Tankar från vår vd

Årsbokslutet närmar sig

Varmt välkommen till vårt rykande färska nyhetsbrev! Nu har jag varit vd för den här fantastiska banken under snart hela 2020, ett år som inte varit likt något annat vi är vana vid. 

Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken

En stor del av 2020 har nu passerat och det har varit och är en ovanlig tid.

En pandemi har förändrat och påverkat människor över hela världen och våra tankar är hos alla som drabbats. Jag ser mig omkring och ser även fantastiska bedrifter, medmänsklighet, solidaritet, kämpaglöd men också en hård och orättvis värld med krig, rasism, miljöförstöring, klimatpåverkan. Det blir nu ännu viktigare att höja rösten för att tala om att vi är många som vill att omställningen till en mycket mer hållbar värld ska bli verklig och att takten behöver öka. En hållbar värld för människan och planeten. Men det räcker inte att bara höja rösten utan vi behöver ta både individuella och kollektiva beslut för att det ska bli en förändring.

Ekobanken vill visa på vad dina pengar kan ”göra” när de är på banken. Vi tror på transparens för att ändra det finansiella systemet i en hållbar riktning. Vi anser att pengar ska vara verktyg för att skapa förändring och möjligheter.

 

I denna pandemi som fortfarande pågår har vi en fortsatt tät dialog med våra kunder och vi gör vad vi kan för att stötta dem utifrån varje kunds specifika behov. Medarbetarna i banken har kämpat för att få allt att fungera som vanligt trots en omvärld som är allt annat än vanlig. Samtidigt fortsätter arbetet med att fortsätta utveckla banken.

Jag blev vd 1 januari och tog över efter Annika Laurén som varit en fantastisk vd sedan Ekobankens start. Vi hade arbetat ihop sedan 2007 då jag började på Ekobanken och jag har lärt mig oerhört mycket under dessa år och ser fram emot fortsättningen. Sedan april 2019 är Kristoffer Lüthi vald till styrelseordförande i banken efter att ha arbetat i banken sedan 2001. Vi har också arbetat ihop sedan 2007 och jag gläder mig åt att vi har den erfarenheten ihop när det händer mycket i vår omvärld.

Hälsningar

Maria

 

 
Delårsrapport 2020
 

Webbinarium - Konsten att hålla flera tankar i huvudet samtidigt

Den 22 september genomförde vi ett webbinarium tillsammans med Pella Thiel – nätverket Naturens Rättigheter, Sara Jervfors – projekt Matlust och Diet for a green planet samt Maria Flock Åhlander – vd på Ekobanken. Missade du det eller vill du lyssna igen finns hela webbinariet att se här. 

Virtuella Almedalen

Tillsammans med SVN Sweden genomförde vi årets Almedalen i digital form. Missade du något webbinarium, eller vill du helt enkelt bara se dem igen? Här hittar du Ekobankens webbinarium och vill du se samtliga inspelningar hittar du dem på svnsweden.se

 

Kan vi göra sol-el tillsammans?

Hur ser det ut med andelsägd solel idag? Hur ser förutsättningarna ut att gå tillsammans kring en gemensam anläggning? Under hösten 2019 arbetade Coompanion med en förstudie för att undersöka förutsättningarna för andelsägda solelanläggningar, och vad som ska till för att sådana ska kunna utvecklas och etableras. Lyssna till Anders Westin (Coompanion Västmanland), Louise Ramberg (Coompanion Uppsala) och Johan Öhnell (Solkompaniet) kring resultatet av studien och tankar kring hur vi får fler att göra sol tillsammans.

 
Se webbinariet
 

Finansiering av sociala innovationer genom Mikrofonden och Ekobanken

Hur får vi fler sociala innovationer att utvecklas, bli hållbara och komma till sin fulla rätt i samhället? Genom stöd från Vinnova arbetar Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion och Hela Sverige Ska Leva tillsammans för att kunna utveckla arbetssätt, nätverk och tjänster för att därmed kunna ge än större finansiellt stöd till sociala företag och hjälpa dem att vara hållbara på sikt Medverkar gör Kristoffer Lüthi (styrelseordförande Ekobanken) och Ylva Lundkvist (Hela Sverige ska Leva).

 
Se webbinariet
 

Emotionell Intelligens (EQ) och genomförandet av Agenda 2030

”Empatiskt ledarskap är viktigt för hållbar utveckling. En god empatisk förmåga ökar också skickligheten att inse och se hållbarhetsrisker” – Så skriver Parul Sharma i sin bok ”Produktionskedjan”. Lyssna till ett samtal som ägde rum 30 juni mellan Parul och Maria Flock Åhlander, vd Ekobanken, om vikten av EQ i organisationer och vilket ledarskap som behövs för att kunna ställa om och nå målen i Agenda 2030.

 
Se webbinariet
 

Dialog om finansiering av bygg- och bogemenskaper

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Byggemenskaper har potential att främja mångfald och kvalitet, inte bara i bostadsbyggandet utan även när det gäller lokaler för företag och föreningsliv. Det här seminariet fokuserar på själva finansieringen och tar upp de möjligheter och några av de hinder som finns på vägen från idé till färdig byggnad. Medverkar gör Kristoffer Lüthi (styrelseordförande Ekobanken) och Ylva Sandström (Föreningen för byggemenskaper).

 
Se webbinariet
 

Den stora omställningen

Nu är det tio år kvar till 2030. Om vi ska klara av att nå de Globala målen behöver vi fortsätta att ställa om och tänka nytt. Lyssna på ett samtal med Ekobanken och några av deras samarbetspartners kring hur vi ska ta oss an de kommande tio åren och hur vi ska fortsätta ställa om för att gå en hållbar framtid till mötes. Medverkande är Parul Sharma (Människorättsjurist med fokus hållbar utveckling), Pella Thiel (ordförande End Ecocide), Sara Jervfors (Kostchef och Projektchef, projekt MatLust, Södertälje kommun) och Maria Flock Åhlander (vd Ekobanken)

 

 
Se webbinariet
 

Nya lånekunder

Verksamheter som Ekobanken finansierar är väl grundade initiativ som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas. All utlåning till företag och föreningar publicerar vi och all utlåning är också relaterad till de Globala målen. Här kan du läsa mer om några av våra nya kunder. 

BRF Skärgårdsslänten 2

Bostäderna har tagits fram i syfte att integreras med det naturligt estetiska. Alltsammans ett par hundra meter ifrån skärgårdsvattnet. 

 
Läs mer
 

Egnahems-
fabriken

Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt och en stödstruktur för de som vill bygga sitt eget hus eller hjälpa andra att bygga sina egna hus.

Målet är att öppna fler vägar till egna hem åt fleroch att etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn. 

 

 
Läs mer
 

Föreningen Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Utveckla ÖTV är en paraplyorganisation med syfte att främja samverkan och engagemang för lokal hållbar utveckling. 

 
Läs mer
 

Huvudkontor Järna
Postadress: Box 64, 153 22 Järna
Besöksadress: Skäve Magasin, Järna

 

Stockholmskontoret
Postadress: Box 2195, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

info@ekobanken.se І 08-551 714 40 

FacebookLinkedInTwitterInstagram
 

Detta e-postmeddelande skickades till dig för att du anmält dig till vårt nyhetsbrev.