upplägg.

Du hittar webbinaret längst ner på sidan för MV/CAE hos får/get (under rubriken dokument och länkar) som finns här!

Information från Jordbruksverket – nu får du mera tid på dig att uppdatera information om din produktionsplats!

Den nya djurhälsoförordningen (Animal health law, AHL) träder i kraft den 21 april. I och med detta byter begreppet produktionsplats namn till ”anläggning” och djurhållare behöver registrera sin djurhållning eller uppdatera den information som redan finns i Jordbruksverkets databaser. Nu förlängs tidsramen för att göra detta till 1 oktober 2021.

Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets hemsida

Att förstå hur parasiterna utvecklar resistens är ett av våra främsta mål

Johan Höglund

Svensk Veterinärtidning hade i senaste numret fokus på parasitologi och gjorde därmed bland annat ett reportage om professor Johan Höglund på Sveriges Lantbruksuniversitet som berättade att ett av hans främsta mål är att förstå hur parasiterna utvecklar resistens. Man kan vidare läsa:

”När det gäller fårnäringen – även inom ekologisk produktion – är maskinfektion ett av de allra största problemen.

Även om avmaskning i allmänhet inte sker lika frekvent som i andra länder med en mer omfattande produktion görs det i regel någon gång varje år." Läs mer här!

Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

Under hösten 2020 genomfördes en studie på svenska slaktlamm för att undersöka förekomsten av fotröta och bakterien Dichelobacter nodosus. Prevalensen av fotröta var 1,8 %, vilket är lägre än den prevalens på 5,8 % som uppmättes i en liknande studie 2009.

Läs mer här!

Snart dags att skicka in grovfoder för analys!

Beställ i god tid!

Som kund i Får Bas, Får Plus eller Får Topp får du rabatt.

Beställ här!

Klicka nedan för att komma direkt till vår Face book-sida, Youtube-kanal eller till vår hemsida!

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!