Email not displaying correctly? View it in your browser

CHARLOTTE ENGELKES NEWSLETTER

GULDET at BIBU

Performing Arts Biennal for Children and Youth

GULDET
Photo: Katja Tauberman

BIBU 2018 i Helsingborg, Sverige"Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om profesionell scenkonst för ung publik"

Under 4 intensiva dagar den 16-19 maj intar vi och 22 andra produktioner BIBUs olika scener i Helsingborg. Under dessa dagar erbjuds 104 föreställningar, 30 seminarier, 6 workshops, mingel, nätverksmöten, speed-dating, audition med mera.Ett urval av både färgsprakande och svartvitt, gränsöverskridande till det egna, inre rummet samt förkroppsligad identitet i scenkonst för de allra minsta till de unga vuxna. Allt detta inom flera olika genrer; dans, opera, teater, dockteater, musikal, dansteater.

Guldet är en av de utvalda produktionerna!

Juryns motivering: Bara ansatsen och idén att sätta upp Wagner för 5 åringar är värd en stor eloge. I "Guldet" låter Charlotte Engelkes barnen sugas in i en mytisk sagovärld där Wagners "Rhenguldet" utgör en inspirerande grund för föreställningens idé och infallsrika berättande. Det är ingen konventionell uppsättning av "Rhenguldet" på flera timmar, utan allt är nerkokat till ett 45 minuter långt glittrande allkonstverk. "Guldet" visar fascinerande tydligt på hur klassiker kan kommunicera med nya målgrupper utan att bli undfallande mesigt. Den är modig, respektlös, fnissig, skimrande och lekfull. 


Medverkande på scenen: Ida Lod, 
Jonas Nilsson, Måns Rudfeldt, Charlotte Engelkes
Koncept,regi,scenografi: Charlotte Engelkes                            Musik: Richard Wagner och Willi Bopp                               Scenografi och ljusdesign: Karl Svensson                       Kostymdesign: Anna Ardelius

Föreställningstider GULDET
Scen Lillan, Helsingborgs stadsteater. 
Ons den 16 maj 15:00-15:50 
Ons den 16 maj 19:00-19:50                                                           Tors den 17 maj 09:30-10:20                                                          Tors den 17 maj 12:00–12:50                                                        
Fre den 18 maj 13:00-14:00 Seminarie: Go International! Why and How? Scen: Biograf Röda Kvarn

Charlotte Engelkes är inbjuden att tala under seminariet Go International! Why and How? Hur håller du ditt internationella nätverk levande? Vad betyder det att kontinuerligt vara aktivt på internationell nivå? Vad krävs det? Vad är dess värde?
Invited guests: Charlotte Engelkes, regissör.
Dalija Acin Thelander, koreograf, "Myriader av världar".
Anna Diehl, dansproducent, Regionteatern Blekinge, Kronoberg.
Jonas Robin, Producent och projektledare, Zebra dans.
Moderator Åsa Edgren, Värd Loco World.


Läs mer om BIBU, Guldet och alla fantastiska event på 
bibu.se

Hoppas vi ses där!

 

BIBU 2018 in Helsingborg Sweden"The most important performing art biennial for children and youth in Sweden"


During 4 busy days 16-19 May, BIBU 2018 offers 23 productions, 104 shows, 30 seminars, 6 workshops, mingles, network-meetings, speed dating, audition and more.

It is a range of both colourful and black/white, from border-crossing to one’s inner room and incarnated identity in performing arts for the very small children to the young adults. All this within different genres; dance, opera, theater, puppetry, musical, dancetheatre.

The Gold is one of the selected productions! 

The jury's motivation: Merely the effort and the idea of staging Wagner for 5-year-olds is worth a tremendous amount of praise. In "Guldet", Charlotte Engelkes’s children are sucked into a mythical fantasy world where Wagner's ‘Das Rheingold’ provides an inspirational foundation for the performance's ingenious narrative and concept. This is no conventional production of ‘Das Rheingold’ spanning several hours, but rather everything is distilled down to a 45 minute glittering and complete work of art. The Gold shows in a fascinatingly clear manner how classical works can communicate with new audiences without being compliantly wish-washy. It is brave, disrespectful, funny, shimmering and playful.

On stage: Ida Lod, Jonas Nilsson and Måns Rudfeldt, Charlotte Engelkes
Concept, director and set design: Charlotte Engelkes
Music: Richard Wagner 
och Willi Bopp
Set design and light design: Karl Svensson
Costume design: Anna Ardelius

Showtimes THE GOLD
Stage Lillan, Helsingborg City Theater
Wed 16th of May 15:00–15:50                                                     Wed 16th of May 19:00–19:50                                                        Thur 17th of May 9:30–10:20                                                            Thur 17th of May 12:00–12:50 
Fri 18th of May 13:00-14:00 Seminar: Go International! Why and How? Stage: Biograf Röda kvarn

Charlotte Engelkes is invited to speak at the seminar Go International! Why and How? How do you keep your international network alive and kicking? What does it mean to continuously be active on the international stage? What does it take? What is its value?
Invited guests: Charlotte Engelkes, director.
Dalija Acin Thelander, choreographer "Myriader av världar".
Anna Diehl, dance producer Regionteatern Blekinge Kronoberg.

Jonas Robin, Producent Zebra dans.
Moderator Åsa Edgren, Host Loco World.

Read more about BIBU, The Gold and all the fantastic events at bibu.se

Hope to see you there!  

     
 
Unsubscribe Website Contact Join us on Facebook

 

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!