Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2, 2020

Hej alla,

här kommer det kvartalsvisa nyhetsbrevet från Skandionkliniken. Vårt senaste brev skickades ut i mars och sällan har väl tre månader känts som en så lång tid. Mycket har hänt under våren.

Coronapandemin har, som i större delen av svensk sjukvård, satt en hård press på verksamhet och medarbetare.

Så här långt har vi genom goda insatser från alla medarbetare och ett gott samarbete med alla i vårt nätverk, inte minst Akademiska Universitetssjukhuset, lyckats hantera situationen på ett tillfredställande sätt. 

Tiderna till trots har vi sett en glädjande utveckling under våren. Första halvåret 2020 har 153 patienter påbörjat behandling, varav 141 svenska. 2019 var motsvarande siffor 132 patienter, varav 119 svenska. Vi känner oss försiktigt positiva till att detta kan utvecklas till en ihållande trend.

Ökningen är så klart välkommen men har även inneburit utmaningar. Vår personalstyrka är slimmad och vi har haft flera vakanser under våren, något vi inte är ensamma om. I rapporten ”Svensk strålbehandling tappar mark”, som presenteras nedan, beskrivs bristen på kompetens inom svensk strålterapi.

Kjell Bergfeldt har valt att lämna sitt uppdrag som verksamhetschef vid Skandionkliniken. Jag tackar Kjell för ett gott samarbete och ser fram emot vårt samarbete i hans nya roll.

Jag har också glädjen att hälsa Hillevi Rylander välkommen som ny verksamhetschef och Ann-Christine Severin i den nyinrättade rollen som biträdande vårdenhetschef.

Er andra önskar jag en fin sommar.

Jörgen Striem
Förbundsdirektör, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

jorgen.striem@skandion.se


Personalförändringar på Skandionkliniken

Kjell Bergfeldt slutar som verksamhetschef men fortsätter att göra nytta för svensk strålterapi med Skandionkliniken som bas. Kjell kommer att leda ett projekt med syfte att stödja akademisk och klinisk kompetensförsörjning inom svensk strålbehandling.

Ny verksamhetschef: Hillevi Rylander
Hillevi är i dag verksam vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är väl förtrogen med Skandionkliniken och har stor kompetens inom protonstrålning. Hillevi har bland annat – sedan Skandionkliniken startade 2015 – regelbundet tjänstgjort som rotationsläkare. Hon börjar sin nya tjänst den 5 oktober.

Bitr. vårdenhetschef:
Ann-Christine Severin

Ett välkommet tillskott till Skandionklinikens verksamhet är Ann-Christine Severin som den 15 september börjar en nyinrättad tjänst som biträdande vårdenhetschef. Ann-Christine arbetar i dag som vårdenhetschef för mammografin på Capio S:t Görans Sjukhus.


Patientstatistik 

Det har varit ett fortsatt högt inflöde av svenska patienter under våren.

Samtliga regioner har under våren ökat antalet remitterade patienter. Det är dock för tidigt att bedöma om det är en trend eller en tillfällig ökning. 


Gratis vidareutbildning i protonterapi

Välkommen till Skandionkliniken 12–13 november 2020. Vi arrangerar då en gratis kurs för onkologer, fysiker och sjuksköterskor som arbetar kliniskt med strålbehandling. Vi ser gärna deltagare från mindre onkologiska kliniker runt om i Sverige. Läs mer och anmäl dig


Forskningsrelaterade aktiviteter

Coronapandemin har dämpat aktiviteterna inom forskning och utveckling under våren. Det märks främst genom att färre patienter inkluderats i studier men även i form av inställda kurser och konferenser.


Svensk strålbehandling tappar mark

Trots att strålbehandling är en hörnsten i modern cancerbehandling har den kliniska och akademiska kompetensen i Sverige inte följt utvecklingen på cancerområdet - visar en rapport beställd av landets verksamhetschefer inom onkologi. Rapporten är framtagen av en expertgrupp, som även ger förslag på hur utvecklingen kan vändas. Läs sammandrag i Cancerläkaren nr 3,-20

facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!