Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 1, 2021


Hej alla,

sedan det förra nyhetsbrevet har vi lagt 2020 bakom oss. Ett år som – covid-pandemin till trots – på flera sätt var positivt för KAS och Skandionkliniken. Under året behandlade vi 297 patienter, vilket var 11 procent mer än året innan. Vi behandlade också vår tusende patient. Flera nya studier kring protonstrålning startade under 2020 och ytterligare studier ligger i startgroparna. KAS hade dessutom ett positivt ekonomiskt resultat: 14,6 mnkr.

”All time high” i februari
2021 har också börjat med en väldig fart. Under årets första två månader behandlades 60 patienter, 13 fler än 2019. Under februari behandlade vi dessutom flest antal patienter någonsin under en månad: 38 stycken. Det är lite tidigt att avgöra om det är en stabil trend eller en av de vanligt förekommande pucklarna.

Välkommen till webbinarium och symposium

Under våren har vi mycket på gång. Vi kommer att kalla till ett diagnosgruppsmöte under april. Den 11 maj arrangerar vi ett webbinarium för alla som vill veta mer om protonstrålbehandling och den verksamhet vi bedriver. Läs gärna mer nedan. 

Ett kvällssymposium den 15 september kommer att anordnas som en möjlig inledning till det strålmöte som planeras den 16 september, direkt efter Onkologidagarna 2021. Skriv gärna in det i era kalendrar redan nu, mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

Två nya forskningssjuksköterskor
Under våren fortsätter vi vår satsning för att stärka forskningen. Två forskningssjuksköterskor kommer att dela på en nyinrättad halvtidstjänst. Vi vill på detta sätt underlätta forskarnas arbete och därmed snabba på kunskapsinhämtningen om när protonstrålning är ett bra behandlingsalternativ.

Bästa hälsningar

Hillevi Rylander
Verksamhetschef, Skandionkliniken

hillevi.rylander@skandion.se


Behandlade patienter t.o.m. februari 2021

Under februari behandlades flest patienter hittills under en månad, 38 stycken: 35 svenska och tre norska.


Tre frågor till två nya forskningssjuksköterskor

Pilar Alvarez Bremberg och Kristin Kunni delar en nyinrättad halvtidstjänst vid Skandionkliniken.

Vad ska ni göra i era nya roller?
Eftersom våra patienter kommer från hela landet behövs en samordnande och koordinerande funktion för studierna finnas på kliniken. Vi hoppas att vi genom vårt arbete kan underlätta flödet för studierna både på kliniken och gentemot universitetssjukhusen.

Vad vill ni uppnå med den nya rollen?
Det känns spännande och jätteroligt att få vara med i Skandionklinikens forsknings- och utvecklingsarbete. Vi hoppas att vi får vara med att bidra till att fler patienter får möjlighet att få den här fina behandlingen.

Vilka är era största utmaningar?
Att få till ett enat och gott samarbete kring protonrelaterad forskning över hela landet.


Vad vet du om Skandionkliniken?
Alla Sveriges regioner skickar patienter med tumörsjukdomar till Skandionkliniken i Uppsala för behandling med protonstrålning. Verksamheten bekostas solidariskt av alla regioner. Den 11 maj kl 15-19 arrangerar vi ett webbinarium för alla som vill veta mer om behandlingen, verksamheten och patienternas vistelse vid kliniken. Till anmälan


Trygga barn med hjälp av datorspel – nytt forskningsprojekt

Många barn tycker att det är skrämmande att få strålbehandling. För att minska rädsla och oro testas ett nytt sätt att förbereda barnen. Catarina Cederved berättar om projektet


Covid-19 på Skandionkliniken
Skandionkliniken har klarat sig förhållandevis väl under covid-19-pandemin. Sedan utbrottet för cirka ett år sedan har endast en handfull av cirka 50 medarbetarna varit smittade. Antalet smittade patienter som behandlats har varit ungefär lika många. Behandlingarna av dessa har krävt särskilda rutiner och även boendet på Hotel von Kraemer har anpassats för att undvika smittspridning. Trots rådande reserestriktioner, med krav på covid-19-testning, har kliniken kunnat ta emot de patienter som remitterats från Norge.


Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!