Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 6, 2018

Hej alla,

Här kommer uppdaterande information efter utgången av september månad.

Sommarmånaderna är nu över och vi hoppas att den ökningstrend vi såg under Q2 håller i sig efter sommaren, men eftersom verksamheterna på universitetssjukhusen är i gång för fullt först under senare delen av augusti och i september, bör vi vänta in resultatet även från oktober innan vi kan uttala oss mer säkert om en trend.

Bästa hälsningar
Peter

Peter Daneryd
Förbundsdirektör, MD PhD
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
peter.daneryd@skandion.se
070-611 17 05


Produktionsstatistik


Behandlingsprotokoll

Vid förra veckans diagnosgruppsmöte kunde vi glädjande konstatera att det händer mycket, dels på vägen mot färdigställande av fler behandlingsprotokoll och dels på vägen mot en bättre stödjande infrastruktur för arbetet. Uppdaterande information från diagnosgruppsmötet i nästa nyhetsmail.


Third Nordic Symposium in Pediatric Proton Radiotherapy

Detta välbesökta seminarium genomfördes i Uppsala som ett lyckat samarbetsprojekt mellan Barnonkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, och Skandionkliniken den 10-11 september. Deltagarna kom från hela Norden, och föreläsare var både nordiska och mer långväga experter. Bland de mer namnkunniga internationella gästerna fanns professor Eugen Hug, Medical Director, MedAustron, Wiener Neustadt, Österrike, och professor Danny Indelicato, University of Florida, Jacksonville, USA.


Styrgrupp nationell protonterapi

Denna grupp har funnits som ett beslutstöd till direktionen och Skandionklinikens ledning sedan 2015, och gruppen har tillsammans tagit fram ett förslag till uppdaterad arbetsordning som är bättre anpassad till dagens behovsbild och förutsättningar. Direktionen för KAS ska sedan fastställa ett förslag till ny arbetsordning, vilken sedan tillställs ägarna som utser två representanter per ägarlandsting/-region. Observera att gruppen ofta kallas ”Styrgrupp för Skandionkliniken”, men denna benämning är inte korrekt.


Budget och verksamhetsplan 2019

I föregående nyhetsmail skrev jag att tre landsting/regioner inte hade godkänt det nya samarbetsavtalet. Uppdaterad information ger vid handen att samtliga landsting/regioner nu godkänner samarbetsavtalet, som inom kort kommer att skickas ut för slutligt undertecknande. Nu börjar arbetet med budget och verksamhetsplan för 2020.


Aktuella nya projekt

Kartläggning av protonbehandling inom EU

EU:s hälsodirektorat har beslutat om att inrätta en tillfällig arbetsgrupp som ska kartlägga förekomsten och behovet av protonstrålningsbehandlingar i EU (del A) samt frågor kopplade till ersättning för behandlingarna (del B). Arbetsgruppen ska verka under en styrgrupp där Folkhälsomyndigheten deltar, vilken arbetar med frågor om sjukdomsprevention och hälsofrämjande arbete. Som representant för Sverige i del A kommer verksamhetschef Kjell Bergfeldt att medverka. Vi kommer även att försöka vara representerade i del B.

Internationellt samarbetsprojekt inom ledning och styrning

Inom ramen för mitt fleråriga samarbete med Intermountain Healthcare, som ju är förebild för den svenska modellen för kunskapsstyrning, kommer jag under hösten att starta ett samarbetsprojekt för kunskapsbildning inom ledning och styrning av högspecialiserad cancervård tillsammans med Jesper Stenberg, enhetschef på Enheten för kvalitetsutveckling, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne. Jag räknar med att det ramverk vi under några år tagit fram för jämförelse av hälso- och sjukvårdssystem kan vara användbart i detta arbete. Diskussion om samarbete pågår även med ytterligare hälso- och sjukvårdssystem i USA och Europa, samt med protoncentra som har visat intresse för jämförelse av olika sätt att leda och styra högspecialiserad verksamhet.


Studiebesök

Under september hade vi sju större studiebesök och flera mindre. Den största gruppen var cirka 100 tyska sjukhusarkitekter som tittade extra noga på vår byggnad en lördag i september.

De grupper som vill göra rundvandring på kliniken är välkomna före första patient klockan 08, samt efter sista patient cirka klockan 17.30. För bästa behållning av besöket anser vi att rundvandring ska föregås av en kort presentation av KAS, Skandionkliniken och Hotel von Kraemer. För er som vill planera för ett studiebesök som en del i ett annat större program, är vi tacksamma för en tidig kontakt med vår kommunikationschef Lena Biörnstad.


Skandionkliniken i media
En av våra patienter, fotografen Jörgen Johansson, har dokumenterat sin sjukdomstid och sin vistelse på Skandionkliniken. Hans bilder, tillsammans med texter skrivna av en journalistkollega, har publicerats i Skånska Dagbladet. 

Du som inte vill ha detta nyhetsbrev, avsluta utskicken genom att  klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!