Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3, 2019

Hej alla,
efter nästan ett år som tillförordnad förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling börjar jag nu att lämna över uppdraget till min efterträdare, Jörgen Striem. Vi kommer att arbeta parallellt och deltid under oktober och november. Allt för att överlämningen ska gå så smidigt som möjligt för organisationen. Det gångna året har varit händelserikt och fantastiskt roligt. Det är med varm hand som jag nu hälsar Jörgen välkommen; jag önskar honom och kliniken lycka till i framtiden.

Anders Sylvan
Fd tf Förbundsdirektör


Produktionsstatistik

Antalet patienter har planat ut under året och prognosen för 2019 pekar mot samma antal patienter som 2018. Det pågår nu ett intensivt arbete i olika diagnosgrupper för att identifiera ytterligare patientgrupper som har nytta av protonterapi.


Fem frågor till Jörgen

I dag - den 1 oktober - börjar Jörgen Striem sitt arbete som förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.


Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?
Det som lockade var att få vara med och utveckla en viktig behandlingsmetod som kan hjälpa många patienter. Även komplexiteten i uppdraget tilltalade mig. Den utmaningen påminner om mitt arbete inom landstingsvärlden, där hade vi också många instanser att ta hänsyn till: vårdpersonal, politiker, tjänstemän, den egna verksamheten etc.

Vad har du gjort tidigare?
Jag är narkosläkare. Min senaste anställning var som hälso- och sjukvårdschef i Landstinget Sörmland. Jag har också varit chefläkare vid Danderyds sjukhus och kvalitetschef på Praktikertjänst.

Vad kan du bidra med till verksamheten?
Jag tror att min breda bakgrund kommer att vara till nytta – min vana att samarbeta nationellt och att relatera till olika gruppers intressen. Inom KAS:s finns redan experter inom onkologi och strålbehandling. Mitt bidrag blir att utveckla relationer och samarbeten som driver verksamheten framåt, både inom Sverige och internationellt. Jag hoppas att vi tillsammans med de inremitterande klinikerna i landets regioner ska hitta en gemensam och stabil syn på protonterapins och Skandionklinikens plats inom svensk cancersjukvård.

Vad bedömer du är KAS viktigaste uppdrag i dag?
Att ännu bättre förstå vilka patienter som har nytta av protonbehandling, och hur vi bidrar till att underlätta för att patienterna att komma till oss. För att nå detta krävs mer forskning inom området och en nära dialog mellan KAS och övriga sjukvårdssverige.

På vilket sätt bidrar Hotel von Kraemer till verksamheten?
Hotellet är viktigt för att våra patienter ska få en så bra upplevelse som möjligt av sin behandlingstid i Uppsala. Hotel von Kraemer bidrar i allra högsta grad till patienternas och de närståendes välmående.

Glöm inte att anmäla dig

Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy

Den 14-15 november står Skandionkliniken värd för ett möte med syfte att öka det nordiska samarbetet inom protonterapi. I ett antal workshopar ska deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark arbeta fram förslag till gemensamma forskningsprojekt, och även identifiera beröringspunkter där samarbete mellan länderna kan utvecklas. 

Program och anmälningsformulär finns på skandionkliniken.se/NCW2019. Sista anmälningsdatum är den 25 oktober.

facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!