Nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan. Tipsa en vän
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Framtidsstafetten

April 2021, nyhetsbrevet från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS): Missade du våra digitala Framtidsforum, tema konsumtion och pengar? Nedan får du länkar till inspelningen och mycket annat.

Ett möjlighetsfönster?

​-Återhämtningen efter coronakrisen är ett möjlighetsfönster, skriver Klimatpolitiska rådet i sin rapport. När stora ekonomiska stimulanser lanseras efter pandemin bör dessa, liksom fler reformer, inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. 

Den förda politiken har under det senaste året starkt präglats av den pågående pandemin, vilken utgör en stor påfrestning för hela samhället, för företag och för enskilda. Men en kris kan också skapa möjligheter att tänka om, tänka nytt och uppnå stora förändringar på kort tid. Det finns ett möjlighetsfönster för politiken att agera för att skynda på klimatomställningen men också en risk för att beslut i fel riktning kan cementera ohållbara strukturer som gör berättelsen om omställningen till det fossilfria välfärdslandet mer otydlig och vägen dit mer kostsam.

Rapporten från Klimatpolitiska rådet presenterades 25 mars. Du kan se de olika presentationerna via Youtube och ladda ner rapporten från klimatpolitiskaradet.se.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

ROS-nätverkets Framtidsforum 2021 blev digitala. Fördelen med det är att man kan se det i efterhand. Här är länkar till webbinarierna:

Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtionmed Magnus Boström, professor i sociologi. Hans forskning handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem?med Ylva Lundkvist Fridh, ekonom- och miljöhistoriker som har studerat lokala valutor, penningreform och hur penningsystem beskrivs inom olika akademiska discipliner. Idag är hon VD för Mikrofonden Sverige och Stjärnsunds bygdebolag. 

Framtidsveckan 2021

Vi vet inte hur hösten blir men ROS planerar för att ha Framtidsveckan. Den är tänkt att starta 2/10 och pågå till 24/10. Alla kan delta och visa upp sitt sätt att nå hållbarhet. Miljövänliga veckan kommer som vanligt vara vecka 40. Naturskyddsföreningen fortsätter med temat "Ta vara på det vi har" och att peppa för att landets Återvinningscentraler ska göra det enklare att återbruka saker

Hur formar vi en ny kultur?

Kurt Gustavsson i Framtiden i våra händer utvecklar sina tankar i artikeln "Vi måste frigöra oss från tillväxtslaveriet" och undrar: Hur formar vi en ny kultur, där alla livets rika värden möts i samklang och harmoni? Där inte ruiner utan lustgårdar skapas för oss och kommande generationer? Läs artikeln i Miljömagasinet.

Kalender

Hopajolas NaturguidningarHär hittar du utflykter, exkursioner och guidningar i Örebro län.

Klimatfredagar - Pga de skärpta coronaråden blir de digital. Lägg upp en bild på sociala medier med #FaceTheClimateEmergency#fridaysforfuture.

Vill du anmäla in ett arrangemang till vårt nyhetsbrev? Mejla till  ros.orebrolan@gmail.com.

Blandade surftips


Detta nyhetsbrev kommer från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS).

ROS består av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den och Framtiden i Våra Händer samarbetat med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS. Från 2019 är representanter från ABF och JAK med i nätverkets arbetsgrupp. 2020 anslöt Svenska kyrkan, Örebro pastorat.
För kontakt, mejla ros.orebrolan@gmail.com

Starta en prenumeration på Framtidsstafetten. Tipsa en vän

ROS finns på Facebook och på en egen webbplats örebrolän.omställning.net.

facebook

Du får Framtidsstafettens nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk, tidigare fått info om Framtidsveckan eller för att vi tror du är intresserad av vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.