Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3, 2020

Hej alla,

med jämna mellanrum nås jag av rapporter och nyheter om det kritiska läget för svensk strålterapi: Det råder brist på strålningspersonal och vi har för få forskningsaktiva specialister. En problembild som delas av många. 

Vi inom Skandion-nätverket vill verka för förändring och förbättring. Just nu arbetar vi därför tillsamman med att ta fram en plan för hur svensk strålbehandling kan stärkas. Ett arbete som leds av Kjell Bergfeldt. Läs gärna mer nedan.

Kurvorna över antalet behandlade patienter pekar glädjande nog uppåt. Efter en liten dipp i somras påbörjade 34 patienter behandling under september. Det är det hittills högsta antalet under en månad sedan kliniken startade 2015.

Två nya jämförande studier om protonstrålning är på gång. Björn Zackrisson vid Norrlands universitetssjukhus leder en studie om analcancer och Alexander Valdman vid Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för en studie om rektalcancer. Mer om Valdmans studie finns att läsa nedan. Vi önskar båda varmt lycka till!  

Jörgen Striem
Förbundsdirektör, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
jorgen.striem@skandion.se


Flest patienter någonsin under september

Under september påbörjade 34 patienter protonstrålbehandling vid Skandionkliniken. Det högsta antalet sedan kliniken startade 2015. Av dessa var sex från Norge, en från Danmark och övriga från Sverige. 


Nu lyfter vi svensk strålbehandling
Skandionkliniken satsar för att stärka svensk strålbehandling. Målen är ökad kompetens och att etablera Sverige som ett av de fem mest forskningsaktiva länderna i Europa inom strålning. Kjell Bergfeldt leder arbetet. Läs mer


Ny studie om strålbehandling vid rektalcancer

Alexander Valdman och hans kolleger vid Karolinska universitetssjukhuset väntar på att få starta sin forskning – en svensk nationell studie om strålbehandling vid rektalcancer. Skandionklinikens forskningskoordinator Carl-Johan Brahme har deltagit i förberedelsearbetet. Läs mer


Protoner eller fotoner? Sverige och Europa väljer olika

Behandlade diagnoser vid Skandionkliniken 2018–2019 

Behandlade diagnoser
i Europa 2018 

Pajdiagrammen visar vilka diagnoser som behandlats vid Skandionkliniken resp. vid centra i Europa. Skillnaderna mellan Sverige och Europa beror bland annat på att europeiska centra behandlat fler patienter med tumörer i huvud-halsområdet, samt fler patienter med sarkom. En annan förklaring är att svenska patienter med ögontumörer behandlats med lokal strålning, så kallad brachyterapi. Noterbart är också att huvuddelen av de europeiska patienter som behandlats för urologiska eller gynekologiska tumörer har behandlats vid en klinik i Prag. Vid övriga kliniker i Europa och vid Skandionkliniken utförs väldigt få sådana behandlingar.


Resultaten från NCW 2019 – nu i Acta Oncologica
I november 2019 arrangerade Skandionkliniken mötet Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy. Deltagare från Finland, Norge, Danmark, Estland och Sverige samarbetade i fyra grupper för att ta fram gemensamma nordiska forskningsprojekt kring protonstrålning. Resultatet av gruppernas arbete är nu publicerade i tidskriften Acta Oncologica:

facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!