Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr10
1 februari 2021

Ord från programchefen

Minusgrader och snö även i östra Småland när jag skriver dessa ord i brasans sken. Vi har just avslutat dagens programledningsmöte i VIOL 3, något vi genomför varje onsdag med kort uppgiftsavstämning fredagar. Planen, den stora planen för att ta oss fram till Go live är hela tiden på agendan.

Vi jobbar intensivt med att beskriva och mäta upp alla ingredienser som återstår för att sjösätta första versionen av VIOL 3.

Det handlar bland annat om hur vi ska driftsätta systemet, där vi tagit fram ett par scenarier som pilotföretagen riskanalyserar i skrivande stund. Samtidigt räknar pilotföretagen på hur mycket tid man behöver för att anpassa de egna verksamheterna för VIOL 3.

Den stegvisa godkännandeprocessen av VIOL 3 har precis börjat med sitt första trappsteg, kontraktshanteringen. Vi jobbar hårt inom programmet för att i april kunna kommunicera vägen fram till Go live. Det är ingen tvekan om att det är hög tid att börja tänka till på vad ett nytt VIOL ger för möjligheter och vilket behov av förändring som kommer att krävas! 

God läsning och hoppas vi hörs på det stundande kundmötet!

Med vänlig hälsning,

Håkan Larsson


Godkännandeprocessen för VIOL 3

Biometria är överens med piloterna om att Godkännandeprocessen är viktig och om hur den genomförs. Arbete pågår för att få fram en plan framåt och är igång med Kontraktshanteringen till att börja med (Förstaledskontrakt, Avtalsobjekt och Köparekontrakt). Ambitionen är att kunna godkänna funktion och stabilisera lösningen. Detta kommer hjälpa oss senare i verifieringen av VIOL 3.

Ett viktigt syfte med Godkännandeprocessen är också att en godkänd funktion inte ska uppdateras kontinuerligt. Detta för att många kontinuerliga små ändringar gör det väldigt kostsamt att bygga/färdigställa systemlösningar mot VIOL.


Rapport från pilotföretagen

Pilotarbete genomfört under december – januari, rapporterat av
Jan Björkman, pilotsamordnare.

 • Mycket av arbetet, förutom tester av PI 13 och i viss mån förberedelser av test PI 14, har bestått i att få igång grupperingar med syfte att öka och förbättra samarbetet mellan piloterna och Biometria. Ett exempel är Testforum som ska ge bättre utfall av de tester Biometria gör. Piloterna kan bidra med kunskap om hur branschen och enskilda företag arbetar med de flöden som sätts upp och testas hos Biometria.
 • Likaså pågår arbete med att starta referensgrupper inom områden som idag saknar detta – dvs. områdena Redovisning, Mätning och BI. Detaljerna är inte satta men avsikten är att ”komma in i tid” och förhindra/minska framtida gap. Istället ska frågeställningar och problem hanteras innan de går in i ”kodfabriken”.
 • Vi har också, tillsammans med Biometria, fortsatt att se över dokumentationen för projektet och hur denna kan förbättras, förenklas och struktureras så att det blir lättare att hitta det som eftersöks. Arbetet kommer fortsätta framöver i takt med att projektet rullar vidare.
 • Arbetet med att kartlägga risker i samband med forcerad övergång/uppstart av VIOL 3 har också kommit igång – WSS* och Södra har gått före i  detta arbete och nu kommer övriga piloter ta sig an samma utmaning – dvs. vilka risker och konsekvenser ser vi i att starta VIOL 3 parallellt med VIOL 2, innan det senare stängs ned.
 • Till sist; Godkännandeprocessen – här har steg tagits för att sätta ramarna för hur denna process ska fungera, dels allmänt över tid, men även mer specifikt för de delar som rör kontraktshanteringen. Piloternas ambition är att detta ska godkännas i början av februari.

* Stora Enso skog, Stora Enso Energi AB och Sydved


Kommunikationsstrategi för VIOL 3

VIOL 3 Programmet arbetar efter en tydlig kommunikationstrategi och en aktiv kommunikationsplan med uttalade målgrupper.

Om det finns frågor eller synpunkter, kontakta kommunikationschef
Ulrika Sten.


Kollektivvariant 10 i VIOL 3 utgår

Kollektiv som i VIOL 2 benämns ”7-7-9” och i VIOL 3 är av varianten 10 utgår från VIOL 3. Det handlar om flöden med sågverksflis som transporteras med järnväg. I sådant flöde räknas samtliga lastenheter och stickprovsvis vägs lastenheter från vilka dessutom flisprov tas ut. Proven analyseras avseende torrhalt och sållning.

Berörda flöden skall istället använda kollektivvariant 5 i VIOL 3 innebärande att samtliga lastenheter vägs. Inga företag planerar att använda kollektivvariant 10, vad Biometria känner till, vilket gör det möjligt att minska antalet kollektivvarianter som VIOL 3 stödjer.


