Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 6
1 september 2020

Härliga höst!

Så var vi igång igen, sommar och semester har som vanligt passerat som en blinkning. Nu tar vi nästa steg i programmet, med fortsatt vidgade scenarier som är planerade till två leveranser i höst, men vi kommer också fokusera på frågor kring sättet att rulla ut VIOL 3.

Ett annat fokus i höst är att i ökad omfattning kommunicera vad VIOL 3 innehåller för nya lösningar, möjligheter och behov av ett annat sätt att jobba.

I detta nyhetsbrev får ni tex en föraning om vad de nya lösningarna på transportområdet innebär. Återigen uppmanar jag dig som VIOL-användare att, om du inte redan gjort det, börja tänka till på och planera för just ditt företags övergång till det som komma skall!

Ta vara på hösten!

Med vänlig hälsning,

//Håkan Larsson


Leveransmöte specifikationer 3.14

Tisdag 2020-09-01 kl 10:00 – 12:00

Team Integration och Integrationsförnyelsen välkomnar er till leveransmöte gällande leverans 3.14 avseende specifikationer i VIOL 3!

 • Mötet kommer att köras via Teams och hålls på svenska.
 • Presentationsmaterialet kommer efter mötet att finnas tillgängligt på viol3.se.

Saknar du inbjudan så kontakta projektledare Jessica Nordqvist: jessica.nordqvist@biometria.se


Transportaffären i VIOL 3

De grundprinciper som ligger till grund för utvecklingen av VIOL 3 är nio till antalet och även transportlösningen vilar på dessa. Anna Högvall, tjänsteansvarig transport reder ut de stora nyttorna med transportlösningen i VIOL 3.

VIOL 3, med sina standardiserade integrationsgränssnitt och gemensamma meddelandepaket ger nya möjligheter att dela data mellan olika organisationer och system. Ett exempel på detta är att vi får det lättare att sätta upp en gemensam lösning som gör att transportordrar kan skickas mellan olika transportsystem. Det sker inte per automatik, men VIOL 3 är en möjliggörare. Den här möjligheten innebär att det blir smidigare för transportföretagen att samarbeta med till exempel returer vilket i sin tur sänker andelen tomkörning. Detta påverkar det ekonomiska resultatet för alla parter, säger Anna.

Grundprinciperna som säger att vi ska använda oss av Transparanta prisvillkor och Ändamålsenliga branschbegrepp kommer att innebära att vi går ifrån denna uppsjö av koder som finns i Viol 2. Dessa koder kan idag har olika betydelser i olika transportaffärer. Det är inte alltid så lätt för en chaufför att veta vilken kod denne ska uppge för att ett visst tillägg ska falla ut i en viss transportaffär. I VIOL 3 använder vi oss mer av klartexter och direkt betydelse av tillägg och avdrag. Även detta öppnar upp för ökat samarbete och i slutändan sänkta transportkostnader.

För VIOL 3 är de stora gemensamma behoven fångade genom utredningsarbete, statistik och referensgrupper under flera års tid. Därför är det av största vikt att det inte börjar brytas i systemet och strukturer; ”-Vi gör såhär för det passar vår verksamhet och system bäst”. 

Det förstör för alla övriga genom att det tullar på gemensamma arbetssätt och de grundprinciper systemet vilar på. Alla kunder kommer att behöva justera och förändra något i sina arbetssätt och system. Det är dock stor spridning på vad som behöver förändras.

”Det kräver ett visst mod och mognad för att kunna suga ut fördelarna med VIOL 3.”

Unikt identifierade affärspartners tillsammans med Transparanta prisvillkor är de grundprinciperna som gör att vi nu går ifrån lösningen med transportörsnummer. Alla parter ska i VIOL 3 ha en unik huvudkod som identifierare och alla parter i en transportaffär ska vara definierade. Det är kombinationen av registreringsnummer på bilen som utför transporten och vilken uppgiven affärsledskedja det handlar om som tillsammans skapar rätt priser i slutänden.

Identifikation sker rakt på registreringsnummer och inte som i VIOL 2 på något transportörsnummer. Lättåtkomliga uppföljningsverktyg gör det enklare att följa upp sin verksamhet, oavsett storlek på den. Uppföljningsrapporterna ska vara ekonomiskt tilltalande vilket ger mycket nytta till fler företag. Fler får möjlighet att löpande hänga med i sin egen match.

Vill du läsa mer om VIOL 3 så surfa gärna till viol3.se. Har du frågor eller funderingar, kontakta Biometria på support@biometria.se


Tillverkningsplan VIOL 3 och programinkrement 12

Programmet arbetar vidare enligt den tillverkningsplan som kommunicerades i juli och är nu inne i programinkrement 12 med planerad leverans vecka 42 (oktober, samlad leverans för PI 11 och 12).

