Innan lammen tystnar – Rovdjursvaka 2020

Om lammen tystnar försvinner också bonden och alla de växter och djur som är beroende av ett öppet landskap. Snart är det inte vargen, utan snarare bonden som utgör en hotad art!

Svenska Fåravelsförbundet, lokala Fåravelsföreningar och enskilda fårägare arrangerar onsdagen den 16 september klockan 19.00 en manifestation för fårnäringen som sympatiyttring för de fårägare som fått sina djur rivna eller som bor i områden där risken för rovdjursangrepp är ständigt närvarande. Landets fårägare har fått nog av att den rovdjurspolitik som fastställts av riksdagen ännu inte genomförts som beslutats. Men vi vill också visa på möjligheter för en långsiktig och hållbar rovdjurspolitik. Om staten menar allvar med livsmedelsstrategin, så måste man ta störningar och riskerna med rovdjur på allvar. För närvarande blundar våra politiker för att tillämpningen hos berörda myndigheter inte följer intentionen i den politik som beslutats. Riksdag och regering måste ta tillbaka makten i rovdjursfrågan och få rovdjurspolitik att harmonisera med övriga strategier, som till exempel livsmedelsstrategin, försvarsförmågan, levande landsbygd och jobb i hela landet.

Manifestationen är en reaktion på att de åtgärder som fårägare har för att skydda sina djur inte är tillräckliga. Rovdjursavvisande stängsel är en av alla förebyggande åtgärder, men det ger inte ett 100 % skydd. Det har skett flera vargangrepp på beten innanför sådana stängsel, och de innebär en hög egenkostnad för lantbruksföretagare eftersom de statliga bidragen inte ens täcker materialkostnaden. Men det främsta problemet är att djurägare som ansöker om skyddsjakt i samband med rovdjursangrepp ofta får de beviljade ansökningarna överklagade och fördröjda. Skyddsjakten måste ges förutsättningar att genomföras effektivt, den bör utföras av proffsjägare med utbildad hund, så att rätt djur fälls.

Manifestation vill också påvisa den kraftigt ökande konsumtionen av svenska lamm den sista tiden. Fårnäringen måste få möjlighet att kunna producera det marknaden efterfrågar. Vi kan producera lamm med i särklass högsta djuromsorg här i Sverige, om rätt förutsättningar ges.

Under manifestationen bjuder Svenska Fåravelsförbundet in media till nedanstående gårdar där vi med olika praktiska exempel illustrerar varför dagens angreppsnivå på betesdjur är ohållbar.

Media uppmanas att ta kontakt med önskad gård för besök under manifestationen eller på annan tid.

Manifestationen hålls runt om i landet hos fårbönder, där vi fredligt vakar över våra egna djur. En sammanhållande länk blir på Facebook. På Svenska Fåravelsförbundets sida finns ett evenemang skapat som heter Rovdjursvaka 2020. Där finns inbjudningar till lokala vakor och manifestationen, deltagare medverkar med inlägg och bilder från sin hage.

Gudrun Haglund-Eriksson
Ordförande Svenska Fåravelsförbundet och rovdjursansvarig

Ulf Ekholm
Rovdjuransvarig Svenska Fåravelsförbundet

Mer information


Bild från Rovdjursvaka 2014 i fårhagen på Onsangs Gård i Ljusdal.

Sedan dess har i stort sett ingenting hänt, beslutad rovdjurpolitik är fortfarande inte genomförd!

Rovdjursvaka 2020 – gårdar för besök och mediakontakt

Svenska Fåravelsförbundets talespersoner

Örebro
Gudrun Haglund-Eriksson, Närkesberg, gudrun@bengtstorp.se, 076-848 64 65

Värmland
Ulf Ekholm Ölmhult Väse, ekholmulf@hotmail.com, 076-844 49 92    

Västernorrland  
Thomas Eriksson, Hälla Gård, thomas.eriksson@faravelsforbundet, 070-5516752

Gotland
Vaka på gård som har stora problem med kungsörn som tar lamm. Kontaktperson Anna Törnfelt, anna.tornfelt@faravelsforbundet.com, 0498-49 30 70

Lokalföreningar

Sjuhärad
Lotta Gradén, Björketorp, lotta.graden@telia.com,0320-609 70, 0708-15 68 21

Södermanland
Karin Eriksson, Hagby, karin@ekebygard.net, 070-6608781

Gävleborg
Lotta Wallberg-Bruun, Ljusdal, lotta@onsang.se, 070-6750356

Örebro
Ingamy Lindgren Granbergsdal, 070-5884309, kenneth.0586.13060@telia.com

Dalarna  
Lena Lindberg, boisgarden@telia.com

Skåne
Jerry Ohlin, Ballingslöv, Jerry.ohlin@bredband.net, 0709-163744

Östergötland
Hanna Forsberg, sticarwen@telia.com

Skaraborg
Birgitta Cederberg, Cederberg@outlook.com, 0500-49 12 37

Jönköping
Anders Råsberg, anders.rasberg@outlook.com

Ryafårföreningen
Carina Wennergren, sticarwen@telia.com


facebooktwitterinstagramyoutube

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!