En inbjudan från Norrköpings kommun. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Du får den här inbjudan eftersom du finns i Norrköpings kommuns register.

Välkommen på dialogmöte!


Vi kan konstatera att Norrköpings näringslivsklimat engagerar och berör efter ett första möte i september som var initierat av Norrköpings näringslivsråd, näringslivsavdelningen och Östsvenska Handelskammaren.

Under mötet gavs en bild av Norrköpings näringslivsklimat genom tre nationella undersökningar samt Norrköping i siffror gällande etableringar, arbetslöshet, arbetstillfällen och arbetsställen. Vi kan se att Norrköping har en mycket gynnsam utveckling, bättre än riket på många punkter men den upplevda attityden till företag och företagandet från tjänstemän, politiker och media behöver förändras och bli mycket bättre enligt Svenskt näringslivs undersökning.

Under dialogmötet kom konkreta åtgärdsförslag upp om att bygga stolthet för staden, utöka och involvera fler branschråd, mer politiskt engagemang samt större mod och handlingskraft. Vi tog också fasta på att mer tid till dialog önskas. Vi vill nu utveckla dessa områden med er.

I samband med framtagandet av Norrköpings nya näringslivsstrategi vi vill härmed bjuda in Dig till ett dialogmöte för att tillsammans diskutera och lyfta frågor som främjar utveckling och tillväxt av näringslivet på kort och lång sikt i Norrköping.

Samtalen sker i mindre grupper som runda-bordssamtal och utfallet blir en del av innehållet i näringslivsstrategin.

Samverkan med näringslivet är viktigt, därför hoppas vi att du vill göra din röst hörd!

Hjärtligt välkomna!

Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköpings kommun


När: 12 mars

Tid: 07.30-11.00

Plats: Louis De Geer

Anmäl dig här

Begränsat antal platser. Har du redan anmält dig kan du bortse från denna påminnelse.

Vi bjuder in till dialogmöte två gånger per år. Vilka frågor vill Du att vi lyfter? Maila jessica.stille@norrkoping.se och berätta!

Vill du inte längre få våra inbjudningar avanmäler du dig här nedanför.


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.