Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Geopark Skåne direkt i din inkorg

Skryllesjön med kambrisk sandsten och en permisk diabas.

Det har blivit den tiden på året då det i år var dags att avsluta projekt  Förstudie Geopark Skåne. Det känns nästan lite vemodigt, det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att göra detta! Jag hoppas naturligtvis att det blir en fortsättning på ett eller annat vis. Om inte annat finns det ju så många större och mindre projekt som är i gång eller planeras med geologiförmedling i fokus runt omkring i Skåne. Jag har också bestämt mig för att fortsätta med nyhetsbreven, men de kommer inte att komma lika ofta. Jag kommer också att fortsätta med att lägga ut uppslag och annat på Facebook-sidan (Geopark Skåne), så det finns alla möjligheter att fortsätta att följa projektet.


Slutrapporten till Förstudie Geopark Skåne.

Geologiska besöksmål

Ett av målen med förstudien var att inventera potentiella geologiska besöksmål i Skåne, samt att avrapportera detta. I den slutliga rapporten finns 22 olika platser dokumenterade, vissa med flera “stopp”. De flesta platserna har figurerat här i nyhetsbreven, men i rapporten finns de samlade. Du kan ladda ner din egen rapport här. Förstudien har generellt varit vällyckad och om inte annat så finns det helt klart en ökad medvetenhet om geologiska värden och geologiska resurser hos flera av geo-parkens intressenter.


Kontinenten som svämmade över

Granitisk gnejs, amfibolit och röda pegmatitstråk vid Svanhalls hamn.

Grovkornig sandsten eller arkos från de understa delarna av den kambriska lagerföljden.

På sydsidan av Skälderviken, mellan Svanshall och Rekekroken är berggrunden blottad längs stranden. Mot Svanshalls hamn ser man strimmiga hällar av röd granitisk gnejs och svartgrå amfibolit. Ute i vattenbrynet sticker rundade mörkgrå hällar av diabas upp, men närmare Rekekroken finns kantiga hällar av underkambrisk sandsten. Den finns på många håll i Skåne, men det som gör den speciell här kommer fram om man tittar noga på några av hällarna längst mot väster. Där är sandstenen grov, snarare en grussten!, och kornen har många olika färger. Denna bergart vittnar om en översvämning av kontinentala proportioner. Den fortsatte i många miljoner år och förvandlade sandstränder till djuphav.


I kontakten (rosa streck) mellan diabas (till höger) och silurisk skiffer (till vänster) finns en zon med grått naturligt tegel.

Naturligt tegel

Ett annat fantastiskt geologiskt besöksmål är stranden strax norr om Nyhamnsläge norr om Höganäs. Här finns blottningar av silurisk lerskiffer, faktiskt fortsättningen på den episka översvämningen ovan. Det speciella vid Nyhamnsläge är att skiffern är genomsatt av breda och smala diabasgångar. Den heta magman som trängde in för ungefär 280 miljoner år sedan och bokstavligt talat bakade skiffern runt omkring! 

Magman kan ha varit upp mot 1100 grader varm och det räcker fint för att lerskiffern ska förvandlas till- ja, just det- tegel! En stor skillnad mellan tegelbränning och den kontaktmetamorfos som skett är dock tillgången på syre. Det gör i sin tur att färgen på det naturliga teglet, bränt i syrefri miljö, är mörkgrått, till skillnad från klassisk tegelröd eller gul. Bilden i sidhuvudet visar tre smala diabasgångar och här kan man se att kanterna på gångarna har en lite annorlunda färg. Det beror på att kanten är finkornigare än resten av gången och det beror i sin tur på att den har svalnat snabbt mot den kalla skiffern.


Skånes geologiska historia

Än finns ingen Geopark Skåne, men redan nu finns det möjlighet att ta del av Skånes geologiska utveckling. Det gör du lättast på Malmö museum, med både dioramor och dinosauriemodell.

Fiskfossil från Skånes triassiska kollager.

SGU's nya broschyr om Sveriges berggrund.

Sveriges berggrund

Undrar du över Sveriges berggrund och HUR, VAR och NÄR den egentligen har bildats? Nu finns en ny broschyr från SGU framtagen i tätt samarbete mellan statsgeolog Jenny Andersson på SGU och Emma Rehnström/ Geologica Consult. Här kan du läsa om och få en kort förklaring på vilka processer och miljöer som bildat den svenska berggrunden. Här finns exempel på moderna analogier och spännande geofakta om Sverige!


Finbesök i huvudstaden och stödbrev

I slutet av november var jag inbjuden till möte i Stockholm med Svenska Nationalkommitéen för Geologi. Det var verkligen roligt att få berätta för denna initierade samling geologer om mitt projekt! Och fantastiskt att få sådan positiv respons!

Kungliga Vetenskapsakademiens pampiga hus vid Frescati. Här håller SNKG sina möten.

Övrigt nytt

Under den sista delen av förstudien har jag frågat flera olika organisationer om stödbrev för upprättandet av en geopark i Skåne. Nu har jag fått eller väntar på stödbrev från: Sveriges Geologiska Undersökning, Geologiska institutionen/ Lunds Universitet, Svenska Nationalkommitéen för Geologi, Geologiska Föreningen och PROGeo.
Stort tack!

Glöm inte att Geopark Skåne finns på Facebook och vill man kontakta mig går det bra på: info@geoparkskane.se

Det var allt för den här gången!

Vi hörs snart igen!

Följ oss i våra sociala kanaler.

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du kan vara intresserad av vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.