Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2, 2019

Hej alla,

på Skandionkliniken har vårmånaderna gått i utvecklingens tecken. Vi har strukturerat vårt långsiktiga utvecklingsarbete utifrån tre områden:

• Fortsatt arbete med patientrekrytering – för att vi ska kunna behandla nya patientgrupper måste kliniska protokoll för fler cancerdiagnoser arbetas fram. Vi tog därför i vintras fram en modell som ska förenkla processen med nya protokoll. Nu arbetar vi med att implementera modellen och utveckla andra goda idéer kring patientrekrytering.

• Säkra kompetensförsörjningen – personal med protonkompetens är en bristvara på arbetsmarknaden. För att vara en attraktiv arbetsgivare utvecklar vi nu vår kompetensförsörjningsplan och prövar nya arbetstidsmodeller.

Nationellt har kompetensförsörjningen inom svensk radioterapi blivit allt viktigare att belysa. Antalet radioterapeuter som driver och deltar i medicinska studier är litet jämfört med andra läkarprofessioner. Vi har lyft frågan i chefsrådet och i vår styrgrupp. Men det är också viktigt att de politiska regionledningarna förstår vikten av att stärka svensk strålbehandling.

• Lokal och nationell organisationsutveckling. Vi är bland annat i färd med att utveckla en förvaltningsmodell, primärt för it-frågor. Syftet är att förbättra och effektivisera vårt interna arbete och stärka våra samarbeten med universitetsklinikerna.

Med hopp om en fin sommar

Anders Sylvan
Tf Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
anders.sylvan@skandion.se
072-707 72 50


Produktionsstatistik - patienter per månad


Håkan Nyström i ny roll på Skandionkliniken

Nu är det klart att det blir en gammal bekant som får den nya rollen som biträdande verksamhetschef på Skandionkliniken. I augusti återvänder Håkan Nyström, efter att i två år ha arbetat med att bygga upp en protonklinik i Aarhus i Danmark. Innan dess var han verksamhetschef på Skandionkliniken. Den nya befattningen innebär att Håkan avlastar verksamhetenschefen inom vissa ansvarsområden, till exempel kontakter med nyckelleverantörer. Han kommer även att arbeta kliniskt som sjukhusfysiker.


Kunskapsbildning – nu startar studien Artscan IV

Forskningsstudien Artscan IV är nu igång med att rekrytera patienter. Studien vänder sig till patienter med huvud-hals-cancer som tidigare fått strålbehandling, och som behöver behandlas med strålning i samma område en gång till, så kallad rebestrålning. Syftet är att undersöka eventuella skillnader i effekt på tumören samt skillnader i biverkningar mellan strålning med protoner och strålning med fotoner.


Nya informationsfilmer om protonbehandling av barn

Nu har vi två nya informationsfilmer på vår webbplats. De visar hur det går till när barn får behandling med protonstrålning. Den ena filmen visar ett barn som får sövning innan behandlingen, vilket främst gäller små barn som har svårt att ligga stilla. Den andra filmen visar en behandling utan sövning och vänder sig främst till större barn. Syftet är att barn som ska få strålning vid Skandionkliniken ska vara något förberedda när de kommer. Filmerna finns på skandionkliniken.se/film


På begäran

Nu går det att anmäla sig till Skandionklinikens digitala nyhetsbrev via vår webbplats. Där finns även äldre nyhetsbrev att läsa i pdf-format:

facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!