Demofilmer VIOL 3

Under december spelade Biometria in och publicerade 10 olika demofilmer gällande VIOL 3. Du hittar samtliga filmer på viol3.se under Dokumentation/Demofilmer VIOL 3. Demofilmerna är numrerade och följer en logisk ordning men du kan självklart välja att se dem i den ordning du föredrar.

Planen är att spela in ytterligare demofilmer VIOL 3 under våren 2021.


Release 0.21.0 VIOL 3 och kundmöte

Information om datum, klockslag, kundmöte och dokumentation till realeasen hittar du här

Dokumentation kopplad till releasen av ny systemversion finns tillgänglig på viol3.se/releasenotes from fredag den 29/1.

Torsdag den 4/2 kl 13:00 – 15:00 körs kundmöte för releasen. Kundmötet körs som livehändelse i MS Teams vilket innebär att mötet spelas in och publiceras på viol3.se i efterhand.

Eventuella frågor eller kommentarer skrivs i Frågor och Svar för mötet och modereras av mötesledningen. Du ansluter till kundmötet genom länken här (läggs även upp på viol3.se som en nyhet på startsidan)

Deltagarlänk för att ansluta till kundmötet

Agenda för kundmötet:

 • Inledning
 • Verifiering inom Biometria
 • Innehåll i releasen?
 • Tillverkningsplanen 2021
 • Frågor och Avslut

Forest Storm

Tomas Karlsson, chef Forest Storm, sammanfattar statusen för arbetet inom Forest Storm.

Just nu pågår rekrytering av fem nya resurser till Forest Storm och traineeprogram 2021. Det vi söker är tre affärskonsulter och två tjänstespecialister. Aktuella placeringsorter är Uppsala, Falun och Sundsvall. Intresset har varit enormt stort och intervjuer/urval pågår. Hittills är det klart med en affärskonsult till Uppsala.

Tomas Karlsson, chef Forest Storm

Parallellt pågår planering av nästa traineeprogram som dessa nyrekryterade affärskonsulter och tjänstespecialister ska delta i. En arbetsgrupp har utsetts och hänsyn tas till erfarenheter från förra traineeprogrammet. Detta program kommer att löpa över tre månader med start den 6 april.

Under vecka 4 har affärskonsulter med ansvar för piloter träffats i Uppsala för att se över behov och förändringar i arbetssätt. Ledordet är proaktivitet och förbättrade arbetssätt. Det har varit mycket produktiva dagar fokuserat på förändringar som behöver göras både internt och externt. Forest Storm använder internt en frågelåda via Azure DevOps för att på bästa sätt nyttja bredden i kompetens i gruppen. Just nu provkörs en liknande variant med Stora Enso för att se om det också är rätt väg att gå för piloterna. Målen är minskat personberoende, bättre överblick och uppföljning samt utökad tydlighet mot kund.

I planarbetet med VIOL 3 inför styrelsemötet den 24 mars, har Forest Storm hand om ett par huvudfrågor. Det gäller att samla ihop bedömningar av Piloternas utvecklingstid (egna system) samt behov av verifieringstid. Det görs också ett försök att få fram samma information från våra största IT-leverantörer som levererar systemlösningar till våra kunder. Behovet av en plan att förhålla sig till är väldigt stort. Forest Storm behöver kunna kommunicera det till pågående projekt men också styra planering för genomförande mot övriga kunder. I pågående mindre projekt finns en överhängande risk att framdrift tappas om det går att motivera när saker behöver göras och varför.


Driftsättningsscenariearbetet för VIOL 3

WSS och Södra levererar resultatet av riskanalys vecka 3. Biometria ser över den under vecka 4 samt går igenom den tillsammans med WSS och Södra i slutet av vecka 4. Övriga piloter har påbörjat sina riskanalyser. Leverans 18/2.

Biometria gör intern konsekvensanalys och riskanalys på scenariot under vecka 5 och 6.


V3 podden - nu på Spotify och Apple

Glädjande för alla som vill lyssna på podden men kanske inte har möjlighet att hänga på viol3.se, finns nu poddens samtliga avsnitt både på Spotify och Apple.

Nya avsnitt publiceras 2-3 gånger per månad.

Här hittar du alla avsnitt på Spotify.

Här hittar du alla avsnitt på Apple.

Har du förslag eller synpunkter kring något du vill höra om i något kommande avsnitt av podden kontakta programkommunikatör Pia Sundkvist de Beau.


Leveransmöte specifikationer 3.17

Onsdag 2021-02-17 kl 10:00 – 12:00

Team Integration välkomnar dig till leveransmöte gällande leverans 3.17 avseende specifikationer i VIOL 3!

 • Mötet kommer att köras via Teams och hålls på svenska.
 • Presentationsmaterialet kommer efter mötet att finnas tillgängligt på viol3.se.

Saknar du inbjudan, kontakta projektledare Jessica Nordqvist: jessica.nordqvist@biometria.se

Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Planeras att publiceras under första veckan av mars. Till dess: var rädd om dig och dina nära. Ta vara på vår fina vinter och njut av snön!


Besök oss på viol3.se


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!