Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Geopark Skåne direkt i din inkorg

Böljeslagsmärken i Kambrisk sandsten i Bäckhalladalens naturereservat.

Så var hösten här- med besked- och mer karaktärsfast än den vaga sommaren som gick. Nu kan man njuta av markens håvor, i skog och mark och, när sommarens grönska viker blottas, ja just det- berggrunden! Det är otvivelaktigt enklare att se geologin när det finns lite mindre vegetation, så varför inte passa på att besöka några av pärlorna som beskrivs nedan?


Det nedre fallet vid Forsakar i lummig grönska

Tornquistzonen, uppsprickning och horstar präglar många platser i Skåne.
I Forsakar har uppsprickningen skapat svaghetszoner där erosionen har ätit sig ner genom berget och skapat Skånes högsta vattenfall. De spruckna gnejserna är mycket äldre och dem kan man se strax framför det nedre fallet.

Längs Tornquistzonen finns också våra åsar och längst ute på Linderödsåsen ligger nog den skånska östkustens mest markanta kännetecken- Stenshuvud.
På Geologins Dag den 9 september kunde man få en geologisk rundvandring i nationalparken. Från den 1500 miljoner år gamla vulkanen till 50 miljoner år gamla horstar och 8000 år gamla strandvallar.

Utsikten mot söder från Östra toppen.

Vacker violett flusspat i förkastningsbreccia.

I och med uppsprickning längs Tornquistzonen bildades också förkastningsbranter såsom Impan vid Gladsax. Olika mineral avsattes i förkastningen, t.ex. blyglans, kalcit och vacker violett flusspat. Platsen har utnyttjats för gruvdrift i flera omgångar och pga olika mineral.


Slutet av augusti gick i tidigkambriskt tecken. Den s.k. Hardebergaformationen är en ljust grå och väldigt hård sandsten som kommer i dagen bl.a. i sydöstra Skåne. I Bäckhalladalen strax norr om Simrishamn finns fantastiska böljeslagsmärken och vid Vik den märkliga strukturen Prästens badkar. På båda dessa ställen kan man se myriader av grävspår på vissa sedimentöverytor. Sandstenen bildades för hela 550 miljoner år sedan, Skåne låg då ganska nära sydpolen och sanden sedimenterade i ett relativt grunt hav som kanske täckte hela Sverige. Den märkliga strukturen Prästens badkar har möjligen uppkommit då jordbävningar fått marken att vibrera och vatten därmed har kunnat försvinna uppåt och orsakat att sedimenten kollapsat. Fenomenet kallas trattsänka och det finns hundratals i Skåne, men badkaret är det finaste exemplet.

Magnifika böljeslagsmärken i sandsten.

Trattsänkan vid Vik kallad Prästens badkar.

I nordöstra Skåne finns ett märkligt landskap bevarat norr om Kristianstad. Det är ett mycket gammalt landskap med knallar av urberg som sticker upp i det platta kalkstenslandskapet. Knallarna utgörs av beständiga kärnor av urberg som undkom den tropiska djupvittringen som drabbade Skåne i sen triassisk och tidig jurassisk tid. Det var också vid denna tid som kaolinleran vid Ivö bildades. Långt långt senare, i Krita dök urbergsknallarna fram igen då mjukare sediment eroderat bort och de utgjorde då antagligen öar i ett skärgårdslandskap med ostron, havsödlor och hajar. Balsberget är en sådan ö och medan Balsbergsgrottan är bildad i kalkstenen som avsattes runt urberget, består det mesta av själva berget av granit.

Kanske en dolin?

Utsikt från Balsbergets topp.

Senare i september besöktes dagbrottet Norra Albert strax norr om Billesholm. Här har Höganäs-Bjuf AB brutit lera för keramisk produktion. Tidigare bröts också kol i sektionerna som spänner från sen Trias till tidig Jura, alltså för omkring 200 miljoner år sedan. I den bevarade sekvensen finns vittnesmål från ett av de sex största massutdöendena på jorden, det vid Trias-Juragränsen där kanskeså mycket som 80% av alla arter dog ut. Innan katastrofenvar en värld med tropiska sumpskogar med ormbunkar och gingkoträd som sedan förbyttes mot en trädlös värld med buskbränder och jordbävningar efter gränsen. De våldsamma klimatförändringarna kan relateras tillbaka till uppsprickningen av superkontinenten Pangea och enorma vulkanutbrott. På många sätt påminner denna katastrof om vad som händer på vår jord nu och det är därför av stort intresse för forskningen att också se på hur och när ekosystemen hämtade sig efter denna händelse.

I Norra Albert finns det enda stället i Sverige att beskåda gränsen mellan Trias och Jura!

Det finns gott om växtfossil. Här syns ett avtryck av en trädstam.

Biosfärsområdet Vattenriket har flera besöksmål som är gemensamma med en blivande Geopark, t.ex. Forsakar och Balsberget och Vattenriket vill gärna samverka med Geopark Skåne. I Vombsänkan pågår en förstudie till ett nytt Biosfärsområde och även detta projekt har flera beröringspunkter och gemensamma besöksmål med Geopark Skåne.


Glöm inte att Geopark Skåne finns på Facebook och vill man kontakta mig går det bra på: info@geoparkskane.se

Det var allt för den här gången!

Vi hörs snart igen!

Följ oss i våra sociala kanaler.

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du kan vara intresserad av vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.