Leveransen i oktober omfattar scenarierna Massaved till industri eller terminal på bil samt Ersättningsgrundande skördarmätning. Dessutom läggs viss funktionalitet till, vid sidan av hantering av återkoppling på föregående leverans. Externa integrationer är också en viktig del och programinkrement 12 vilket innehåller sju olika integrationer, se nedan.

Tillägg funktionalitet

 • Första delen av mätbesked
 • Vissa fall av omplanering
 • Vissa ändringar kopplade till prislistehantering och befraktarinställningar (identifierade under piloternas GAP-arbete)

Externa integrationer

 • Destineringsunderlag UT (kvalitetssäkring)
 • Produktionsresultat skördat sortiment UT (kvalitetssäkring)
 • Produktionsresultat skördade stammar UT (kvalitetssäkring)
 • Produktionsresultat skotat sortiment UT (kvalitetssäkring)
 • Befraktarunderlag UT (ny)
 • Transportuppgift UT (kvalitetssäkring)
 • Plats UT (kvalitetssäkring)

Specifikationer för externa integrationer publiceras den 1 september på viol3.se och preliminära Release notes för oktoberreleasen den 5 oktober.

Under programinkrement 13 och 14 växlar vi över till scenarier för sönderdelade sortiment; Cellulosaflis från sågverk till massaindustri, Skogsråvara till värmeverk som energiberäknas samt Råvara till pelletsfabrik. Uppdaterad överblick över tillverkningsplanen hittar du här på viol3.se: viol3.se/planer/överblicktillverkningsplan_2020-08-24


Kundmöte oktoberrelease VIOL 3

Tisdag 20/10, kl 10.00 - 11.00

Kundmötet är en livehändelse i Microsoft Teams och deltagarlänk finns till höger. Agenda presenteras senare. Varmt välkomna!

Länk till Teamsmötet

Delta i kundmötet via Teams


Forest Storm

Kundprojekten i Forest Storm blir fler och fler

Inom Forest Storm är vi totalt 5 Teamledare, 10 affärskonsulter och 5 Tjänstespecialister, spridda på 5 olika geografiska platser, som ägnar stor del av vår tid åt att stötta våra kunder i olika projekt på väg mot VIOL 3. Arbetet sker i olika faser och just nu befinner sig de flesta projekt i fasen Uppstart eller Genomförande. Några kunder har hunnit fram till den tredje fasen som vi kallar verifiera.

Tittar vi på antalet kundprojekt som är uppstartade, eller kommer att startas upp i dagarna, så är det hela 47 stycken. Ett fantastiskt resultat så här långt, med tanke på att det är ganska precis ett år sedan vi nyrekryterade affärskonsulter och tjänstespecialister för att stödja våra kunder i Forest Storm.

Arbetet sker till största delen via Teams just nu, på grund av rådande omständigheter med covid-19. Naturligtvis ser vi fram emot det fysiska mötet med våra nya kundprojekt och det gör det lite svårare att starta upp nya projekt på distans. Men det finns också fördelar med arbetet via Teams. Vi slipper så mycket restid och kan ha många korta effektiva möten under en vecka. Detta är något som vi också märker att kunderna uppskattar då man ofta har många andra ordinarie arbetsuppgifter i sin verksamhet och kan ha svårt att få loss ”hela dagar” med kort varsel.

Nyttan av bättre information på viol3.se

I takt med att viol3.se har ”renoverats” och fyllts på med aktuell information har vi i Forest Storm också marknadsfört sidan lite hårdare. Ett resultat vi kan se av detta är att vissa kunder/projektdeltagare/projektledare verkligen har tagit till sig av material och information på hemsidan. Det är glädjande att se hur bra information kan göra nytta och i förra veckan hade vi ett kundprojekt där det visade sig att kunden redan innan workshop om den nya sortimentsstrukturen hade gått igenom det uppdaterade material som finns på viol3.se. På detta sätt är man som kund riktigt bra förberedd för workshop och vi når mycket längre på kortare tid. Inom programmet finns ett stort fokus på förbättrad kommunikation och vi inom Forest Storm ser fram emot en fortsatt positiv utveckling av material och kanske helt nya verktyg/möjligheter att för våra kunder informera om hur VIOL 3 är tänkt att fungera.


Affärsflödesinstruktioner

I releasen av VIOL 3 som släpps i oktober kommer det ingå dokument som beskriver affärsflöde på en högre nivå än handböckerna har. Sågtimmer är det scenario som släpps först. Syftet med dessa dokument är att på generell nivå visa hur systemet fungerar och hurde val som görs tidigt i affärsflödet styr vad som händer i slutet.


Besök oss på viol3.se

Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!