Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4, 2020

Hej alla, inom Skandion-nätverket fortsätter vi arbetet för att stärka forskningen kring protonstrålning. Under hösten har vi startat ett pilotprojekt där vi testar en modell för att ge ekonomiskt stöd i uppstartsskedet av nya kliniska studier. Läs mer nedan. Två studier deltar i försöket: Swanca  med fokus på analcancer och Prorect som undersöker värdet av protonbehandling vid analcancer.

Så här i slutet av året kan vi notera att antalet behandlade patienter 2020 ser ut att öka med ca 10 %. 

Som många redan vet har Hillevi Rylander tillträtt tjänsten som verksamhetschef vid Skandionkliniken. Framöver kommer vi att skriva varannan gång här i nyhetsbrevet och vi börjar turas om redan nu, varsågod Hillevi:

Hej, efter två månader på Skandionkliniken börjar jag nu bli varm i kläderna. Det är mycket att sätta sig in i även om jag – som gammal rotationsläkare – inte är ny-ny på kliniken.

Ett av mina viktigaste uppdrag som verksamhetschef är att arbeta för att de patienter som förväntas ha nytta av protonstrålning ska få behandlingen.

För att nå dit behöver evidensen för protonstrålning öka. 

En av mina första åtgärder blir därför att, tillsammans med Styrgrupp nationell protonterapi, ta fram ett nytt arbetssätt för att utveckla kliniska indikationer.

Det innebär bland annat att strukturen av de gamla diagnosgrupperna ses över för att möjliggöra en bättre förankring i onkologin i sin helhet med det övergripande målet att rätt patienter erbjuds protonbehandling. Förarbetet beräknas vara klart i mars 2020.

Skandionklinikens verksamhet bygger på goda samarbeten; jag ser fram emot både kritiska frågor och goda idéer från dig som läser detta.

Hillevi Rylander
Verksamhetschef, Skandionkliniken
hillevi.rylander@skandion.se

Jörgen Striem
Förbundsdirektör, KAS
jorgen.striem@skandion.se


Fler patienter 2020

Antalet patienter per månad fortsätter att variera kraftigt, men trenden är ca 10 procent fler patienter 2020 än 2019. 

Ekonomiskt stöd till nya forskningsstudier

För att underlätta uppstarten av kliniska studier testar Skandionkliniken ett nytt sätt att finansiera forskning vid kliniken. Med ett initialt ekonomiskt stöd vill man underlätta för studier att komma igång fortare. Det hela drivs än så länge som ett pilotprojekt där två större studier ingår. Läs mer

SWANCA – en jämförande studie om analcancer

Ger protonstrålning färre biverkningar vid behandling av analcancer? Den frågan ville Vårdprogramgruppen för analcancer få besvarad. Professor Björn Zackrisson i Umeå fick uppraget att genomföra en forskningsstudie. Under fem år kommer hundra patienter att följas: 50 får strålbehandling med protoner och 50 med fotoner. Läs mer

Forskning vid Skandionkliniken

Det pågår flera forksningsstudier kring protonstrålning vid Skandionkliniken. Vi har nu samlat information om dem på vår webbplats: skandionkliniken.se/forskning

Läs om oss!

I det senaste numret av "Onkologi i Sverige" finns ett arbetsplatsreportage med många fina blider, från Skandionkliniken. Läs reportage

Grattis Karin!

Karin Ahlberg, forskare med fokus på protonstrålning, har befordras till professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Läs mer


facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!