Nyhetsbrev med senaste nytt från branschprogrammet BVFF. 
Problem att visa det?  Se det i webbläsaren
Avsluta din prenumeration?  Klicka här.

Vi avrundar ett speciellt år

Föreståndaren har ordet

2020 har varit ett utmanande år, men ofta är kriser ett bra steg mot förändring och vi är många nu som sett för- och nackdelar med distansarbete. Samtliga har dock fått en snabbkurs i att använda lösningar för uppkopplade möten och processer, en nödvändig utveckling som inte hade skett utan Coronautmaningen.


Förändringstrycket på vår bransch är fortsatt stor och de medel som nu kommer fram för grön omställning har potential att i stor omfattning kunna påverka alla. För att de offentliga medel som avsatts de närmaste åren på ett seriöst sätt ska kunna leda till konkret nytta är området infrastruktur – och dess ofta kapitalintensiva satsningar – centrala, både som målgrupp och som område med bra potential.


Branschprogram har visat sig vara bra instrument för Trafikverket att rikta resurser mot externa spetskompetenser och miljöer för att ta ansvar för och säkra förmågan att klara av de utmaningar som näringsliv och samhälle formulerat.


Under 2020 har BVFF:s styrelse genomfört fem styrelsemöten på distans varav två varit bedömnings- och rekommendationsmöten relaterat till inkomna ansökningar. Det årliga längre ”internatmötet”, fick i år kortas ner och tyvärr även det hållas på distans.


Arbetet i styrelsen med att utveckla och förnya programmet har fortsatt. Nu gällande avtal går ut 31/12–2021. Baserat på utredning av BVFF:s verksamhet som genomfördes 2019 tog styrelsen i BVFF fram en handlingsplan som har börjat implementeras i verksamheten.


Resultat ur ett projektperspektiv 2020 är att de två utlysningarna resulterat i 37 förslag, som bedömts av Kansli och BVFF:s styrelse varefter rekommendationer inlämnats till Trafikverket för avslutande bedömning och beslut. I dagsläget finns drygt 220 projekt i BVFF:s databas (mellan åren 2011–2020) Av dessa är ca 125 avslutade och ca 75 projekt pågående.


Jag vill särskilt tacka BVFF:s styrelse och kansli för ett utmärkt arbete och även rikta tacksamhet mot de projekt och kontaktpersoner som gör ett fantastiskt arbete med att, innanför eller utanför boxen, bidra till att driva på och utveckla vårt verksamhetsområde.

Jan Nylander
Föreståndare för BVFF
Kontakta oss gärna!
• BVFF c/o VTI • SE-581 95 Linköping • e-post: bvff@vti.sewww.bvff.se •

Läs vår integritetspolicy här. Avsluta din prenumeration? Klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!