Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 1, 2019

Hej alla,

2019 har startat bra för oss på Skandionkliniken. Vi har flera goda nyheter att rapportera. Till exempel kan vi berätta att den ökning av antalet behandlingar som vi såg i slutet av 2018 håller i sig.

Vid årsskiftet kunde vi konstatera att behandlingarna ökat med 24 procent under 2018, jämfört med året innan. Även de två först månaderna av 2019 visar högre staplar än tidigare år.

Förutom att ge våra patienter bästa möjliga behandling har vi fokus på forskning och utveckling inom vårt område. 

Vår verksamhetschef Kjell Bergfeldt har arbetat fram en modell för hur Skandionkliniken ska arbeta för att stödja forskning inom protonterapi. Vi har också tagit hjälp av professor Björn Zackrisson för att få en tydlig bild av kunskapsläget när det gäller behandling med protoner. Mer om det finns att läsa nedan.


Vänlig hälsning

Anders Sylvan
Tf Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
anders.sylvan@skandion.se
072-707 72 50


Produktionsstatistik


​Nytt styre för Skandionklinken

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, som driver Skandionkliniken, har fått en ny ordförande och flera nya ledamöter i sin direktion. Ny ordförande är Marie Morell (M), Östergötland. Nya ledamöter är:

  • Helena Proos (S), Region Uppsala
  • Ella Bohlin (KD), Region Stockholm 
  • Tove Sander (S), Region Stockholm
  • Jonas Andersson (L), V götalands reg
  • Karin Sundin (S), Region Örebro
  • Torbjörn Holmqvist (S), Region Östergötland

Grattis Marie!

Vår ordförande har just valts till ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation  - en av sjukvårdssveriges tyngsta poster!

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor.


Nya rapporter från Skandionkliniken

Evidens för protonterapi
Professor Björn Zackrisson, Umeå, har på uppdrag av Skandionkliniken skrivit en rapport om evidensläget för protonterapi. Rapporten heter ”Protonterapi i dag och i morgon. Kunskapsläget 15 år efter SPTC-rapporten”. Den konstaterar bland annat att det finns ett stort behov av klinisk data från studier om protonterapi.

Modell för att främjar protonforskning
Skandionkliniken har arbetat fram en modell för hur forskning och utveckling av protonterapin kan gynnas. I rapporten ”Infrastruktur för kunskapsbildning vid Skandionkliniken” finns en rad konkreta förslag på en infrastruktur som kan stödja den kliniska forskningen vid kliniken och inom Skandionsamarbetet.


Organisationsförändring på Skandionkliniken

En ny roll kommer att tillsättas på kliniken. Sökandet efter en biträdande verksamhetschef har just inletts. En viktig uppgift i den nya tjänsten är att säkerställa att kliniken utvecklas i takt med dagens snabba tekniska utveckling. Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Kjell Bergfeldt.


Kunskapsbildning - Nordic Collaborative Workshop for Particle Therapy

I höst, närmare bestämt den 14-15 november, står Skandionkliniken värd för ett möte med syfte att öka det nordiska samarbetet inom protonterapi. I ett tiotal workshopar ska deltagare från Sverige, Norge, Finland och Danmark arbeta fram förslag till gemensamma forskningsprojekt, och även identifiera beröringspunkter där samarbete mellan länderna kan utvecklas. I mitten av april öppnar anmälningssajten och mötet har plats för cirka  100 personer.


Goda råd är inte alltid dyra

Nu är vår nya broschyr färdig. Den innehåller inga pekpinnar men däremot goda råd till den som ska få strålbehandling och som röker. Vi skickar den, tillsammans med annat material, till dem som är på väg till Skandionkliniken och som vi vet röker. Du som har nytta av den får gärna skriva ut och använda den. Spara ner broschyren här (pdf).

facebooktwitter

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!