Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 7, 2018

Hej alla,

mina första veckor som tf förbundsdirektör på Skandionkliniken har jag använt till att sätta mig in i verksamheten. Mycket har gjort mig imponerad, till exempel omsorgen om patienterna och kompetensen hos medarbetarna. Nästa år ser jag fram emot att bidra till ytterligare utveckling av både av organisationen och verksamheten.

Den ökning av antalet behandlingar som vi noterade tidigare i höstas har glädjande nog fortsatt. Nu, med bara några veckor kvar av 2018, kan vi konstatera en ökning under året om minst 20 procent. Mer exakt statistik kommer att finnas i början av 2019.

Vi är även glada över att den nya finansieringsformen för Skandionkliniken nu är förankrad i samtliga landsting/regioner. Det är den som ligger till grund för budgeten under 2019. Direkt efter årsskiftet kommer vi att påbörja arbetet med verksamhetsplan och budget för 2020.


Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!
Anders

Anders Sylvan
Tf Förbundsdirektör
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
anders.sylvan@skandion.se
072-707 72 50


Produktionsstatistik


Behandlingsprotokoll

Arbetet med behandlingsprotokoll och studier med syfte att skapa underlag för att identifiera ytterligare patientgrupper som är betjänta av protonterapi kommer att intensifieras under 2019, bland annat genom ett nationellt möte på Skandionkliniken den 12-13 mars.

Protokollet för uppföljningsstudien av behandling av hjärntumörer (PRO-CNS) har uppdaterats och fått godkännande av etikprövningsnämnden i Göteborg. Det innebär att patienter åter kan inkluderas i studien.

Den randomiserade ARTSCAN 5-studien för huvud-halstumörer har haft startmöte och de första patienterna beräknas kunna starta sin behandling i början av januari.


Kunskapsbildning

Vi gratulerar studiegruppen Proton-care som har fått två artiklar publicerade i tidskriften Supportive Care in Cancer. Här finns en av dem


Styrgrupp nationell protonterapi

Styrgrupp nationell protonterapi har fastställt en ny arbetsordning. Syfte med den är att stärka samarbetet mellan ägarlandstingen/ägarregionerna och cancerklinikerna runt om i landet. Arbetsordningen träder i kraft 2019 och ägarna kommer då att utse nya representanter till styrgruppen.


Aktuella nya projekt

I början av 2019 kommer Skandionkliniken att börja behandla patienter med tonsillcancer inom ramen av forskningsstudien Artscan. Studien drivs gemensamt av alla kliniker i Sverige som behandlar patienter med huvud/hals-cancer. Syftet är att undersöka om patienter med tonsillcancer har nytta av att få protonstrålning istället för fotonstrålning.


Bemanning under jul och nyår 

I år - under jul och nyår - infaller många röda dagar på vanliga veckodagar. För att uppfylla behandlingsmålen för våra patienter kommer vi därför att behandla även på vissa helgdagar: 26 och 29 dec samt 5 jan.

Skandionkliniken i media
Den 26 november sände Ekot i P1 ett inslag om antalet patienter som behandlas vid Skandionkliniken. I inslaget intervjuades klinikens verksamhetschef Kjell Bergfeldt, tf. förbundsdirektör Anders Sylvan samt Per Nodbrandt, verksamhetschef vid länssjukhuset Ryhov. Lyssna här: 5:34 in i programmet.

Även TT nappade och skickade ut en nyhetstext baserad på inslaget, vilket genererade publiceringar i 26 tidningar runt om i landet, bland annat i Svenska Dagbladet.

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!