Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.


Marks service till företag får godkänt i ny mätning

Marks kommuns service till företagen i Mark får godkänt betyg i SKR:s insiktsmätning för år 2020. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år.

- Det mycket glädjande att Mark nu ökar i SKR:s insiktmätning med 9 placeringar, säger Karin Hydén, tf. kommundirektör i Marks kommun.

SKRs Insiktsmätning är en undersökning som mäter företagens upplevelse av servicegraden i myndighetsutövningen i faktiska ärenden. Man mäter servicegraden inom myndighetsområden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Läs mer om undersökningen och Marks resultat via denna länk till mark.se


Andelen behöriga lärare ökar i Mark

Andelen lärare med legitimation med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen i Marks kommunala grundskolor har ökat från 66,6% föregående läsår till 70,4% nuvarande läsår.

Det är en ökning med 3,8 procentenheter vilket innebär att snittet för Marks kommunala grundskolor nu ligger i nivå med snittet för riket, 70,9%, och att sju av tio lärare är behöriga.

Målmedvetet arbete bakom ökningen

– Att andelen behöriga lärare som haft en nedåtgående trend nu har vänt uppåt och ökat till i nivå med rikssnitt, är ett oerhört viktigt kvitto på ett systematiskt och målmedvetet arbete från rektorer och verksamhetschefer utifrån barn- och utbildningsnämndens fokus, säger förvaltningschef Mari Sandell Molander. 

Läs mer via denna länk


Tack för att vi fick besöka er

Bröderna Sandh

Marks kommun tackar bröderna Börje och Christer Sandh för att vi fick träffa er digitalt. Börje och Christer äger flera företag;

 • Bröderna Sandhs
 • Varbergs anläggningsservice
 • SA Gräv
 • Maskinhyra på Näs
 • Jordlagret.se
 • Fastighetsbolag i Fotskäl (Fotskälshuset) och Kinna (Kinna 24:194 AB, Kinna 24:197) 

Vid företagsbesöket deltog Kommunstyrelsens orförande Jessica Rodén och Kommunstyrelsens vice orförande Tomas Johansson, tillsammans med  kommundirektör Karin Hydén och näringslivskontoret. 

AK:s Snickeri

Bröderna Thomas och Per-Olof Kristiansson driver AK:s Snickeri i Öxabäck som producerar vävstolar och specialsnickerier. Bröderna är söner till de förra ägarna Inger och Gerhard. Företaget exporterar en stor andel av vävstolarna. Näringslivskontoret tackar för det intressanta och trevliga företagsbesöket!


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Hjälp kommunen genom felanmälan

Vi vill gärna veta om du upptäcker något som är fel eller trasigt i Marks kommun. Det kan exempelvis vara trasig gatubelysning, nedskräpning eller ett hål i gatan. Det kan också vara fel som gäller kommunens vatten och avlopp, fastigheter eller anläggningar.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för felanmälan. 

Klicka här för mer information om felanmälan. 


Var med och forma en ny vision

Nu ska vi ta fram en ny vision för Marks kommun! Det gör vi tillsammans, vi som bor och verkar i kommunen. Visionen ska prägla kommunens arbete i många år framöver. Därför vill vi veta dina åsikter och vad du tycker är viktigt för att Marks kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i.

Du kan bidra till den nya visionen genom att besvara några frågor i enkäten nedan.

Länk till enkäten - klicka här!

För mer information läs på mark.se.


Arbetet med Målbild Kinna centrum fortsätter

Under vintern genomfördes en perspektivinsamling, vars resultat du kan ta del av via denna länk.

Under den senaste månaden har dialogprocessen fortsatt i form av dialog i arbetsgrupper, där olika perspektiv har funnits representerade. Arbetsgrupperna har utgått ifrån resultaten från perspektivinsamlingen och behandlat Kinna centrums användning och karaktär, trafik- och parkeringssituationen, utbud och aktiviteter i centrum samt trygghet och tillgänglighet. Dialogen i arbetsgrupperna har också kompletterats med ytterligare samtal med bland annat ungdomar, för att få en bra bild av vad som är viktigt för markbor av olika åldrar.

- Jag är väldigt glad över dels det stora engagemang som perspektivinsamlingen väckte, dels all den tid och kraft som dom som har deltagit i arbetsgrupperna har lagt ner – det har varit oerhört värdefullt för att arbetet. Nu ligger fokus på att utifrån det vi har kommit fram till i dialogen forma en målbild, säger stadsarkitekt Lisa Heller, som leder arbetet.


Kompetensförsörjning i Mark

Är du arbetsgivare i Marks kommun?

Då finns vi som en lokal samarbetspartner för dig kring kompetensförsörjning.

 • Arbetsmarkandscenter arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad för både företag och kommuninvånare i Marks kommun.
 • Vi har en lokal närvaro och tillgänglighet.
 • Vi använder oss av de möjligheter som finns gällande subventionerade anställningar via Arbetsförmedlingen.

Vi vill komma i kontakt med dig för att lära känna ditt företag och se hur vi kan samarbeta.

arbetsmarknadscenter@mark.se

0320-217000 (växel)

Läs gärna mer om oss på mark.se. 


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. Därför är vi glada för att vi nu har lanserat ett företagsregister på mark.se.

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Nytt inpasseringssystem till hösten

Det nya inpasseringssystemet vid Återvinningscentralen Skene Skog väntas införas i höst. Tidigare var planen att systemet skulle införas under våren, men nu förskjuts projektet.

- Vi har avbrutit upphandlingen på grund av att vi inte fick in några anbud. Vi håller på och undersöker vad det beror på. De signaler vi har fått rör sig främst om tidsbrist hos entreprenör, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör.

Läs mer om det nya inpasseringssystemet via denna länk.


Kodjakten

Kodjakten är ett spel finansierat av Boråsregionen i samverkan med medlemskommunerna. Kodjakten är ett digitalt kartspel för i första hand barnfamiljer. Spelet är gratis och laddas ned till mobiltelefonen som en app. I appen hittar man en karta med tips på olika besöksmål i Boråsregionen.

Vilka besöksmål får vara med?

 • Ert besöksmål ska vara intressant för en barnfamilj.
 • Ni ska även vara en kommersiell punkt, dvs ni ska ha försäljning, uthyrning eller inträde. Har ni inte det själva kanske ni kan samverka med ett lokalt cafe, butik, museum eller liknande.
 • Ni ska ha kontinuerliga öppettider, dvs vara ett fast besöksmål som går att besöka hela året.
 • Ni ska finnas i Boråsregionen.

Anmäl ditt intresse via www.kodjakten.nu

Information finns även på Marks kommuns webbplats via denna länk


Företagsjouren

Coronaviruset påverkar hela samhället och slår inte minst hårt mot näringslivet, också i Marks kommun.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlemskommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla våra företag via Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020.

Telefonnummer 0701 48 26 33


Besök Marks destinationswebb

Upplevmark.com finns via denna länk.


Sök bidrag om du har en idé!

Leader Sjuhärad

Har du en idé om en mindre insats som du vill genomföra till nytta för Sjuhärads landsbygd? Då kan något av våra paraplyprojekt vara intressant för dig.

Läs mer här för att se vilka checkar/paraplyprojekt som är sökbara.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 

Tillförordnad näringslivschef Malin Bexell: malin.bexell@mark.se
Näringslivsutvecklare Camilla Olsson: camilla.olsson@mark.se 
Näringslivsutvecklare Malin Silow: malin.silow@mark.se 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.